Úvod / Tlačové centrum / Správy / Výdavky do internetovej reklamy na Slovensku v prvom polroku 2018 vzrástli o 7%

Výdavky do internetovej reklamy na Slovensku v prvom polroku 2018 vzrástli o 7%

Bratislava, 8. 10. 2018

V absolútnej hodnote sa do internetovej reklamy na Slovensku v prvom polroku 2018 preinvestovalo 59 miliónov Eur.

Vzhľadom na to, že nový spôsob deklarácie výdavkov do internetovej reklamy bol implementovaný v roku 2017, vieme už medziročne porovnávať vývoj výdavkov naprieč reklamnými formátmi, naprieč platformami, na ktorých bola reklama umiestnená, ako aj podľa spôsobu jej nákupu a predaja.

Rastovým lídrom prvého polroku 2018 je programmatický nákup reklamy. Za 43%-ným rastom v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je näjma aktívna práca slovenských online médií, ktoré otvárajú dvere programatickému predaju rôznych Rich Media formátov reklamy. Z desktopových je najobľúbenejší Branding, v prípade mobilnej verzie hovoríme o Mobile Brand Ad (tzv. interstoller). Inzerenti sa môžu tešiť na dáta, ktoré umožnia efektívnejšie zacieliť reklamu na ich potenciálnych zákazníkov.

Tabuľka č. 1 – Vývoj programmatického nákupu v medziročnom porovnaní

Tabulka1_Programmatic

Poznámka: V prípade Programmatic výdavkov došlo v roku 2018 na základe odporúčania AdEx komisie k zmene metodiky, preto pre 1HY 2017 bola hodnota programmatic pre účely porovnania prepočítaná.

Najväčšie rasty z hľadiska formátov v prvom polroku dosiahli natívna reklamaclassifieds – riadková inzercia. Rast natívnej reklamy je spôsobený rozvojom natívnych platforiem, rôznymi aktivitami na jej podporu (napríklad Festival natívnej reklamy) a čoraz väčšími výdavkami do spoluprác s influencermi a ambasádormi značiek. Rastu kategórie classifieds zas napomáhajú silní slovenskí hráči, ktorí zväčšujú portfólio svojich služieb v tomto segmente a zároveň pracujú na ich napredovaní.

Tabuľka č.2 – Vývoj výdavkov do jednotlivých reklamných formátov prvý polrok 2017 a 2018

Tabulka2_Formaty

Zadávatelia investujú stále najviac do display reklamy, ktorá tvorí 41% z celkových výdavkov, pričom 17% display reklamy je  nakupovanej programmaticky. 

Graf č.1 – Podiel jednotlivých formátov na celkových výdavkoch

Graf1

Mobilná reklama dosiahla 13%-ný nárast a dosahuje už 38% z celkových výdavkov do reklamy.

Graf č.2 – Podiel desktopovej a mobilnej reklamy na celkových výdavkoch v 1HY 2018

Graf2

Členovia IAB Slovakia

Slovenské médiá z členskej základne IAB Slovakia dosiahli nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu 11%. Dve tretiny slovenských vydavateľov a médií dosiahli v prvom polroku rast príjmov z internetovej reklamy. Slovenským médiám sa čoraz viac darí zmonetizovať potenciál mobilnej reklamy, videa a navyšovať svoje príjmy z programmatiku.

Výdavky do online reklamy sú deklarovanými výdavkami členov IAB Slovakia v media net – net hodnote a kvalifikovaným odhadom AdEx skupiny združenia IAB Slovakia, v ktorej sú zástupci agentúr i médií.

Graf č.3 – Vývoj výdavkov 1HY za obdobie 2016 až 2018

Graf3

Vysvetlivky:

Display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display;
Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;               
Video – video reklama;
Classifieds and directories – kontextové PPC, katalógová reklama, riadková inzercia;
Textová reklama – text + obrázok napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick;
Natívna reklama – PR články, Natívne články, Recommended widgety – odporúčacie boxy, In feed reklama;
Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, od 2015 aj affiliate a sponsorship
Programmatic tvoria investície zadávateľov cez DSP platformy. Do programmatiku sa nezapočítavajú výdavky do Adwords – GDN, Adwords – Youtube ani Facebook.