Chcem sa stať členom

Naše združenie má už 62 členov a je najväčším digitálnym združením na Slovensku. Pôsobí na slovenskom digitálnom trhu od roku 2005. Sme aktívni v mnohých témach digitálneho biznisu, spájame profesionálov a podporujeme networking.

Chcem byť členom IAB Slovakia

Prečo sa stať členom IAB Slovakia?


#1

Deklarácia profesionality, referencie, PR

Máte priestor prezentovať svoju spoločnosť na našich konferenciách, workshopoch a diskusiách, prostredníctvom odborných publikácií, výskumov a white papers.

#2
Rozvoj internetového trhu na Slovensku

Získate možnosť spoločne s nami sa podieľať na tvorbe nových štandardov reklamného trhu.

#3
Prístup k informáciám a vzdelávaniu

Získate týždenne najnovšie správy z diania nielen na slovenskom digitálnom trhu obohatené o odborné informácie.

Máte možnosť podieľať sa na výskumoch a aktivitách európskeho digitálneho združenia IAB Europe a vymieňať si informácie s jeho 89timi členmi – významnými hráčmi európskeho digital trhu.

#4
Networking a rast vášho biznisu

Vďaka našej širokej členskej základni a jej coworkingovým aktivitám sa dostanete k najnovším informáciám ohľadne slovenského internetového trhu a zároveň získate nové kontakty.

Sme členom IAB Europe.
Sme členom Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE), ktorá vydala nový Etický kódex novinára.
Podieľame sa na najväčšej digitálnej konferencii Digital Rulezz.
Spolupracujeme s Asociáciou digitálnych a marketingových agentúr (ADMA) na súťaži DigitalPIE.

#5
Cenové zvýhodnenia

Ak sa zapojíte do merania online návštevnosti IABmonitor, získavate 30% zľavu z výskumu ako aj komplexné sociodemografické dáta, na základe ktorých viete efektívne smerovať svoju obchodnú politiku voči zadávateľom reklamy.

Môžete participovať na našich vzdelávacích programoch, či už ako lektori alebo ako účastníci, za cenovo zvýhodnených podmienok.

#6
Šírenie dobrých správ zo slovenského onlinu 

Píšete firemný blog? Pridali ste do vášho portfólia novú webstránku? Získali ste nového klienta alebo ste vyhrali nejakú súťaž?

Napísali ste zaujímavý článok? Chceme o tom vedieť. Budeme Vaše dobré správy šíriť prostredníctvom nášho týždenníku o digital novinkách (ktorý odoberá už viac ako 290 nadšencov slovenského onlinu) a našich sociálnych sietí – FacebookLinkedInTwitter.

#členoviaIABpíšu

#7
Buďte s nami aktívni

Prinášame čísla pre slovenský internet.
Prinášame čísla o výdavkoch do internetovej reklamy.
Vzdelávame v digitálnom marketingu.
Vytvárame štandardy.
Podporujeme etické správanie v online prostredí.
Pripravujeme trh na zmeny legislatívy.

Spolupracujeme so slovenskými online vydavateľstvami, médiami a agentúrami.
Pozrite, ku komu sa pridáte.

Spájame slovenský online.

Kto sa môže stať členom?

Členom združenia sa môže stať médium, ktoré je následne povinné merať svoju návštevnosť v jedinom oficiálnom meraní internetovej návštevnosti na Slovensku – IABmonitor. Ďalej agentúra, ako aj iná právnická osoba a zadávateľ internetovej reklamy.

Summer Aperitivo IAB Slovakia

Žiadosť o členstvo a členské

O členstvo v IAB Slovakia môžete požiadať zaslaním oficiálnej prihlášky s jej požadovanými prílohami. Následne o členstve rozhoduje Valné zhromaždenie a Správna rada, a to podľa štatútu členstva. Pričom priebeh prijatia za člena upravuje paragraf 4 platných stanov.

Po prijatí za člena do združenia obdržíte faktúru za členské v združení. Ročný členský poplatok je 1.350 €. V prípade, že ste vstúpili do združenia počas roka platí sa alikvotná časť z ročného poplatku, pričom sa platí aj za celý mesiac, v ktorom ste boli za člena prijatí. Upravuje paragraf 6 platných stanov.

Chcem viac informácií k členstvu

Na stiahnutie:

Stanovy obsahujú spôsob fungovania organizácie a práva a povinnosti členov.

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy