Metodická komisia

Metodická komisia IAB Slovakia dohliada nad výskumom návštevnosti slovenských médií IABmonitor. Funkčné obdobie jej členov je stanovené na 2 roky, aktuálne do konca roka 2024.

Úlohy Metodickej komisie

Komisia posudzuje návrhy, schvaľuje zmeny a určuje opatrenia, vrátane sankcií, ktoré sú platné a záväzné pre všetkých členov IAB Slovakia v súvislosti s realizáciou výskumu. Predkladá a schvaľuje metodiku výskumu, postupy použité vo výskume a jednotlivé formy výstupov zvýskumu. Komisia taktiež posudzuje sťažnosti a rozhoduje spory voblasti metodickej, technologickej a/alebo etickej vo vzťahu k výskumu. Schvaľuje zaraďovanie domén do jednotlivých kategórií. Komisia riadi prípadný tender na nového dodávateľa výskumu. Metodická komisia sa riadi svojím štatútom.

Členovia Metodickej komisie

Predseda Metodickej komisie

Richard Szabo

Universal McCann Bratislava

Člen Metodickej komisie IAB Slovakia
Člen

Peter Mačinga

Petit Press

Člen

Eduard Kocifaj

Markíza Slovakia

Člen

Zuzana Čubrík

Digiline

Člen Metodickej komisie IAB Slovakia
Člen

Marek Záň

Ringier Slovakia Media

Prísediaci Metodickej komisie

Luboš Ivanič

Country manager
Gemius Slovakia

Lukáš Vinkler

Business Developer Manager
Gemius HQ

Na stiahnutie:

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy