Informácie o IAB Monitor

Výskum IABmonitor prináša dáta o návštevnosti internetových médií a sociodemografický profil užívateľov.

IABmonitor je jediným auditovaným meraním návštevnosti na slovenskom trhu. Meria návštevnosť slovenských online médií a poskytuje sociodemografické dáta o slovenských návštevníkoch. Výsledky výskumu odoberajú popredné mediálne agentúry, ktoré ich využívajú na plánovanie, nákup a vyhodnocovanie reklamných kampaní. Zadávateľom výskumu je IAB Slovakia a realizátorom je výskumná spoločnosť Gemius Slovakia. IABmonitor je platená služba.

Aké dáta prináša IABmonitor

  • Verejne dostupné dáta nájdete na doméne iabmonitor.sk. Tu sa nachádazajú dáta o počte reálnych užívateľov (RU), počte návštev (Visits), počte page views (PV), celkovom strávenom čase (TTS), čase na jednu návštevu (ATSv), čase na jedného užívateľa(ATSru). Je možné si vybrať dáta na základe geolokácie – zo Slovenska, zo zahraničia, alebo všetci. Ďalej je možné získať dáta za jednotlivé platformy: PC, Phone, Tablet prípadne všetky platformy (Total). Selektovať vieme dáta na základe: médií, vydavateľov, kategórií stránok, či packov, ktoré sú vytvorené samotnými vydavateľmi. Dáta sú dostupné za deň, týždeň, mesiac najneskôr do 24 hodín od nameranej hodnoty.
  • Sociodemografické dáta sú dostupné cez aplikáciu GemiusExplorer, ktorá je k dispozícii len platiacim klientom. Prostredníctvom aplikácie je možné analyzovať zvolené cieľové skupiny vo vybranom časovom období (deň, týždeň, mesiac). Dostupné metriky sú rovnaké ako v prípade verejných dát na webe a sú doplnené o informácie o cieľových skupinách, reach, prekryv užívateľov, apod. Poskytujú sociodemografický profil návštevníkov (vek, vzdelanie, príjmy a ďalšie).

Dáta online


Čo hovoria aktuálne výstupy z merania?

Aká bola návštevnosť slovenského internetu v roku 2022? Koľko  užívateľov navštevuje slovenské online médiá? Čo vieme o slovenských návštevníkoch, aké je ich správanie? Ktoré weby boli najnavštevovanejšie? Kto chodí a koľko času trávi na slovenskom video obsahu?

Správa o slovenskom internete 2022


Ktoré slovenské weby sú merané v IABmonitore?

Svoju online návštevnosť tu merajú najväčší slovenskí prevádzkovatelia médií ako aj menšie či lokálne weby. Našimi klientami sú napríklad Ringier Media Slovakia, News and Media Holding, Petit Press a mnohí ďalší.

Pozrieť zoznam prevádzkovateľov


Metodika IABmonitor

Aktuálne výskum beží na metodike gemiusOverNight, čo umožňuje prinášať dáta za deň, týždeň a mesiac najneskôr do 24 hodín od ukončeného časového obdobia.

Viac o metodike

Neprehliadnite

Workshop

Objav s nami všetky možnosti IABmonitoru – auditovaného merania návštevnosti online médií

57 min

Dokumenty na stiahnutie

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy