Investície do internetovej
reklamy na Slovensku za 2022

Investície do digitálnej reklamy na Slovensku dosiahli v roku 2022 úroveň 189 miliónov Eur a rast 3%.

189 MIL €
Investície do digitálnej reklamy
na Slovensku v roku 2022

Výrazný vplyv na tento výsledok mali najmä slabé výsledky druhého polroka, v ktorom výdavky do online reklamy v medziročnom porovnaní zaznamenali pokles vo výške -3,4%. Hlavnou príčinou bola ekonomicko-politická situácia, ktorá mala vplyv na spotrebiteľské správanie ako aj rozpočty zadávateľov.

“Vysoká inflácia, obava z výrazného navyšovania cien energií mali na Slovensku v roku 2022 vplyv na nižšiu spotrebu obyvateľstva ako aj nižšie investície značiek do reklamy. Zároveň je potrebné dodať, že rok 2021 bol vysoko neštandardným nielen z hľadiska návštevnosti slovenských médií ale i výdavkov do reklamy, ktoré zaznamenali rekordný dvojciferný rast 32%, čo bolo spôsobené najmä výrazným prechodom do online komunikácie mnohých značiek počas covidu. Na takýto rast už nesiahneme.” Daša Karpelováriaditeľka IAB Slovakia

Vývoj výdavkov do online reklamy 2020 – 2022

Vývoj výdavkov do online reklamy za jednotlivé formáty 2022

FORMÁT REKLAMY1HY 20222HY 2022TOTALPODIEL
Non video display31 331 893 €36 877 832 €68 209 725 €36 %
Paid for search19 306 085 €21 731 254 €41 037 339 €22 %
Video display16 715 979 €22 677 857 €39 393 836 €21 %
Classifields and directories11 706 740 €11 255 131 €22 961 871 €12 %
Native4 568 782 €5 589 469 €10 158 251 €5 %
Other3 264 653 €4 013 280 €7 277 933 €4 %
● Affiliate reklama1 900 128 €2 350 000 €4 250 128 €2 %
● Digitálna audio reklama744 481 €944 274 €1 688 755 €1 %
Total86 894 132 €102 144 823 €189 038 955 €100 %
Poznámka: Na začiatku roka 2022 sme v IAB Slovakia začali monitorovať affiliate reklamu ako separátny formát.

Digitálna audio reklama s najvyšším rastom

Z hľadiska rastu sa najviac darilo digitálnemu audiu (46%), v absolútnej hodnote to predstavovalo 1,7mil. Eur, čo sú ale v porovnaní s ostatnými formátmi naďalej nízke investície. Na celkových výdavkoch tvorí audio reklama len 1%.

Najvyšší rast zaznamenala:

Digitálna audio reklama+ 46%
“Aj my vidíme rastúci trend v digitálnej audio reklame a snažíme sa klientom ponúknuť čo najširšie možnosti. Preto sú už v našej ponuke zahrnuté takmer všetky naše rádiové stanice. Minulý rok sa nám veľmi pekne rozbehol predaj podcastov, čo súvisí aj s rastúcimi číslami našej podcast platformy Podmaz, ktorá mala v decembri najvyšší počet vypočutí (310tis.). Aktuálna situácia na trhu vytvára väčší tlak na efektivitu kampaní klientov, čo je podľa mňa v poriadku. Médiá musia v rámci svojej obchodnej politiky stavať na argumentačnej sile a faktoch, a to bude platiť aj pre digitálnu audio reklamu.” Lenka ČamborováCommercial Director, Bauer Media Slovakia

Významný nárast zaznamenal formát riadkovej inzercie (12%). Za týmto rastom stojí najmä rast trhu práce a počet ponúk na pracovných portáloch. Portál Profesia.sk deklaruje za rok 2022 historicky najväčší počet pracovných ponúk.

Vyhľadávanie rástlo o 2%, čo v prípade krátenia celkových rozpočtov korešponduje s tendenciou zadávateľov zachovávania rozpočtov vo výkonnostných formátoch na úkor formátov, ktoré sa využívajú pre budovanie povedomia o značke (display).

Vývoj výdavkov do formátov reklamy 2020 – 2022

Celková display reklama (107mil.Eur) si drží svoj najväčší podiel (57%) na celkových výdavkoch, medziročne však zaznamenala mierny pokles 2 %. Na ten mali vplyv aj nižšie výdavky do nadnárodných hráčov, čo kopíruje aj európsky trend.

Pokles 1% zaznamenala aj natívna reklama. Investície do Affiliate nie je možné medziročne porovnať, nakoľko separátne tento formát monitorujeme od začiatku roka 2022.

Podiel video display na celkovom display

Mobilná reklama s rastom 3%

Na mobiloch bola v roku 2022 zobchodovaná reklama v hodnote 102mil. Eur, a tvorila 54% na celkových výdavkoch do reklamy. Medziročne sa tento podiel nezmenil.

Mobilná reklama+ 3%

Vývoj výdavkov do platforiem 2020 – 2022

Programmatic display rástol o 2%

K celkovému Automatizovaným nákupom sa v minulom roku nakúpila display reklama v hodnote 86mil. EurOd roku 2021 sa do programmatic reklamy započítava všetka reklama, ktorá sa nakupuje automatizovaným spôsobom. Čiže zahŕňa investície zrealizované cez DSP platformy, cez reklamné nástroje Google Ads, DV360 a Facebook Ads. v prvom polroku 2022 najviac prispeli reklamné formáty:

Podiel programmatic display na celkovom display

“Za rok 2023 môžeme počítať približne s 5% rastom digitálu. Veľa ovplyvní ďalší vývoj ekonomickej situácie vzhľadom na náznaky recesie. Výdavkom však môžu výraznejšie pomôcť parlamentné voľby. Istý pozitívny vplyv bude mať aj kontinuálne zdražovanie televízie, pre niektorých klientov už môže byť tento mediatyp príliš drahý a rozpočty sa automaticky presunú do video reklamy. Slovenské médiá by si mohli polepšiť čo do príjmov aj vzhľadom na fakt, že situácia na sociálnych sieťach z hľadiska ich nekontrolovateľného obsahu je čoraz horšia. Profesionálne tvorený a kontrolovaný obsah slovenských hráčov už dnes spĺňa základné požiadavky na brandsafety a po zavedení iniciatívy Gold Standard bude možné jasne oddeliť vierohodné médiá od tých, čo šíria hoaxy, konšpirácie a dezinformácie.” Matej Kolarovskýpredseda Správnej rady IAB Slovakia, člen AdEx komisie

Výsledky za druhý polrok 2022

Druhý polrok zaznamenal pokles – 3, 4%, v absolútnej hodnote výdavky predstavovali 102mil. Eur. Všetky reklamné formáty vo výdavkoch klesali okrem digitálnej audio reklamy (+30%) a riadkovej inzercie, ktorá viac menej stagnovala (+0,2%). Digitálne audio má stále veľký potenciál rastu, nakoľko slovenský trh reaguje na európske trendy s omeškaním. Na Slovensku je však pre túto reklamu už dlhodobejšie vytvorené silné mediálne prostredie v podobe podcastov, digitálnych rádií či audio nadnárodných stream platforiem.

Vývoj výdavkov do reklamy za jednotlivé formáty v druhom polroku 2022

FORMÁT REKLAMA1 HY 20222 HY 2022ZMENA
Non video display36 877 832 €39 706 040 €-7,1 %
Paid for search21 731 254 €22 636 723 €-4,0 %
Video display22 677 857 €23 731 874 €-4,4 %
Classifields and directories11 255 131 €11 235 903 €0,2 %
Native5 589 469 €6 180 084 €-9,6 %
Other4 013 280 €2 238 285 €79,3 %
● Affiliate reklama2 350 000 €n/a n/a
● Digitálna audio reklama944 274 €727 783 €29,7 %
TOTAL102 144 823 105 728 909 €-3,4 %

Výsledky investícií do reklamy na slovenskom digitálnom trhu pravidelne zverejňuje združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, najväčšia digitálna asociácia na Slovensku. Výdavky do reklamy sú publikované na polročnej báze. Metodika ich výpočtu je založená na priamych deklaráciách výdavkov jednotlivých členských médií združenia, t.j. najväčších slovenských vydavateľov a klasifikovaného odhadu výdavkov nadnárodných hráčov AdEx komisiou, ktorej členmi sú zástupcovia najväčších mediálnych agentúr ako aj médií.

Záver

Na stiahnutie

Vysvetlivky

  • Non-video display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display, od 2019 textová reklama s obrázkom ako napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick;
  • Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;               
  • Video display – video reklama;
  • Classifieds and directories – kontextové PPC, katalógová reklama, riadková inzercia;
  • Natívna reklama – PR články, Natívne články, Recommended widgety – odporúčacie boxy, In feed reklama, od 2019 textová reklama s obrázkom ako napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick ak spĺňa charakteristiku natívnej reklamy;
  • Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, od 2015 aj affiliate a sponsorship, digitálna audio reklama v ktorej sú zahrnuté: reklama umiestnená v podcastoch, v digitálnom rádiu, na stream platformách;
  • Programmatic tvoria investície zrealizované cez DSP platformy, cez reklamné nástroje Google Ads, DV360 a Facebook Ads.
  • Výdavky do online reklamy sú deklarovanými výdavkami členov IAB Slovakia v media net – net hodnote a kvalifikovaným odhadom AdEx skupiny združenia IAB Slovakia, v ktorej sú zástupci agentúr i médií.
Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy