Zápisky z NetworkNext: Aké sú diskutované európske trendy v digitálnej reklame?

Daša Karpelová, riaditeľka IAB, bola minulý týždeň v Kodani na NetworkNext – stretnutí členov najväčšieho európskeho digitálneho združenia IAB Europe. Čo si odniesla?

Investície do digitálnej reklamy

V roku 2024 sa očakáva oslabenie ekonomiky. Ťahúňmi digitálnej reklamy však budú v niektorých krajinách voľby a športové eventy ako Copa Amerika, Euro20024, OH v Paríži. Len pre zaujímavosť voľby prezidenta v USA majú predstavovať + 10mld. pre výdavky do online reklamy. Daniel Knapp (Chief Economist IAB Europe) predpokladá v roku 2024 celkový rast marketingových výdavkov za všetky mediatypy na úrovni +5,5%. Digitálna reklama bude rásť +8,3%, čo je takmer identický rast v porovnaní s rokom 2023.

Práve nejasný ekonomický vývoj poskytuje pre IAB aj príležitosť. Kľúčom k vyšším investíciám do online reklamy budú aktuálne dáta či prognózy a požiadavky marketérov. Nové dáta prinášajú predovšetkým výskumy či prieskumy z oblasti mediálneho priestoru, formátov, zákaznického správania.
Už tento štvrtok prinášame na IABbudíčku výsledky prieskumu spotrebiteľského správania sa v digitálnom audio priestore. Príďte si vypočuť kľúčové informácie pre váš biznis a marketing.

Vydavatelia

Vydavatelia online médií by sa mali zamerať na svoje obchodné stratégie. Médiá ponúkajú vo svojich obchodných prezentáciách „publiká“, zadávateľov však zaujímajú výsledky ako leady, inštalácie, kliky a samozrejme predaj.

Ukončenie cookies tretích strán

 Je to reálna hrozba pre digitálnu reklamu, ktorá je už naozaj za dverami. Vydavatelia by mali venovať všetku svoju pozornosť first-party dátam a ich využitiu, možnostiam kontextovej reklamy a brand safety. V rámci kontextovej reklamy bude potrebné zaviesť štandardizáciu cieľových skupín a kategórií záujmov pre efektívnejšie plánovanie.

Udržateľnosť v digitálnej reklame 

Postupne sa tejto problematike venuje viac a viac pozornosti. Pravdepodobne neuplynie veľa času a Európska únia začne konať aj v tejto oblasti. Dnes sme v rovine prieskumov, možných postupov ako merať a eliminovať vplyv digitálnej reklamy na životné prostredie. Je však vysoko pravdepodobné, že časom prejdeme k povinnosti legislatívnou úpravou. Viaceré lokálne trhy a ich agentúry, vydavatelia vydávajú štúdie a návody ako merať ale najmä eliminovať karbónovú stopu digitálnej reklamy. Viac informácii k téme pre vás spravujeme a poskytneme v najbližších dňoch.

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy