Kritériá Viewability

V rámci európskeho digitálneho trhu vznikla iniciatíva zameraná na zdokonalenie štandardov merania “viewability” (viditeľnosti) online reklamy naprieč Európou.

Skupina European Viewability Steering Group (EVSG) – vytvorená v roku 2015 združením IAB Europe, Asociáciou komunikačných agentúr (EACA) a Svetovou federáciou zadávateľov (WFA) – oznámila 10. augusta 2017 spustenie komplexnej európskej koncepcie certifikácie viewability (viditeľnosti reklamných formátov naprieč digitálnymi platformami).

Ide o zverejnenie prvej sady európskych princípov a kritérií merania viditeľnosti online reklamy, za ktorými bude čoskoro nasledovať vyhlásenie tendra zameraného na výber vhodných audítorov.

Tieto princípy merania viewability boli vytvorené za účelom zredukovania nezrovnalostí, ktoré boli spôsobované používaním rôznych nástrojov na meranie viditeľnosti reklamných formátov. Rozsiahle konzultácie ohľadne tejto problematiky sa uskutočnili so širokou škálou skupín zainteresovaných strán v odvetví vrátane vydavateľov, mediálnych agentúr, inzerentov, meracích spoločností, poskytovateľov reklamných technológií, vnútroštátnych, medzinárodných a medziodvetvových obchodných orgánov.

Nové princípy a kritériá merania budú použité ako základ pre hodnotenie postupov a výkonu technologických spoločností pôsobiacich v oblasti merania viewability. Vypracovaná hodnotiaca správa napomôže informovať o potenciálnom získaní Európskej akreditačnej pečiatky pre zainteresované spoločnosti. Pečiatka bude uznávaná všetkými zúčastnenými európskymi trhmi a odstráni potrebu ďalšej akreditácie zo strany trhu.

Tender, na základe ktorého bude vybraný  jeden alebo viacerí audítori, bude spustený koncom augusta 2017.

Spracované na základe tlačovej správy  IAB Europe. 

Viac k tejto problematike:

Európske princípy merania viewability

Prehľad európskej iniciatívy ohľadne viewability

Celá tlačová správa IAB Europe 

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy