O IAB Slovakia

IAB Slovakia – združenie pre internetovú reklamu je najväčším združením pôsobiacim na slovenskom digitálnom trhu. Aktuálne má 58 členov, ktorými sú najväčší slovenskí vydavatelia, mediálne agentúry, technologické platformy, zadávatelia reklamy a ďalší významní hráči pôsobiaci v oblasti internetovej reklamy. Prevádzkuje jednotný nezávislý auditovaný rebríček návštevnosti slovenských  internetových médií IABmonitor. Vzdeláva v digitálnom marketingu v medzinárodnom projekte DIMAQ.

Viac o IAB Slovakia