Štandardy reklamných formátov

IAB Slovakia – štandardy reklamných formátov

Cieľom zavedenia štandardov reklamných formátov je zlepšiť prehľadnosť on-line reklamy a uľahčiť tak prácu a komunikáciu médií so zadávateľmi a agentúrami. IAB Slovakia preto definovala štandardy najčastejšie používaných a akceptovaných reklamných formátov. Dôvodom zavedenia reklamných štandardov je zefektívnenie mediálneho nákupu a výroby podkladov pre on-line inzerciu.

Pozrite si: Štandardy reklamných formátov IAB Slovakia

Európa a USA

Koalícia pre lepšie reklamy (Coalition for Better Ads) vydala 22. marca 2017 prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné webstránky, ktoré reflektujú preferencie užívateľov online reklamy v USA a Európe. Štandardy vychádzajú z obsiahleho výskumu spotrebiteľského správania užívateľov online reklamy, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 25.000 užívateľov z oboch kontinentov.  Tí hodnotili 104 svojich skúseností s online reklamou na webstránkach pre desktop a pre mobil, počas čítania online článkov. Rozsiahly výskum definoval prvý set najmenej žiadúcich reklamných online formátov.

Pozrite si: Štandardy pre lepšiu reklamu podľa Coalition for Better Ads

USA

IAB US vydalo 31. júla 2017  nové štandardy pre portfólio reklamných formátov (zahŕňajúcich  mobilné, display a natívne formy online reklamy), ktoré rešpektuje LEAN princípy a je založené na technológii HTML5. Portfólio obsahuje tiež pokyny pre nové formy digitálneho obsahu, akými sú virtuálna realita, sociálne médiá, mobilné video, emoji messaging, 360-stupňové video a ďalšie. Ku novovzniknutému  portfóliu prispeli aj členské organizácie IAB Europe.

Pozrite si:  Štandardy pre portfólio reklamných formátov IAB US

IAB US vydalo 7. septembra 2017 sprievodcu digitálnou video reklamou, ktorý poskytuje návody ku spôsobom merania reklamného online videa, video technológie, prechod z Flash na HTML5 technológiu, sledovanie užívateľov naprieč zariadeniami, aj výzvy akými sú  v tejto oblasti ad blocking a fragmentácia.

Pozrite si: IAB Digital Video Guide

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy