Začni efektívne plánovať reklamu

Výskum IABmonitor poskytuje mnohé premenné o návštevnosti slovenských médií ako aj sociodemografický profil ich užívateľov.

Mediálne agentúry využívajú sociodemografické dáta z IABmonitoru na plánovanie a vyhodnocovanie internetových reklamných kampaní.

Na čo slúžia dáta

Dáta takisto slúžia ako relevantný zdroj informácií vo verejných prezentáciách o dosahovaných výsledkoch a sile internetových médií ako reklamného média pred súčasnými, ako aj potenciálnymi zadávateľmi reklamy. Našimi klientami sú: Dentsu Slovakia, DIGILINE, skupina agentúr GroupM, Media and Digital Services, Omnicom Media Group (OMG), Universal McCannVivaki, MediaJet a Panmedia. Pridaj sa.

Zmeny v dátach od 1.9.2023

1.9. 2023 prešlo meranie výskumu IABmonitor pod novú metodiku Constant panel. Okrem tejto zmeny došlo aj k ďalším zmenám a to v oblasti voľne dostupných dát na online rozhraní. Verejné sú len dáta za metriky RU (reálni užívatelia) a Visits (návštevy). Dostupné sú rebríčky médií, vydavateľov a stream médií. Ostatné dáta sú spoplatnené.
Agentúry majú možnosť si zakúpiť dva rôzne prístupy k dátam:

Na úrovni Tier 2 – dostupné všetky metriky a zároveň rebríček kategórií a packov (cena 99 Eur bez DPH mesačne, alebo 990 Eur bez DPH ročne)

Na úrovni Tier 3 – dostupné všetky metriky a zároveň rebríček kategórií a packov + sociodemografické dáta (804 Eur bez DPH mesačne)

Bližšiu špecifikáciu dodávaných dát nájdete tu.

Agentúry odoberajúce dáta z IABmonitora, ktoré sú zároveň členom IAB Slovakia, majú 30% zľavu z ceny za dáta. Pridajte sa k nám a získavajte dáta.

Chcem odoberať dáta

Dokumenty na stiahnutie

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy