Náš tím

Aktuálne sa náš tím intenzívne venuje nasledovným hlavným projektom: IABmonitor, DIMAQ, Kódex preberania obsahu na internete, Kódex influencer marketingu. Okrem toho, venujeme veľa energie ďalším vzdelávacím eventom, workshopom, participujeme na konferenciách, súťažiach.

Členovia tímu IAB Slovakia

Executive Director

Daša Karpelová

karpelova@iabslovakia.sk

Daša v IAB pôsobí cez 7 rokov. Zodpovedá za celý chod združenia a je pravou rukou Správnej rady. Koordinuje všetky činnosti v združení tak, aby sa naplnili jeho stanovené ciele na začiatku roka. Daša je prítomná na zasadaniach Správnej rady a Metodickej komisie. Na Dašu smerujte otázky ohľadne:

 • plánov IAB v najbližšom období;
 • námetov na nové eventy, konferencie, spolupráce;
 • výsledkov IABmonitor;
 • výdavkov do internetovej reklamy;
 • participácie na DIMAQ Akadémii;
 • novej legislatívy, právnych otázok;
 • členstva v IAB Slovakia.
Media & PR manager

Katka Chomová

chomova@iabslovakia.sk

Katka v IAB zodpovedá za zviditeľnovanie práce a projektov IAB. Aktívne vykonáva ich medializáciu prostredníctvom našich komunikačných kanálov: sociálne siete, web stránka, týždenník web.news a členský newsletter. Katka pripravuje k našej komunikácii aj väčšinu grafických podkladov. Stará sa aj o aktualizáciu nášho webu. Katku kontaktujte v prípade, že:

 • máte novinku (produkt, výskum, kampaň), ktorú by ste chceli šíriť prostredníctvom našich komunikačných kanálov;
 • máte záujem nadviazať s IAB mediálnu spoluprácu.

DIMAQ & Event manager

Barbora Grausová

grausova@iabslovakia.sk

Baška je zodpovedná za organizačnú stránku nášho DIMAQ vzdelávacieho projektu. Zodpovedá za aktualizáciu informácií, koordináciu lektorov, účastníkov ako aj organizáciu DIMAQ Akadémie. Koordinuje a zabezpečuje realizáciu DIMAQ skúšok. Zodpovedá za recertifikačný program. Exekutívne zabezpečuje všetky eventy ako IABbudíčky, Aperitivo a podobne. Baška exekutívne riadi aj Kódex influenecer marketingu. Bašku kontaktujte v prípade, že:

 • máte záujem o viac informácií k DIMAQ a DIMAQ Akadémii;
 • ste prihláseným účastníkom DIMAQ Akadémie alebo iného kurzu a potrebujete informácie;
 • máte záujem o certifikát DIMAQ a otázky k recertifikačnému programu DIMAQ;
 • máte otázku ku Kódexu influencer marketingu.
Executive manager Etickej komisie

Zuzana Zambojová

zambojova@iabslovakia.sk

Zuzka podporuje Etickú komisiu. Komunikuje s podateľmi podnetu, s členmi Etickej komisie, vykonáva aktívny monitoring zapojených stránok. Poskytuje informácie k činnosti EK. Zuzka nám vypomáha aj s ďalšími administratívnymi činnosťami.

Tím IAB s predsedom Správnej rady Matejom
Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy