Náš tím

Aktuálne sa náš tím intenzívne venuje nasledovným hlavným projektom: IABmonitor, DIMAQ Akadémia, Kódex preberania obsahu na internete, Kódex influencer marketingu. Okrem toho venujeme veľa energie ďalším vzdelávacím eventom, workshopom, participujeme na konferenciách, či súťažiach.

Členovia tímu IAB Slovakia

Executive Director

Daša Karpelová

karpelova@iabslovakia.sk

Daša v IAB pôsobí cez 8 rokov. Zodpovedá za celý chod združenia a je pravou rukou Správnej rady. Koordinuje všetky činnosti v združení tak, aby sa naplnili jeho stanovené ciele na začiatku roka. Daša je prítomná na zasadaniach Správnej rady a Metodickej komisie. Na Dašu smerujte otázky ohľadne:

 • plánov IAB v najbližšom období;
 • námetov na nové eventy, konferencie, spolupráce;
 • výsledkov IABmonitor;
 • výdavkov do internetovej reklamy;
 • participácie na DIMAQ Akadémii;
 • novej legislatívy, právnych otázok;
 • členstva v IAB Slovakia.
DIMAQ & Event manager

Barbora Grausová

grausova@iabslovakia.sk

Baška je zodpovedná za organizačnú stránku nášho DIMAQ vzdelávacieho projektu. Zodpovedá za aktualizáciu informácií, koordináciu lektorov, účastníkov ako aj organizáciu DIMAQ Akadémie. Koordinuje a zabezpečuje realizáciu DIMAQ skúšok. Zodpovedá za recertifikačný program.
Exekutívne zabezpečuje všetky naše eventy – IABbudíčky, Aperitivo, NetworkNext, konferencie.
Exekutívne riadi iniciatívu Kódex influenecer marketingu.

Podporuje Etickú komisiu. Komunikuje s podateľmi podnetu a s členmi Etickej komisie, Poskytuje informácie k jej činnosti.
 
Bašku kontaktujte v prípade, že:

 • máte záujem o viac informácií k DIMAQ a DIMAQ Akadémii;
 • ste prihláseným účastníkom DIMAQ Akadémie alebo iného kurzu a potrebujete informácie;
 • máte záujem o certifikát DIMAQ a otázky k recertifikačnému programu DIMAQ;
 • máte otázku ku Kódexu influencer marketingu.
Media & PR manager

Katka Chomová

chomova@iabslovakia.sk

Katka v IAB zodpovedá za zviditeľnovanie práce a projektov IAB. Aktívne vykonáva ich medializáciu prostredníctvom našich komunikačných kanálov: sociálne siete, web stránka, týždenník web.news a členský newsletter. Katka pripravuje k našej komunikácii aj väčšinu grafických podkladov. Stará sa aj o aktualizáciu nášho webu. Katku kontaktujte v prípade, že:

 • máte novinku (produkt, výskum, kampaň), ktorú by ste chceli šíriť prostredníctvom našich komunikačných kanálov;
 • máte záujem nadviazať s IAB mediálnu spoluprácu.

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy