Úvod / Vzdelávanie

Vzdelávanie s IAB Slovakia

V záujme zavedenia štandardu vedomostí v digitálnom marketingu sme v roku 2018 priniesli na Slovensko certifikačno-vzdelávací program DIMAQ. DIMAQ je medzinárodný certifikát, ktorým sa ku dnešnému dňu môže pochváliť  viac ako 70 profesionálov pracujúcich na rôznych pracovných pozíciách v mediálnych agentúrach a online médiách.

Nadstavbou k DIMAQ certifikátu je komplexný 4-dňový kurz z digitálneho marketingu DIMAQ Akadémia a recertifikácia, ktorá motivuje absolventov DIMAQu k sústavnému vzdelávaniu v tejto oblasti. DIMAQ certifikát  je ďalšou plusovou položkou v životopise záujemcov o prácu v médiách či agentúrach pôsobiacich na slovenskom internetovom trhu.

Aktuálne vzdelávacie kurzy:


DIMAQ  –  komplexné vzdelávanie a medzinárodný certifikát z digitálneho marketingu.

DIMAQ Akadémia

Vzdelávanie je určené marketérom, ktorí už majú za sebou nejakú pracovnú skúsenosť v digitálnom marketingu, ale pôsobia skôr na juniorných pozíciách.

Termíny DIMAQ vzdelávania v roku 2020.

 

DIMAQ Skúška
Úspešní absolventi a držitelia certifikátu DIMAQ sú z radov médií, agentúr, ale aj zadávateľov reklamy.
Viac o DIMAQ certifikáte…

Zorganizovali sme: 


Workshopy na:

Digital Rulezz 2019
Bratislava, 26. 11. 2019
Podieľame na najväčšej digitálnej konferencii o internetovom a mobilnom marketingu v jeden deň.

Samostatný IAB blok workshopov: “Ako dokážu slovenskí publisheri pomáhať značkám”.

Po prvýkrát tu vystúpili na jednom pódiu predseda správnej rady IAB Slovakia Matej Kolarovský a prezident Asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA) Peter Šurín, aby odprezentovali, ako sa darilo slovenským digitálnym agentúram a online médiám v uplynulom roku. Kompletný obraz o online svete na Slovensku.

ProfesiaDays 2019
Bratislava, 6. – 7. marca 2019
Odborne a obsahovo sme zastrešili Ostrov kreativity a marketingu.
Žilina, 15. mája 2019

Digital Rulezz 2018
Bratislava, 27. novembra 2018
Uviedli sme IAB blok workshopov na tému “Zamrzli ste v marketingovom stereotype Facebooku a Googlu?”

Diskusie vo Foxforde na aktuálne digital témy:

IAB budíček: Rozprávajme sa o kvalite slovenského digitálu
IAB budíček: Digital audio je nové video
IAB budíček: Nežiadúce účinky explore feedu – menší reach a drahšia reklama?
IAB budíček: Budúcnosť nakupovania online reklamy
IAB budíček: Dnes sa brand buduje v digitáli

IAB večer: Aký obsah vládne na slovenských online médiách?
IAB večer: Videoobsah na slovenskom internete
IAB večer: Mobilná reklama a výdavky do online reklamy v roku 2016
IAB večer: AdBlock, programmatic a natívna reklama

Odborné konferencie:
Festival natívnej reklamy 2018  
Ako GDPR zasiahne do marketingovej komunikácie 2018?
Festival natívnej reklamy 2017

Vzdelávacie workshopy na odborné témy z digitálneho prostredia:
Workshop SEO
Workshop Programmatic
Workshop Yield Management

Vzdelávacie kurzy:
Digital Master Course 2017
Digital Master Course 2016

Kurzy a workshopy organizované IAB Slovakia sú vždy pod vedením top odborníkov s dlhoročnou praxou z digitálneho odvetvia.