Vízia

Tím profesionálov, s víziou rozvíjať, kultivovať
a podporovať prostredie slovenského digitálneho trhu.

Poslanie a hlavné záujmy združenia:

#1 Štandardizujeme digitálny trh a prinášame dáta

Od roku 2006 sme zadávateľom jediného nezávislého auditovaného merania návštevnosti slovenských internetových médií IABmonitor v spolupráci s výskumnou agentúrou Gemius Slovakia. Zaviedli sme Pravidlá pre internetovú reklamu v záujme lepšieho užívateľského zážitku návštevníka slovenských stránok. Vydávame výročnú správu o Vývoji návštevnosti slovenského internetu. Na polročnej báze informujeme o výdavkoch do internetovej reklamy.

IABbudíček - vzdelávacie podujatie združenia IAB Slovakia

#2 Podporujeme etiku v digitálnom prostredí

V záujme zachovania etického správania pri tvorbe a preberaní obsahu sme v roku 2015  zaviedli Kódex preberania obsahu na internete. Všetci členovia ako aj ostatné subjekty zapojené do IABmonitoru sa zaviazali tento kódex dodržiavať. Sme zástancami etickej reklamy, z tohto dovodu sme prijali Etický kódex elektronických médií. V roku 2017 sme sa stali členom Asociácie na ochranu novinárskej etiky – AONE, ktorá prostredníctvom Tlačovo-digitálnej rady posudzuje spory v prípade nedodržania novinárskej etiky. Pre usmernenie práce influencerov v rámci obchodných spoluprác sme zaviedli Kódex influencer marketingu.

#3 Pripravujeme našich členov na zmeny legislatívy

Zaujímame sa o novú pripravovanú či prijatú legislatívu z oblasti digitálneho odvetvia a pomáhama našim členov v jej implementácii. Spolupracujeme s právnymi kanceláriami Judicium a Kasatkin, ktoré pre našich členov na mesačnej báze pripravujú legislatívny monitoring zmien v slovenskom práve a európskych smerniciach.

#4 Vzdelávame a rozširujeme povedomie o digitálnom marketingu

Zaviedli sme overený štandard vedomostí v digitálnom marketingu prostredníctvom certifikácie DIMAQ, medzinárodný certifikát akreditovaný nadnárodným celoeurópskym združením IAB Europe. Vzdelávame v digitálnom marketingu prostredníctvom prípravného kurzu DIMAQ Akadémie, workshopmi na rôzne digitálne témy. Organizujeme vlastné konferencie. Sme spoluorganizátorom najväčšej digitálnej konferencie Digital Rulezz. Participujeme na súťaži digitálnych prác Digital Pie. Sme súčasťou veľtrhu práce Profesia Days, kde vo vlastnom bloku prednášok o digitálnom marketingu šírime povedomie o rôznych možnostiach pracovných pozícií v digitále.

#5 Informujeme o dianí na digital trhu na Slovensku a vo svete.

Prinášame najnovšie správy z digitálu prostredníctvom týždenníku o digital novinkách (ktorý odoberá už viac ako 500 nadšencov slovenského onlinu) a našich sociálnych sietí – FacebookLinkedInTwitter. Sme platformou pre vzájomnú komunikáciu medzi subjektmi podnikajúcimi v oblasti internetovej reklamy a komunikačný kanál s ostatnými profesnými organizáciami v oblasti internetu či orgánmi štátnej správy.

Chcem sa stať členom IAB

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy