Pravidlá pre internetovú reklamu

Pravidlá pre internetovú reklamu boli prijaté Valným zhromaždením IAB Slovakia v záujme vytvorenia lepšej užívateľskej skúsenosti návštevníka na slovenských stránkach. Všetci členovia IAB sú povinní tieto pravidlá dodržiavať.

Základné požiadavky na internetovú reklamu

Medzi základné požiadavky patrí možnosť ukončenia zobrazovania reklamy najčastejšie ovládacím prvkom “x” krížik v pravom hornom rohu.

Video reklama musí obsahovať základné ovládacie prvky ako “PLAY, PAUSE, VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ ZVUK”.

Pri zvukových banneroch sa vyžaduje iniciácia zvuku užívateľom.

Pravidlá boli prvýkrát prijaté v roku 2008 a editované v roku 2018.

Pozrite si Kompletné pravidlá pre internetovú reklamu

Dokument na stiahnutie

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy