V spolupráci s influencermi je zmluva kľúčová!

Členovia komisie pre Kódex Influencer Marketingu reagujú na aktuálnu kauzu ukončenia spoluprác značiek s influencermi, ktorí verejne podporili kandidátov na prezidenta SR na ich osobnom profile.

Zmluva jasne definuje pravidlá 

Základom pre funkčnú spoluprácu influencerov so značkou by mala byť zmluva, ktorá presne vymedzí rámec a pravidlá spolupráce. Štandardne sa v zmluve o spolupráci ukotvuje aj mlčanlivosť o informáciách a procesoch súvisiacich  s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením zmluvy a komunikáciou súvisiacou s jej plnením. Podľa hodnotových nastavení značky záleží, či sa rozhodne v zmluve o spolupráci vymedziť aj hranice pri komunikácii spoločenských a politických tém.

“My v agentúre to máme od počiatkov nastavené tak, že pred každou spoluprácou máme objednávku či zmluvu nielen s klientom, ale aj s daným influencerom. Dokonca sme boli pred pár rokmi za to aj konfrontovaní, že prečo z toho robíme takú vážnu byrokratickú záležitosť. V praxi sa často deje, že práve pri bodoch v danej zmluve sa neraz stáva, že značka si uvedomí, čo všetko od influencera očakáva a influencer si tiež dodefinováva mantinely spolupráce. Zároveň súčasťou každej zmluvy o reklamnej spolupráci je časť o Obchodnom tajomstve a mlčanlivosti."” Jana MalagaContedy
“Pokiaľ apolitickosť tvorcu nie je ukotvená v zmluve, značka si musí uvedomovať, že influencer, aj keď dnes plní funkciu „novodobého média“, je stále človek, od ktorého možno očakávať, že bude vyjadrovať svoje osobné postoje a názory na spoločenské dianie.” Daša KarpelováIAB Slovakia
“Zastávame názor, že v oblasti influencer marketingu je kľúčová transparentnosť a pevné právne základy spolupráce. Zatiaľ čo názory a postoje influencera môžu byť považované za súčasť jeho autenticity, značky musia strategicky rozhodnúť, do akej miery sú tieto názory kompatibilné s ich hodnotami a očakávaniami. To zahŕňa aj možné riziká spojené s verejným vyjadrovaním politických postojov. Voľba spolupracovať s influencerom, ktorý verejne vyjadruje politické postoje, by mala byť dôkladne zvážená s ohľadom na potenciálne riziká pre brand. Influencer by mal byť pri podpise zmluvy plne informovaný o jej obsahu a dôsledkoch porušenia podmienok. Bez jasnej zmluvy nemôže ani jedna strana očakávať istotu výsledkov alebo bezproblémový priebeh kampane. Takýto prístup umožňuje značkám a influencerom profesionálne sa orientovať v prostredí sociálnych médií, kde osobná autenticita hrá kľúčovú úlohu.” Emil VojtkoVidadu

Dôležitý je výber influencera

KIM odporúča značkám zvažovať pri výbere influencera nielen počet followerov a dosahy, ale aj hodnoty a postoje, ktoré tvorca cez svoju osobnosť a tvorbu vyjadruje a reprezentuje. Špeciálne vtedy, ak ide o dlhodobú spoluprácu so značkou, prípadne sa tvorca stáva priamo ambasádorom značky. 

“Analýzy z influencerských nástrojov, štatistiky výstupov zo sociálnych sietí a celkovo kvantitatívne dáta a metriky sú iba 50% úspechu spoluprác s influencermi a tvorcami obsahu. Ich doterajšie pôsobenie “na trhu” a sociálnych sieťach, prezentácia aj v offlineových médiách a história ich feedu dotvárajú mozaiku o ich osobnosti, hodnotách, názoroch a sebaprezentácii. Pred dohodnutím spolupráce s konkrétnym influencerom je preto dôležité až nevyhnutné si daného influencera overiť a “preklepnúť” z každej strany, pretože po podpise zmluvy o spolupráci môže byť už neskoro.” Ľuboš OláhZenith Media
“Každá značka by si pred spoluprácou s influencermi mala urobiť domácu úlohu – zistiť, či s vybraným influencerom zdieľajú spoločné hodnoty a takisto si preveriť predchádzajúce spolupráce. Inak môže byť neskôr nepríjemne prekvapená. My sa vždy snažíme nájsť influencerov, ktorých hodnoty sú v súlade s našimi. V skratke, hľadáme ľudí s rešpektom.” Ondro MikušTelekom
“Presne ako spomínajú kolegovia z KIM, hodnoty (či už také alebo onaké), ktoré influenceri vyznávajú a ich zhoda s hodnotami značky, pre ktorú ako influenceri pracujú, sú kľúčovým atribútom pre úspešnú spoluprácu. Dnes už neplatí ani jasné marketingové klišé, že čím väčšieho influencera máte, tým väčší zásah získate. Skúste staviť aj na tých menších, ktorí vám v kumulatíve doručia omnoho viac. Mikroinfluenceri často pôsobia v konkrétnych “niche” komunitách so zameraním na konkrétny záujem, taktiež sú veľmi ochotní a máte pri nich väčšiu šancu vybudovať si vzťah, ktorý bude tak pozitívny, že sa odzrkadlí aj v spolupráci. A to slovíčko vzťah by som vypichla najviac – choďte do spoluprác, pri ktorých viete, že je to obojstranne prospešná vec, nie len na úrovni zisku, konverzie alebo doručovania výsledku, ale aj na úrovni dôvery.” Katka BizubováSocialists
“Čo sa týka káuz spojených s influencermi, ktorí kandidátom verejne vyslovili podporu na svojich sociálnych sieťach, mnohí sme si v duchu zatlieskali, že sa s nimi značky rozhodli ukončiť spoluprácu. Ale tlieskali by sme aj vtedy, keby nejaká značka ukončila spoluprácu s influencerom, ktorý pred voľbami podporil kandidáta, ktorého sme krúžkovali? Ak sa bavíme o pravidlách označovania spoluprác, ale aj pravidlách všeobecne, musíme dať bokom naše subjektívne preferencie a aplikovať ich na všetkých. Ale vrátim sa k headlinu tohto článku – v spolupráci s influencermi je zmluva kľúčová. Nastavte si ich tak, aby ste nemuseli riešiť krkolomné ukončovanie spoluprác a v prvom rade – vyberajte si influencerov podľa toho, čo vám “hovorí srdce” (teda vaše brandové hodnoty) a nie dosahy.” Barbora JurovcováElite Monday Lovers

Influencer musí spoluprácu označiť

Každá reklama, či je politická alebo apolitická musí byť podľa Zákona o reklame riadne označená v prípade, že je platená alebo ide o bartrovú spoluprácu. Instagram /a aj Tiktok/ ponúka na tento účel funkciu „Štítok plateného partnerstva“ – jej používanie by malo byť pri publikovaní postov obsahujúcich reklamu automatické. Realita nám však ukazuje, že sa to tak nedeje. Kódex influencer marketingu vyzýva influencerov, značky, aj agentúry, aby boli zodpovední a féroví a spolupráce správne označovali .

Svoj záujem pristupovať k influencer marketingu eticky vedia značky deklarovať svojím signatárstvom pod Kódex Influencer Marketingu.

Staň sa signatárom Kódexu

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy