Kódex
preberania obsahu
na internete

Etické pravidlá pri práci s online obsahom.

Kódex preberania obsahu na internete je dokument, ktorý definuje etické pravidlá pri práci s online obsahom v slovenskom digitálnom prostredí.

Čo je Kódex preberania obsahu na internete

Jeho cieľom je prostredníctvom jasných pravidiel edukovať online médiá, novinárov, tvorcov obsahu a širokú verejnosť o tom, ako preberať, používať a označovať cudzí obsah (fotografie, texty, videá) tak, aby neboli porušené autorské práva. Slúži ako užitočný sprievodca pre prax redaktorov a vydavateľov slovenských online médií, ako aj pre laikov v digitálnom prostredí.

Kto dohliada na dodržiavanie Kódexu?

Nad dodržiavaním Kódexu bdie Etická komisia IAB . Tvorí ju tím odborníkov na etické správanie sa pri práci s online obsahom. Sú to ľudia s praxou a názorom, podloženým niekoľkoročnými skúsenosťami zo slovenských online vydavateľstiev a agentúr. Komisa rieši podnety, priebežne monitoruje a publikuje. 

Predsedom je Adam Zavřel, šéf online spravodajstva TV JOJ z portfólia spoločnosti MAC TV. Pre portál Stratégie povedal:

“Definitívny koniec vykrádania obsahu na webe? IAB chce poupratovať v slovenskom online priestore.” Adam Zavřelpredseda EK, šéf online spravodajstva TV JOJ

Etická komisia publikuje odporúčania pre tvorcov online obsahu, aby pomohla vniesť viac jasnosti do toho, ako pracovať s obsahom na internete bez porušovania práva na copyright.

Ako využiť Kódex v praxi?

Kódex preberania obsahu na internete je pomerne zložitý právny dokument, na základe ktorého vznikol  zjednodušený extrakt šiestich ukážok ako uplatňovať etické princípy pri preberaní obsahu na internete v praxi.

Pozrite si 6 praktických ukážok

Neprehliadnite

Ak si autor nie je istý ako použiť vo svojom článku cudzí text či fotografiu, môže nájsť etické riešenie cez odporúčania:

A takisto to platí v obrátenom garde. Ak redakcia či jednotlivec zistí, že bol ich autorský obsah bez predchádzajúceho súhlasu použitý v inom médiu (a dané médium na upozornenie, že to nie je v poriadku, nereaguje), môže nahlásiť neetické preberanie obsahu Etickej komisii.

Podať podnet Etickej komisii

Neprehliadnite

Ľudia z Etickej komisie tiež diskutovali na živo o etike v žurnalistike s novinármi, editormi, redaktormi a tvorcami obsahu v septembri 2022 na Raňajkách s Etickým kódexom. Pozrite si záznam:

IAB Raňajky

Pozri si záznam z diskusie na tému: Etický kódex v online priestore

1 hod 40 min

Archív porušení Kódexu

Na stiahnutie

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy