Slovenská online reklama dosiahla v roku 2023 rast 8%

Bratislava, 28. februára 2024

V roku 2023 bolo do internetovej reklamy preinvestovaných v absolútnej hodnote 205 miliónov Eur. Združenie IAB Slovakia vydáva správu o vývoji výdavkov do internetovej reklamy na polročnej báze.

205 MIL €
Investície do digitálnej reklamy
na Slovensku v roku 2023

Pod 8% medziročný rast sa výraznejšou mierou podpísal vývoj výdavkov počas druhého polroka 2023

V tom období prichádzali reklamné kampane od zadávateľov z oblasti cestovného ruchu a samozrejme intenzívne vianočné kampane. Bezpochyby sa pod navýšené výdavky druhého polroka podpísali aj investície politických strán, ktoré boli spojené so septembrovými parlamentnými voľbami.

Rast výdavkov do online reklamy sa dostáva postupne do normálu. V prípadne výsledkov roka 2022 a medziročného porovnania (len +3%) bol tento prepad výrazne ovplyvnený neštandardnými objemami internetovej reklamy počas covidového obdobia v roku 2021, v ktorom výrazne rástli reklamné investície zo segmentu ecommerce,” hovorí Daša Karpelová, riaditeľka IAB.

Prehľad výdavkov do internetovej reklamy na Slovensku v roku 2023 si môžete tiež pozrieť v prehľadnej infografike.

S najvyšším rastom skončili výdavky do audio digitálnej reklamy, natívnej reklamy a riadkovej inzercie

Audio digitálna reklama rástla najrýchlejšie (+38%), stále však tvorí veľmi malý podiel na celkových výdavkoch (1%).

Natívna reklama (+28%) štandardne medziročne rastie. Dôvodom je aj zväčšujúci sa mediálny priestor a dosahovaný zásah na médiách pre mladých, na ktorých natívna reklama prevláda.

Riadková inzercia (16%) takisto dosahuje medziročné nárasty a na celkových výdavkoch má aj nemalý podiel (13%). Sem patria reklamné výdavky do rôznych inzertných portálov z oblasti práce, segmentu auto-moto, realít či cestovného ruchu.

Pokles zaznamenala len affiliate reklama, čo spôsobili najmä výsledky prvého polroka 2023. Ten bol spôsobený hlavne výraznejším poklesom ecommerce.

“Predpokladám, že v roku 2024 sa ešte viac rozbehne audio digitálna reklama. V IAB pripravujeme na podporu formátu monitoring počúvanosti podcastov na deklaratívnej úrovni medzi členmi IAB. Predstavíme výsledky spotrebiteľského prieskumu z audio digitálnej oblasti. Veríme, že dáta odprezentujeme v prvom štvrťroku. Osobne si myslím, že zadávatelia reklamy budú čoraz viac skúšať rôznorodé reklamné možnosti digitálnych kanálov.  A to, že natívna reklama je „in“ dokazujú aj nové projekty ako napríklad "Closer“ z dielne Petit Press. Pracovným portálom bude naďalej nahrávať prevažujúca ponuka práce nad dopytom. ” Daša Karpelováriaditeľka IAB Slovakia

Najvyšší rast:

Digitálna audio reklama+ 38%
Natívna reklama+ 28%

Vývoj výdavkov do online reklamy za jednotlivé formáty v roku 2023

REKLAMNÝ FORMÁT20232022ZMENAPODIEL
Non video display72 079 678 €68 209 725 €6 %35 %
Paid for search42 510 023 41 037 339 €4 % 21 %
Video display42 706 170 €39 393 836 €8 %21 %
Classifields and directories26 710 575 €22 961 871 16 %13 %
Native13 028 809 €10 158 251 28 %6 %
Other7 694 193 €7 277 933 €6 %4 %
● Affiliate reklama3 948 500 €4 250 128 €-7 %2 %
● Digitálna audio reklama2 334 865 €1 688 755 €38 %1 %
Total204 729 448 €189 038 955 €8 %100 %

Najväčší podiel na celkových výdavkoch dosahuje display reklama

Display predstavuje viac ako polovicu celkových výdavkov do reklamy (56%). Svoju pozíciu si dlhodobo drží vzhľadom na obľúbené brandingové kampane veľkých hráčov na slovenských médiách a samozrejme vysokým podielom investícií do sociálnych sietí. Rast video reklamy je už dlhodobým trendom, ktorý bude pokračovať.

Až 79% display reklamy sa nakupuje programmaticky

Od roku 2021 sa do programmatic reklamy započítava všetka reklama, ktorá sa nakupuje automatizovaným spôsobom. Čiže zahŕňa investície zrealizované cez DSP platformy, cez reklamné nástroje Google Ads, DV360 a Meta Ads.

Mobilná reklama medziročne rástla o 9%, v prípade desktopu to bolo 7%

Podiel mobilnej reklamy na úkor desktopovej (počítače) sa neustále zvyšuje. Je to spôsobené prechodom užívateľov na mobilné zariadenia, výrazne najmä v prípade mladších generácií a ich dlhým stráveným časom na sociálnych sieťach.

Mobilná reklama+ 9%
Desktop reklama+ 7%

Matej Kolarovský, GroupM, predseda Správnej rady, člen AdEx komisie: “Veľký vplyv na digitálny marketing bude mať určite v roku 2024 rozmach umelej inteligencie. Nielen na strane vytvárania obsahu, ale i reklamy ako aj optimalizácie reklamných kampaní. Stále sa nám na Slovensku nedarí vytlačiť vyššie príjmy z retail marketingu. Vzhľadom na kvalitu dát, s ktorými retaileri pracujú a ukončovanie cookies tretích strán dávam tomuto, v Európe už veľmi využívanému kanálu, šancu.”

“V IAB aktívne pracujeme na jednotnom reklamnom ID, ktoré má zabezpečiť naďalej efektívny programmatický nákup reklamy. Verím, že čoskoro spustíme test s prvým vydavateľom a následne posunieme produkt k ďalším členom IAB. Ak nechceme prísť o pomerne veľkú časť peňazí, je najvyšší čas začať konať. ” Matej KolarovskýGroupM, predseda Správnej rady, člen AdEx komisie

“Možno nie tento rok, ale v rozpätí najbližších troch rokov sa začne aj slovenský digitálny trh zaoberať otázkou udržateľnosti v reklame, keďže aj online marketing má vplyv na životné prostredie. Zatiaľ sa skôr o tom rozpráva, ako implementuje.
Rastu display reklamy môže aj na slovenskom trhu prispieť väčšia pozornosť zadávateľov na podporu „brandingu“ vzhľadom na odporúčania svetových marketérov a mnohé case-studies,”
hovorí Matej Kolarovský.

Výdavky do internetovej reklamy za druhý polrok 2023

Výdavky do reklamy v druhom polroku 2023 dosiahli v absolútnej hodnote 112mil. Eur a 9% rast. Najvyššie rasty zaznamenala audio digitálna reklama (51%), natívna reklama (33%) a riadková inzercia (19%). V druhom polroku si programmatic polepšil a medziročne rástol o 6%. Automatizovaným nákupom sa zrealizovala reklama v hodnote 50mil.Eur. Video reklama rástla o 7%, v absolútnej hodnote to predstavuje 24mil. Eur a 38% podiel na celkovej display reklame.

Vývoj výdavkov do online reklamy za jednotlivé formáty za druhý polrok 2023

REKLAMNÝ FORMÁT2HY 20232HY 2022ZMENA
Non video display39 331 977 €36 877 832 €7 %
Paid for search22 817 816 21 731 254 5 %
Video display24 171 024 €22 677 857 €7 %
Classifields and directories13 443 161 11 255 131 19 %
Native7 414 886 €5 589 469 33 %
Other4 462 594 €4 013 280 11 %
● Affiliate reklama2 420 500 €2 350 000 €3 %
● Digitálna audio reklama1 425 853 €944 274 €51 %
Total111 641 458 €102 144 823 €9 %

Na stiahnutie

Vysvetlivky

  • Non-video display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display, od 2019 textová reklama s obrázkom ako napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick;
  • Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;               
  • Video display – video reklama;
  • Classifieds and directories – kontextové PPC, katalógová reklama, riadková inzercia;
  • Natívna reklama – PR články, Natívne články, Recommended widgety – odporúčacie boxy, In feed reklama, od 2019 textová reklama s obrázkom ako napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick ak spĺňa charakteristiku natívnej reklamy;
  • Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, od 2015 aj affiliate a sponsorship, digitálna audio reklama v ktorej sú zahrnuté: reklama umiestnená v podcastoch, v digitálnom rádiu, na stream platformách;
  • Programmatic tvoria investície zrealizované cez DSP platformy, cez reklamné nástroje Google Ads, DV360 a Facebook Ads.
  • Výdavky do online reklamy sú deklarovanými výdavkami členov IAB Slovakia v media net – net hodnote a kvalifikovaným odhadom AdEx skupiny združenia IAB Slovakia, v ktorej sú zástupci agentúr i médií.
Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy