Zásady ochrany osobných údajov

Záujmové združenie právnických osôb Interactive Advertising Bureau  Slovakia (ďalej “IAB Slovakia”) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb (návštevníkov webu, odoberateľov newslettra, návštevníkov našich podajutí, dodávateľov), s ktorými sme v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Oboznámte sa prosím ako spracovávame vaše osobné údaje v nasledovných vzťahoch (v nižšie uvedenej navigácii nájdete informácie, ktoré osobné údaje o vás spracúvavame, za akým účelom, na akom právnom základe, na aký dlhý čas aj kto je príjemcom vašich osobných údajov).

Navigácia:

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na tomto linku.

Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy