Dozorná rada

Dozorná rada kontroluje činnosť Správnej rady a celého združenia. Kontroluje finančné hospodárenie združenia ako aj prácu výkonného riaditeľa. Dozorná rada má 3 členov a aktuálne je jej funkčné obdobie do konca roka 2024.

Členovia Dozornej rady

Predseda Dozornej rady

Miroslav Majoroš

GroupM

Člen Dozornej rady IAB Slovakia
Člen

Mgr. Ladislav Ollé

OUR MEDIA SR

Vladimír Mičuda Markiza
Člen

Vladimír Mičuda

Markíza Slovakia

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy