Prechod na Constant Panel

Od 1.9.2023 výskum IABmonitor prechádza na novú metodiku Constant Panel

Výskum IABmonitor od 1.9.2023 prechádza viacerými významnými zmenami.

Zmena metodiky

Do metodiky výskumu vstupuje Constant panel. Constant panel je modelovaný panel, ktorý obsahuje veľký počet virtuálnych panelistov s rovnakými váhami. Všetci panelisti majú konštantné rovnaké váhy, s cieľom vyhnúť sa nutnosti prideľovať rôzne váhy rôznym panelistom a meniť váhy v priebehu času. Constant panel priamo simuluje populáciu v reálnom svete, kde všetci ľudia sú počítaní rovnako a prirodzená rotácia je pomerne nízka. Viac informácií o Metodike výskumu ako aj Constant Paneli nájdete v Prílohe zmluvy – Metodika výskumu, ktorá je k stiahnutiu na tejto stránke v časti – dokumenty na stiahnutie.

Zmeny vo využívanom online rozhraní

Všetky výsledky výskumu t.j. namerané dáta pre všetky metriky a dostupné reporty ako aj sociodemografické dáta budú prístupné v jednom online rozhraní e.gemius.com. Zaniká aplikácia gemiusExplorer, ktorá bola využívaná na prístup ku sociodemografickým dátam.

Výsledky výskumu sú sprístupnené v troch úrovniach prístupov:

Tier 1  – bezplatné verejné dáta

Tier 2 – spoplatnené dáta na základe zmluvy a cenníka

Tier 3 – spoplatnené dáta na základe zmluvy a cenníka

Kompletný popis výsledkov výskumu ako aj jednotlivých úrovní prístupov je popísaný v Prílohe zmluvy – Špecifikácia dodávaných dát, ktorá je k stiahnutiu na tejto stránke v časti – dokumenty na stiahnutie. Prvé výsledky v online rozhraní budú dostupné až 2.9.2023, nakoľko výsledky aktuálneho dňa sa zobrazujú až nasledovný deň.

Zmeny v zobrazovaných výsledkoch

Primárne zobrazovaný rebríček brandov na e.gemius.com bude podľa metriky RU, za všetky platformy (Total) a geolokácie návštevníci zo Slovenska (predtým Total – SK + zahraničie). Táto úprava je zahrnutá v Pravidlách pre zapojené médiá do IABmonitor. Podľa RU SK sa budú zobrazovať výsledky výskumu aj na úrovni ostatných dostupných reportov. Túto zmenu ako aj ďalšie úpravy pravidiel popisuje Príloha zmluvy – Pravidlá pre zapojené médiá, ktorá je k stiahnutiu na tejto stránke v časti – dokumenty na stiahnutie.

Všetci obchodní partneri budú kontaktovaní emailom ohľadne týchto zmien v priebehu mesiaca august 2023. Nižšie nájdete všetky verzie príloh aktuálnej zmluvy, ktoré nadobudnú platosť k 1.9.2023. Kompletnejší prehľad zmien nájdu prevádzkovatelia médií a nadobúdatelia dát – mediálne agentúry v dokumente Zmeny v Constant Panel.


Dokumenty na stiahnutie

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy