O združení IAB Slovakia

Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) je najväčším slovenským digitálnym združením pôsobiacim v oblasti  internetovej reklamy a digitálneho prostredia.

IAB má 62 aktívnych členov

Do členskej základne IAB patria najväčší slovenskí vydavatelia, mediálne a digitálne agentúry, technologické platformy a v posledných rokoch pribudli aj členovia z radov zadávateľov. Združenie oficiálne vzniklo v roku 2005 (pôvodne ako Asociácia internetových médií). Na slovenskom trhu pôsobí cez 19 rokov.

IABbudíček - vzdelávacie podujatie združenia IAB Slovakia

Základné projekty IAB Slovakia

Úvodným projektom združenia bolo zavedenie auditovaného výskumu návštevnosti slovenských médií IABmonitor, ktorý na Slovensko priniesol prvé a jediné auditované dáta a výrazne zlepšil možnosti plánovania online reklamy na slovenských médiách.

Združenie začalo postupne riešiť aj ďalšie výzvy, ktoré prichádzali s rýchlym nástupom digitálu. Jednou z nich bola aj etika v rámci tvorby obsahu na slovenských stránkach. V roku 2015 IAB vydáva Kódex preberania obsahu na internete, ktorého hlavným cieľom je edukovať tvorcov obsahu ako korektne využívať cudzí obsah v žurnalistickej tvorbe a neporušovať autorské práva. V nadväznosti na kódex začala v IAB pôsobiť aj Etická komisia, ktorá dohliada nad dodržiavaním kódexu.

Ďalšou aktivitou v oblasti etiky bolo vydanie Kódexu influencer marketingu, na ktorom sme spolupracovali aj ďalšími asociáciami ako ADMA, Rada pre Reklamu a Slovenské združenie pre značkové výrobky. Rozvoj influencer marketingu priniesol značkám veľké možnosti zapájania influencerov do ich komerčnej komunikácie. Kódex usmerňuje influencerov ako byť pri ich práci profesionálni a zodpovední. K zodpovednej platenej komunikácie patrí transparentné označovanie reklamy.

Presun komunikácie mnohých značiek do digitálneho prostredia vyvolalo potrebu mnohých odborníkov pre digitálny marketing. Takíto marketéri však na trhu chýbali a stále je ich nedostatok pre niektoré špecializované pozície. Táto situácia bola pre IAB impulzom zaoberať sa vzdelávaním v digitálnom marketigu. V roku 2018 združenie prinieslo na slovenský trh medzinárodný vzdelávací program a certifikáciu profesionálov v biznise DIMAQ.

Združenie je aktívne v prepájaní profesionálov, výmene ich skúseností a vzdelávaní na svojich mnohých podujatiach.

V najbližšom období IAB plánuje zaviesť na Slovensku iniciatívu Gold Standard. Ide o súhrn odporúčaní a pravidiel v oblasti reklamy ako aj obsahu na stránkach vydavateľov. V našom záujme je vytvoriť bezpečnejšie a dôveryhodné prostredie pre čitateľov (návštevníkov) slovenských stránok, ako aj bezpečné mediálne prostredie pre zadávateľov reklamy.

Vízia IAB Slovakia

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy