Certifikát
DIMAQ Professional

Medzinárodný certifikát akreditovaný nadnárodným združením IAB Europe

DIMAQ (Digital Marketing Qualification) je medzinárodný certifikát v digitálnom marketingu. Je akreditovaný profesionálnym združením IAB Europe.


Chcem
získať certifikát

Pre získanie certifikátu je potrebné najprv úspešne absolvovať skúšku. Pripraviť sa môžeš samoštúdiom alebo intenzívnym kurzom DIMAQ Akadémia.

Viac informácií

Už som
držiteľom certifikátu

Certifikát má platnosť 2 roky. Recertifikačný program ti umožňuje predlžovať si jeho platnosť.

DIMAQ Profesional

Získanie certifikátu

Pre získanie certifikátu je potrebné úspešne absolvovať DIMAQ skúšku.

Informácie o skúške

  • Skladá sa z 80 otázok tvorených z 12 tém digitálneho marketingu;
  • Na skúšku ťa pripraví naša DIMAQ Akadémia;
  • Vykonáva sa v konkrétnom termíne a na určenom mieste združením IAB Slovakia, na externom počítači;
  • Cena skúšky DIMAQ Professional je 200 EUR bez DPH. Ak si absolvent DIMAQ Akadémie, máš zľavu 50%.
  • Najbližšie termíny skúšky 20. jún 2024,

Na stiahnutie


Recertifikačný program

Predĺženie platnosti

Tvoj certifikát je platný 2 roky.

Predĺžiť platnosť môžeš účasťou na webinároch, konferenciách, ďalším štúdiom ale aj publikovaním článkov a blogov.

Recertifikačné podujatia

Recertifikačným programom DIMAQ ťa podporujeme v kontinuálnom vzdelávaní. Pre viac informácií kontaktuj

grausova@iabslovakia.sk

Overenie platnosti certifikátu