Mesačné dáta online návštevnosti

Meranie IABmonitor prináša dáta o návštevnosti online médií a sociodemografický profil ich užívateľov.

Čo hovoria aktuálne výstupy z merania? Hľadáš najnovšie informácie o celkovej internetovej populácii a počte reálnych užívateľov, ktorí prichádzajú na stránky merané v IABmonitore? V našom mesačnom reporte sa okrem základných sociodemografických dát dozvieš napríklad aj to, ktoré operačné systémy či prehliadače sú najviac využívané.

Výsledky za mesiac apríl 2024

PC internetová populácia SR 12+    / 3,04 mil.
Phone internetová populácia SR 12+ / 3,34 mil.
Tablet internetová populácia SR 12+ / 1,49 mil.

IABmonitor:

RUpc (zo SR) / 2,43 mil. – IABmonitor pokrýva 87% slovenskej desktop internetovej populácie
RUphone (zo SR) / 2,67 mil. – IABmonitor pokrýva 87% slovenskej phone internetovej populácie
RUtablet  (zo SR) / 1,19 mil. – IABmonitor pokrýva 87% slovenskej tablet internetovej populácie

Dokumenty na stiahnutie:

Komplexná správa o slovenskom internete 2022

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy