Úvod / Udalosti / International / TREND Marketing Summit 2014

TREND Marketing Summit 2014

IAB Slovakia a IAB Europe priniesli na Trend Marketing Summit tému, ktorej poslaním je podporiť digitálne médiá v reklamnom mixe brand kampaní. Prednáška sa uskutočnila v Internet Hall,12.6. 2014, o 9.00 hod ráno.

Alison Fennah, Senior Business Advisor, IAB Europe hovorila o tom, ako môžu digitálne médiá pritiahnuť viac brand investícií a stať sa stabilnou súčasťou media mixu brand kampaní. To zahŕňa predstavenie štandardizovaných reklamných formátov, ktoré sú optimálne pre brand kampane, kompatibilné s TV, programmatic obchodovaním, a ktoré napomáhajú zbližovaniu digitálnych médií s tradičnými, najmä TV prostredím. Témou bol IAB Europe Brand Advertising Toolkit, kde Alison zhrnula výsledky prieskumov Ad Formats a Audience Metrics and KPIs.

Prezentáciu Alison Fennah si môžete pozrieť tu: IAB Europe BAC Brand Builders Metrics KPIs.

Alison FennahAlison Fennah,

Senior Business Advisor, IAB Europe

Alison je zodpovedná za Business Services programy pre IAB Europe. Má vyše 20-ročné skúsenosti v marketingu, business developmente a financiách.Taktiež vedie vlastnú spoločnosť i-Media Research and Marketing, ktorá poskytuje odborný prieskum a marketingový servis, ktorými pomáha svojim klientom správne plánovať, implementovať a využívať digitálne médiá. Alison pracovala v minulosti na seniorských marketingových pozíciách v Európe v spoločnostiach Yahoo!, Acclaim Entertainment a Sony. Alison začala svoju kariéru v Barclays na rôznych medzinárodných bankových pozíciách. Hovorí piatimi jazykmi a má akademický titul BA Hons, získaný na   Birmingham University.

IAB adresa