Úvod / Udalosti / Naše realizované projekty / Prvý IAB večer na témy: AdBlock, programmatic a natívna reklama

Prvý IAB večer na témy: AdBlock, programmatic a natívna reklama

Prvý IAB večer sa uskutočnil 7. apríla 2016 a zúčastnilo sa ho viac ako štyridsať riaditeľov, account manažérov & sales manažérov z prostredia vydavateľstiev, ako aj mediálnych agentúr. Diskutovalo sa na tri aktuálne témy:
AdBlock, Programmatic a Natívna reklama.

Čo je IAB večer?

IAB večery sú neformálne stretnutia členov IAB Slovakia na aktuálne témy z oblasti internetovej reklamy a digital trhu. Poskytujú priestor na výmenu skúseností a názorov medzi odborníkmi z online prostredia.

Kto sme?

IAB Slovakia je záujmové združenie, ktorého členmi sú najväčší slovenskí vydavatelia, mediálne agentúry a ďalší významní hráči digital trhu.

IABvecer_7.4.2016JPG

IAB adresa