DIMAQ skúška

Na jeseň  10. októbra 2019 úspešne zložilo skúšku ďalších 14 digitálnych marketérov. Pridali sa tak k držiteľom medzinárodného certifikátu DIMAQ. Úspešní absolventi sú z radov médií, agentúr, ale aj zadávateľov reklamy, čo je dobrý signál pre digitálny trh.

Medzinárodný certifikát z digitálneho marketingu DIMAQ je ďalším potvrdením digitálneho know – how a plusovou položkou v životopise záujemcov o prácu v médiách či agentúrach pôsobiacich na slovenskom internetovom trhu.
Vstúp do klubu certifikovaných digitálnych profesionálov absolvovaním skúšky DIMAQ.

K dnešnému dňu sa môže pochváliť 56 profesionálov pracujúcich na rôznych pracovných pozíciách v top mediálnych agentúrach a online médiách na Slovensku.

Ako získaš certifikát DIMAQ?

•   Musíš zložiť skúšku v termíne a na mieste, ktoré určuje IAB Slovakia. Skúšku nemôžeš robiť na svojom počítači.
•   Skúška predstavuje 60 minútový test, v ktorom odpovedáš na 80 otázok z 12 oblastí digitálneho marketingu
•   Aby si bol úspešný, potrebuješ dosiahnuť minimálne 75 % z celkového počtu bodov
•   Zaujíma Ťa, ako ovládaš digitálny marketing? Otestuj si svoje digitálne znalosti vopred online
•   Na skúšku sa môžeš pripraviť buď samo-štúdiom alebo sa môžeš prihlásiť na kurz DIMAQ Akadémia

Viac o medzinárodnom certifikáte: www.dimaq.sk/certifikat

Registrácia na skúšku: www.dimaq.sk/registracia-na-skusku

IAB adresa