DIMAQ Akadémia

DIMAQ Akadémia-2

Bratislava, ImpactHub, Hviezdoslavovo námestie  I  13. – 14. marca a 27. – 28. marca 2019

Na 4-dňovom kurze DIMAQ Akadémia získaš komplexný prehľad o digitálnom marketingu.

Kurz je určený marketérom, ktorí už majú za sebou nejakú pracovnú skúsenosť v digitálnom marketingu, ale pôsobia skôr na juniorných pozíciách. Kurz odporúčame pre:

•   ľudí, ktorí potrebujú získať komplexné vedomosti o digitálnom marketingu, lebo sa chcú v budúcnosti posunúť na seniornejšiu pozíciu,
•   ľudí, ktorí pracovali v tradičnom marketingu a potrebujú si doplniť vedomosti z digitálu,
•   špecialistov, ktorí sa zameriavali na 1-2 oblasti (napr. sociálne média, SEO) a chcú si rozšíriť znalosti o ďalšie témy.

DIMAQ Akadémia ponúka:

Prehľad základných pojmov a definícií vďaka čomu si zlepšíš komunikáciu s klientami/agentúrou, kolegami a inými partnermi
•   Detailné ponorenie sa do každej z 12 oblastí digitálneho marketingu
•   Praktické cvičenia, na ktorých si vyskúšaš ako to reálne funguje
•   Zaujímavé case studies z každej oblasti
•   Okrem DIMAQ trénerov aj ďalších lektorov, ktorí sú top odborníci vo svojej oblasti
•   Priestor na diskusiu k jednotlivým témam
•   Zdroje informácií, ktoré ti pomôžu pri príprave na skúšku
•   Praktické tipy ako sa pripraviť na skúšku
•   Skúšobný test – set vzorových otázok, ktoré tvoria samotnú skúšku

Podrobný program a prihláška.

IAB adresa