Úvod / Udalosti / Naše realizované projekty / Digital Master Course 2016

Digital Master Course 2016

Jeseň 2016 v IAB Slovakia sa niesla v znamení vzdelávania. Zrealizovali sme pilotný ročník kurzu digitálneho marketingu pod názvom Digital Master Course. Zúčastnilo sa ho 32 študentov, väčšinou juniorov z mediálnych agentúr a online médií, nechýbali však ani cieľavedomí študenti, ktorí majú záujem o tému digitálneho marketingu a privítali sme aj zástupcov veľkých zadávateľov reklamy.
digital_master_course_kredit_zuzana_sumska

Digital Master Course je komplexným kurzom digitálneho marketingu.  Je určený tým, ktorí potrebujú ucelený prehľad o všetkých jeho súčastiach. Poskladaný je z ôsmich obsahovo samostatných modulov, od základov digitálneho marketingu až po vyhodnocovanie a analýzu mediálnych kampaní. Témy vyučujú skúsení profesionáli z digitálnej brandže. V roku 2016 spojili svoje sily až osemnásti lektori primárne z mediálnych agentúr, ale vypomohli nám svojimi profesionálnymi vedomosťami aj zástupcovia Gemius Slovakia, Rady pre reklamu a DAPRO Consulting.

Matej Kolarovský, GroupM Slovakia, mentor kurzu: ,,Sme veľmi hrdí, že máme úspešne za sebou prvý ročník kurzu. Celkové hodnotenie vzdelávacích modulov zo strany účastníkov dopadlo výborne. Študenti hodnotili modul ako celok, jeho štruktúru, použité materiály, ale i to, ako prospešná je preberaná téma pre ich profesionálny život. Zároveň z ich hodnotení vyplynul nemenej zanedbateľný fakt, a to, že profesionáli z onlinu boli naozaj prvotriednymi offline lektormi.“

digital_master_course1_kredit_zuzana_sumska

„Kurz bol veľmi prínosný pre rozšírenie profesionálneho rozhľadu v oblasti, ktorá nie je primárnou súčasťou mojej pracovnej agendy, ale v budúcnosti určite bude. Bol prakticky koncipovaný s dobre vybranými speakrami, ktorí dokázali zrozumiteľne a s použitím vhodne zvolených príkladov a prípadových štúdií ozrejmiť teóriu, ktorú prezentovali, povedala absolventka kurzu Daniela Záležáková zo spoločnosti News and Media Holding.

IAB adresa