Môžete používať v článkoch ako titulnú fotografiu fotky z Instagramu alebo screenshoty? Čo hovorí nový Etický kódex IAB?

V júni 2022 vstúpil do platnosti nový Kódex preberania obsahu na internete z dielne Etickej komisie IAB. Kódex stanovuje etické pravidlá pri práci s obsahom v online prostredí a je záväzným pre všetky médiá, ktoré merajú svoju online návštevnosť v IABmonitore, nezávislom slovenskom meraní.


 

Na dodržiavanie Kódexu dohliada Etická komisia IAB, ktorej predsedá Adam Zavřel. Adam je zároveň vedúcim online spravodajstva v TV JOJ.  Za IAB sa s Adamom porozprávala o novinkách v etike v online a v samotnom Kódexe Zuzana Zambojová.

Adam, prečo sa pristúpilo ku zmenám v Etickom kódexe?

Adam: Hlavným dôvodom bolo, že  „vykrádanie” cudzieho obsahu nainternete je stále problém, aj keď sa do veľkej miery podarilo nastaviť štandardy preberania a najmä veľkí vydavatelia sa snažia tieto pravidlá dodržiavať! Mediálna prax sa ale neustále vyvíja. Zároveň Kódex reflektuje na aktuálne novelizované znenie Autorského zákona. Najdôležitejšou aktualizáciou v Kódexe bolo vytvorenie pravidiel používania tzv. screenshotov z youtube videí a sociálnych sietí, aby pritom nedochádzalo k porušovaniu autorských práv.

Aké problémy vyriešia nové zmeny?

Zamerali sme sa na problematiku využívania fotografií či screenshotov v tvorbe obsahu. Tiež sme zakomponovali rozšírené možnosti riešenia podnetov na vydavateľa, ktorý porušuje pravidlá preberania obsahu. Napríklad, dotknutá strana môže najskôr osloviť  porušiteľa samostatne a až v prípade, že ten nebude reagovať, osloví Etickú komisiu. Okrem toho vrelo odporúčam best practices“ – najčastejšie príklady ako eticky preberať online obsah, v ktorých sme sa snažili vysvetliť najčastejšie príklady etického preberania obsahu čo najjednoduchším spôsobom. 

“Fotografie a screenshoty sa budú môcť používať ako titulná fotografia, ak budú zachované autorské práva k daným fotografiám a nebude porušený Autorský zákon. ” Adam Zavřelpredseda EK, šéf online spravodajstva TV JOJ

Kedy nadobudne platnosť nový Kódex?

Kódex nadobudol platnosť 24.6.2022, po tom, ako ho odobrili v hlasovaní členovia združenia IAB Slovakia.
K niektorým jeho zmenám došlo kvôli zmenám v Autorskom zákone. Iné vyšli z praktických riešení, skúseností a návrhov samotnej Etickej komisie. Najväčšími zmenami prešli opatrenia pri porušovaní kódexu. Kódex definuje aj opakované porušenia pravidiel. Takéto porušenia sa budú sankcionovať rôznymi postihmi od zrušenia členskej zľavy za meranie IABmonitor až po odobratie prístupu ku kompletným dátam. V Článku 3 pribudol pojem „periodikum.“ Tomuto pojmu sa prispôsobili aj ostatné body. Vymedzuje sa kto je „vydavateľ periodika“ a kto práva k periodiku vykonáva. Ďalej sa zmeny dotkli nakladania s fotografiami – fotografie a screenshoty sa budú môcť používať ako titulná fotografia, ak budú zachované autorské práva k daným fotografiám a nebude porušený Autorský zákon. To je len malá ochutnávka zmien v Kódexe.

“V Kódexe pribudol pojem periodikum. Vymedzuje sa kto je vydavateľ periodika a kto práva k periodiku vykonáva.” Martin Pastierovičšéf Digital Media Campus by Ringier Media Slovakia

 

Adam Zavřel a Martin Pastierovič z Etickej komisie diskutovali na živo o etike v žurnalistike a o vyššie spomínaných zmenách s novinármi, editormi, redaktormi a tvorcami obsahu v septembri 2022 na Raňajkách s Etickým kódexom. Pozrite si záznam a zistite, ako byť pri písaní etický:

Neprehliadnite

IAB Raňajky

Pozri si záznam z diskusie na tému: Etický kódex v online priestore

1 hod 40 min

Chcete nahlásiť neetické preberanie obsahu na internete?

Podať podnet Etickej komisii

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy