Verejné inštitúcie a ministerstvá by si mali ošetriť autorské práva pred vyzdieľaním informácií na sociálnych sieťach

Odporúčania pre tlačové a komunikačné odbory verejných inštitúcií a ministerstiev.

Odporúčanie Etickej komisie IAB

V súčasnosti sa Facebook stal jedným z komunikačných kanálov mnohých slovenských verejných inštitúcií (ministerstvá, Polícia SR, nemocnice). A zároveň sú ich profily na sociálnej sieti zdrojom aktuálneho obsahu a informácií pre médiá. Preto je potrebné viac upriamiť pozornosť na problematiku autorských práv, ktoré s tým súvisia.

Photo by Vanilla Bear Films on Unsplash

V rámci združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia pracuje Etická komisia zložená z odborníkov na prácu s online obsahom zo slovenských vydavateľstiev a agentúr. Tá dohliada na dodržiavanie etiky v preberaní obsahu na internete a zaoberala sa tiež problematikou preberaných fotografií z oficiálnych profilov štátnych inštitúcií.
V záujme profesionálnych vzťahov naprieč mediálnym trhom je  jej snahou informovať a  edukovať všetky subjekty, ktoré v online prostredí  sprostredkúvajú verejnosti informácie o dianí doma i vo svete, o ich právach, ale i povinnostiach.

“Komunikačné oddelenia a tlačové odbory ministerstiev a verejných inštitúcií, aby si v prípade, že spolupracujú s fotografmi, či inými autormi, mali zabezpečiť pred zverejnením tlačovej správy či mediálneho výstupu na sociálnych sieťach súhlas s ďalším použitím ich diela.” Adam Zavřelza Etickú komisiu IAB

Etická komisia by preto rada oslovila komunikačné oddelenia a tlačové odbory ministerstiev a verejných inštitúcií, aby si v prípade, že spolupracujú s fotografmi, či inými autormi, zabezpečili pred zverejnením tlačovej správy či mediálneho výstupu na sociálnych sieťach súhlas s ďalším použitím ich diela. Pretože médiá, ktoré obsah verejnej komunikácie preberú a uverejnia, sa môžu dostať do situácie, kedy ho prebrali neoprávnene.

Z obsahu uverejneného na oficiálnych webových stránkach či sociálnych médiách sa stáva obsah na voľné použitie a šírenie. Pokiaľ sa súčasťou tlačovej alebo akejkoľvek verejnej komunikácie ministerstva alebo inej štátnej či obecnej inštitúcie stávajú fotografie, videá alebo iný multimediálny obsah, je úlohou komunikačného odboru ošetriť pred distribúciou takejto komunikácie vysporiadanie autorských práv s fotografom či autorom videí. Fotky a videá zo sociálnych sietí, webstránok a tlačových správ verejných inštitúcií využívajú médiá a iné subjekty pri informovaní verejnosti. Za určitých okolností v rámci spravodajskej licencie, ktorá je definovaná Autorským zákonom, je možné použiť cudzí obsah aj bez súhlasu autora, napríklad v súvislosti s informovaním o aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva. Avšak v rozsahu odôvodnenom právom na informácie.

Súdny dvor EÚ vydal verdikt v prípade dvoch nemeckých organizácií riešiacich autorské práva na internete. Potvrdil, že pokiaľ niekto na web vkladá prostredníctvom embedovania obsah, ktorý je na zdrojovej stránke publikovaný voľne a so súhlasom držiteľa autorských práv, nepredstavuje to sprístupnenie obsahu novej verejnosti a držitelia práv za takýto obsah nemôžu požadovať následne napr. licenčné poplatky.

Pokiaľ však držiteľ práv zaviedol alebo požaduje obmedzujúce opatrenia proti embedovaniu spojené so zverejnením svojich diel, nie je možné sprístupnenie jeho obsahu verejnosti touto technikou bez jeho súhlasu.

Súhlas držiteľa autorských práv nie je pri embedovaní obsahu potrebný, ak prístup k dotknutým dielam na domovských internetových stránkach nepodlieha žiadnemu obmedzujúcemu opatreniu. Vtedy totiž nositeľ práv už od začiatku udelil povolenie ku zdieľaniu svojich diel všetkým užívateľom internetu.

Apelujeme preto na tlačové a komunikačné odbory, aby autorské práva k obsahu publikovanom na sociálnych sieťach pred jeho zverejnením vysporiadali. A pokiaľ to nie je možné, výrazne uviedli, od koho si redakcie preberajúce tento obsah majú pýtať súhlas na jeho použitie. 

Zároveň redakciám slovenských médií odporúčame overovať si zdroje fotografií, ktoré preberajú zo sociálnych sietí. To, že sú zverejnené na sociálnych profiloch štátnej inštitúcie či úradu neznamená automaticky, že ten disponuje autorskými právami k nim.

Za Etickú komisiu IAB:

Adam Zavřel, predseda Etickej komisie, TV JOJ
Linda Bezáková, PHD
Janka Donovalová, Petit Press
Nina Foltánová, Digiline
Branislav Karvaš, Zoznam
Martin Pastierovič, Ringier Axel Springer
Ivan Sámel, SITA – Slovenská tlačová agentúra
Denis Schvarcz, Mafra Slovakia
Nikola Teleková, Markíza 

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy