Nahlásenie neetického preberania obsahu

Porušenie etických pravidiel pri práci s online obsahom.

Prejsť na formulár

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť predkladať podnety na porušovanie pravidiel Kódexu preberania obsahu na internete, resp. klásť otázky a návrhy k vysvetleniu jednotlivých pravidiel Kódexu.

Informácie k podaniu

V prípade, že podávate podnet na konkrétne médium, zodpovedzte vo formulári (v časti “Obsah žiadosti”) nasledujúce otázky:

  • Pokúsili ste sa dohodnúť s daným médiom?
  • Ako ste sa ste sa snažili konkrétne dohodnúť s daným médiom
  • Doložte relevantné dôkazy, ktoré podporujú tvrdenie o exkluzivite obsahu

Etická komisia IAB následne rozhodne na základe predložených materiálov.

Čo spraviť pred odoslaním

Pred odoslaním formulára si prosím prečítajte podmienky, ktoré musí Vaša žiadosť (podnet) spĺňať, aby sme ju mohli považovať za oficiálnu a Etická komisia je následne povinná sa takýmto podnetom zaoberať. Odoslaním tohto formulára zároveň súhlasíte s podmienkami žiadosti.

Informácia dotknutej osoby k poskytovaniu osobných údajov.

Formulár pre odoslanie

    Newsletter

    Čerstvé informácie
    zo sveta digitálnej reklamy