Úvod / Etická komisia / Porušenia Kódexu

Porušenia Kódexu

Etická komisia IAB vykonáva v pravidelnej polročnej frekvencii monitoring obsahu online médií, ktoré sú zapojené do merania IABmonitor a zaviazali sa dodržiavať Kódex preberania obsahu na internete v záujme zachovania etiky pri preberaní obsahu naprieč internetovými médiami.

Aktuálny posledný monitoring (september – október 2021) sa zameral na 150 domén, ktoré vstúpili do merania IABmonitor za posledné 2 roky, alebo neboli dlhšie monitorované  (domény členských médií IAB a nečlenov). Porušenia Kódexu boli potvrdené na 13tich doménach. Dotknutí prevádzkovatelia dostali výzvu na odstránenie zistených nedostatkov do 7 dní.

Archív porušení Kódexu preberania obsahu na internete:

1/ Porušenia zistené v pravidelnom monitoringu online médií
2/ Podnety z externého prostredia

Podrobnejšie sa o zmenách v Kódexe dočítate aj v článku:
Definitívny koniec vykrádania obsahu na webe? IAB chce poupratovať v slovenskom online priestore.