Úvod / Etická komisia / Porušenia Kódexu

Porušenia Kódexu

Etická komisia IAB vykonáva v pravidelnej polročnej frekvencii monitoring obsahu online médií, ktoré sú zapojené do merania IABmonitor a zaviazali sa dodržiavať Kódex preberania obsahu na internete v záujme zachovania etiky pri preberaní obsahu naprieč internetovými médiami.

Aktuálny septembrový monitoring sa zameral na 39 domén, ktoré vstúpili do merania IABmonitor za posledné 2 roky (domény členských médií IAB a nečlenov).

Keďže koncom mája 2019 vošli do platnosti úpravy Kódexu a aktualizovaná verzia nastavuje prísnejšie pravidlá pri práci s online obsahom, septembrový monitoring už prihliadal aj na ne – konkrétne najmä na povinnosť uviesť prelink (hypertextový odkaz) na pôvodný text hneď v úvode, v prvých piatich vetách preberaného článku.

Vzhľadom na to, že ide o prvý monitoring po zavedení zmien, jeho výsledky by mali byť hlavne edukatívne, naučiť médiá ktoré ešte zmenu nezaregistrovali resp. neuviedli do praxe, že takáto zmena v pravidlách Kódexu tu je.

Podrobnejšie sa o zmenách dočítate napríklad v článku Definitívny koniec vykrádania obsahu na webe? IAB chce poupratovať v slovenskom online priestore.

Zistenia z interného monitoringu médií (september 2019) zaradených do IABmonitoru:

Etická komisia IAB potvrdila porušenia Kódexu preberania obsahu na internete na doménach u nasledovných prevádzkovateľov :

Členovia IAB Slovakia:


Ringier Axel Springer SKnoveauta.sk, autobazar.eu

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:
Uvádzanie zdroja článku pri preberaných textoch. Kódex preberania obsahu na internete od mája tohto roku zaviedol povinnosť zverejňovať prelink na citáciu z iného zdroja hneď v úvode, v prvých piatich vetách preberaného článku. V porušeniach bol zdroj článku uvedený na konci a v nepostačujúcej forme. Zdroj je potrebné prelinkovať nie na homepage portál, ale na konkrétny článok, z ktorého text vychádza a prelink naň uvádzať v úvode, v prvých piatich vetách.
Uvádzanie zdroja použitej fotografie. Je potrebné mať súhlas s použitím fotografií od autora / zdrojového portálu, ktorého uvádza médium ako zdroj fotografie.


iSicommerce s.r.o.byvaniehrou.sk, bratislavaden.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:
Uvádzanie zdroja použitej fotografie.   Chýbajúce zdroje preberaných fotografií v článkoch na portáli byvaniehrou.sk.
Použité fotografie nemajú uvedené zdroje buď v článku alebo po rozkliku do fotogalérie na portáli bratislavaden.sk. Išlo len o ojedinelé prípady.


StartitUpemefka.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:
Uvádzanie zdroja článku pri preberaných textoch. V článkoch chýba uviesť prelink (hypertextový odkaz) na pôvodný text hneď v úvode, v prvých piatich vetách preberaného článku. Zdrojový článok je uvádzaný na konci textu.

Nečlenské média:


Hlavné štúdiohlavnydennik.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:
Uvádzanie zdroja článku pri preberaných textoch.  V porušeniach bol zdroj článku uvedený iba na konci textu. V článkoch chýba uviesť prelink na zdrojový článok / citovaný článok v úvodných piatich vetách.
V niektorom prípade je uvedená forma zdroja článku na konci textu nepostačujúca. Je potrebné zdroj prelinkovať, a link viesť nie na homepage media, ale na konkrétny článok, z ktorého text vychádza a prelink naň uvádzať aj v úvode textu.
Uvádzanie zdroja použitej fotografie. Je potrebné mať súhlas s použitím preberaných fotografií od autora / zdrojového portálu, ktorého uvádza médium ako zdroj fotografie. Preberané fotografie musia byť autorsky ošetrené tak, aby boli voľne šíriteľné / s uvádzaným kreditom. Každú preberanú fotografiu je potrebné zazdrojovať, a v prípade že má licenciu vhodnú na voľné šírenie, takisto je potrebné uviesť jej zdroj / autora.
Zdroj fotografie: „AP“, “Reuters” je možné použiť len v prípade ak má prevádzkovateľ média zmluvu s agentúrou AP, Reuters a pod. Toto EK overí s prevádzkovateľom následne.


StarProductionslovenka.sk, zenskyweb.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

Uvádzanie zdroja použitej fotografie. V článkoch na portáli slovenka.sk chýbajú zdroje použitých/preberaných  fotografií. Pôvodný zdroj / autora fotografie je potrebné uvádzať pri každej fotografii, a to v jej bezprostrednej blízkosti. (V prípade ak ide o autorské fotografie redakcie, treba tiež uviesť ich zdroj, zároveň tým chránite vlastnú novinársku prácu redaktorov).
Uvádzanie zdroja článku pri preberaných textoch.  V článkoch na portáli zenskyweb.sk chýba uviesť prelink na zdrojový článok / citovaný článok v úvodných 5 vetách.
Uvádzanie zdroja použitej fotografie. V článkoch na portáli zenskyweb.sk chýba uviesť zdroj použitých fotografií. Aj v prípade PR správ je potrebné fotografie zdrojovať.


TouchITtouchit.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

Uvádzanie zdroja článku pri preberaných textoch.  V porušeniach bol zdroj článku uvedený na konci. V článkoch chýba uviesť prelink na zdrojový článok / citovaný článok v úvodných 5 vetách.
Uvádzanie zdroja použitej fotografie. V článkoch na portáli chýba uviesť zdroj použitých cover fotografií.

Všetci dotknutí prevádzkovatelia dostali výzvu na odstránenie zistených nedostatkov (porušení Kódexu) do 7 dní.