Úvod / Etická komisia / Podnety z externého prostredia

Podnety z externého prostredia

Porušenia Kódexu zistené na základe podnetov z externého prostredia :

 

Podnet prijatý 18.10.2021


Podnet bol podaný na obsah na doméne Startitup.sk (StartitUp Group)

Obsah podnetu:
Fotografia uverejnená na doméne startitup.sk, ktorého sa prijatý podnet týkal, prebral fotografiu od majiteľa/vyhotoviteľa fotografie. 

Predmetná url adresa:
https://www.startitup.sk/odchod-velkej-britanie-z-eu-sa-moze-posunut-o-niekolko-rokov/

Stanovisko Etickej komisie IAB:
„V prípade, že fotografia uverejnená na doméne startitup.sk, ktorého sa prijatý podnet týkal, prebral fotografiu od majiteľa/vyhotoviteľa fotografie, je potrebné, aby mali súhlas autora. 

Startitup.sk stiahol článok. Na základe zaslaného printscreenu od fotografa sa ako zdroj fotografie uvádza Flickr. V tom prípade je však potrebné, aby prevádzkovateľ doložil dôkaz, že z toho nástroja fotografiu stiahli. 

V  Kódexe preberania obsahu na internete (článok 4 odsek 6 Kódexu) sa uvádza: „Využívanie záznamov (audiovizuálne alebo  zvukové záznamy), fotografií, obrázkov a infografiky nie je možné bez súhlasu pôvodcu obsahu (autora alebo inej oprávnenej osoby. Pri každom využití takých diel je potrebné uviesť zdroj a to bezprostredne hneď pri (nad alebo pod) prevzatým objektom.“

Dotknutá redakcia bola požiadaná o nápravu – článok stiahli už dávnejšie, snažia sa komunikovať s fotografom, ako aj s jeho agentúrou, zatiaľ bezvýsledne. Prípad je aktuálne v štádiu riešenia.

Podnet prijatý 18.08.2021


Podnet bol podaný na obsah na doméne Bystrica.dnes24.sk (Global 24)

Obsah podnetu:
Článok uverejnený na doméne bystrica.dnes24.sk, ktorého sa prijatý podnet týkal, čerpal fotografie od autora fotografií a to bez jeho súhlasu.

Predmetná url adresa:
https://bystrica.dnes24.sk/najrychlejsi-korculiar-je-z-bystrice-pavol-obhajil-titul-chce-zabojovat-aj-o-rekord-foto-396565

 

Stanovisko Etickej komisie IAB:
“V prípade, že článok uverejnený na webe Bystrica.dnes24.sk, ktorého sa prijatý podnet týka, čerpal fotografie od autora fotografií a to bez jeho súhlasu, je potrebné získať súhlas autora, alebo sporné fotky z článku.“

Autor článku  možno dostal od športovca  fotografie a v dobrej viere ich zverejnilo dané médium, no po upozornení autora sa s ním mali               dohodnúť, alebo fotografie stiahnuť, taktiež by mal autor článku fotky z FB embedovať.

V Kódexe preberania obsahu na internete (článok 4 odsek 1 Kódexu) sa uvádza: „Pri každom zamýšľanom prevzatí a využití cudzieho     obsahu je potrebné vykonať všetky dostupné kroky smerujúce k zisteniu, kto je pôvodcom obsahu (držiteľom práv obsahu). Pokiaľ individuálna zmluva a/alebo obchodné podmienky neupravujú inak cudzí obsah je možný využívať výhradne so súhlasom pôvodcu obsahu (autora alebo inej oprávnenej osoby).“

Dotknutá redakcia bola požiadaná o nápravu. Obratom to opravili.  

Podnet prijatý 25.06.2021


Podnet bol podaný na obsah na doméne Wanda.pluska.sk (prevádzkovateľ News and Media Holding).

Obsah podnetu:

Článok uverejnený na doméne Wanda.pluska.sk, ktorého sa prijatý podnet týkal, čerpal z printového vydania Evita special rodina 2020, ktoré nafotila fotografka.

Predmetná url adresa:

https://wanda.pluska.sk/celebrity/takto-ste-ich-este-nevideli-adela-vinczeova-zvrta-svokrou-kuchyni

 

Stanovisko Etickej komisie IAB:

“V prípade, že článok uverejnený na doméne wanda.pluska.sk, ktorého sa prijatý podnet týka, čerpal z printového vydania Evita – special rodina 2020, ktoré nafotila fotografka, je potrebné, aby bol uvedený zdroj, taktiež samotná fotografka.   

Fotografie boli použité aj na nasledujúcich doménach vydavateľstva:               https://www1.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/foto-viktor-vincze-oslavil-30-tento-intimny-dar-pre-neho-adela-vyrabala-dlhe-mesiace 

https://www1.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/foto-vinczeho-novy-fetis-najprv-mu-adela-pchala-nohy-ust-teraz-vyfotil-tento-detail

Kódex preberania obsahu je v tomto jednoznačný, rovnako ako podmienky resp. výslovné upozornenie Facebooku na používanie obsahu mimo platformy Instagram (čiže bez embedovania) – t.j. nutnosť si vysporiadať práva s ich vlastníkom. 

V  Kódexe preberania obsahu na internete (článok 4 odsek 2 Kódexu) sa uvádza: „Využitie cudzieho obsahu. Pri každom zamýšľanom prevzatí a využití cudzieho obsahu je potrebné vykonať všetky dostupné kroky smerujúce k zisteniu, kto je pôvodcom obsahu (držiteľom práv k obsahu).“

„Zdroj je potrebné uviesť spravidla bezprostredne pri cudzom obsahu (spôsobom a formou, ktorá je upravená v jednotlivých bodoch Kódexu), a to presným označením zdroja.“

Dotknutá redakcia bola požiadaná o nápravu – uviesť presne zdroj (v tomto prípade printové vydanie Evita special rodina 2020, autorku fotografií), taktiež fotografie z Instagramu v galérii embedovať. Obratom to opravili.  

 

Podnet prijatý 22.06.2021


Podnet bol podaný na obsah na doméne Pluska.sk (prevádzkovateľ News and Media Holding).

Obsah podnetu:

Článok uverejnený na doméne Pluska.sk čerpal z článku na Markiza.sk bez uvádzania zdroja.

Predmetná url adresa:

https://www1.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/foto-markizacka-redaktorka-mieri-oltaru-zampova-ex-cez-vikend-zasnubila-gerlachu

Stanovisko Etickej komisie IAB:

“V prípade, že článok uverejnený na doméne pluska.sk, ktorého sa prijatý podnet týkal, čerpal z článku na markíza.skhttps://www.markiza.sk/soubiz/2031572_povedala-ano-z-nasej-moderatorky-bude-krasna-nevesta, je potrebné, aby bol uvedený zdroj – hyperlink smerujúci naň. 

V prípade správy na doméne Pluska.sk chýba hyperlink na zdrojový článok, fotky v galérii z Instagramu nie sú embedované, taktiež audiovizuálny obsah má byť embedovaný.  

V  Kódexe preberania obsahu na internete (článok 4 odsek 2 Kódexu)  sa uvádza: ” „Uvádzanie zdroja. Pri každom využití cudzieho obsahu musí byť uvedený zdroj obsahu, z ktorého bol obsah získaný́. Prelink (hypertextový odkaz) na pôvodný text musí byť uvedený v prvých piatich vetách preberaného článku / textu.“ 
„Cudzí obsah je možné využívať výhradne so súhlasom pôvodcu obsahu (autora alebo inej oprávnenej osoby).“

Dotknutá redakcia bola požiadaná o nápravu – doplnenie prelinku na pôvodný originálny obsah v úvode článku (v prvých piatich vetách preberaného článku / textu), fotografie z Instagramu v galérii embedovať. Obratom to opravili.  

 

Podnet prijatý 15.06.2021


Podnet bol podaný na obsah na doméne Cas.sk (prevádzkovateľ FPD Media).

Obsah podnetu:

Článok uverejnený na doméne Cas.sk čerpal z článku na Sport.aktuality.sk hlavne citácie bez uvádzania zdroja.

Predmetná url adresa:
https://www.cas.sk/clanok/2540823/nenahraditelny-pre-najlepsi-tim-nhl-cernak-je-monstrum-najsilnejsi-v-time-zahra-si-v-olympijskej-kvalifikacii/

 

Stanovisko Etickej komisie IAB:

„Je potrebné, aby bol uvedený zdroj – „hypertextový odkaz smerujúci naň a to v prvých piatich vetách preberaného článku / textu.“ V tomto prípade je prelink až na konci článku.  

Správa na https://www.cas.sk/clanok/2540823/nenahraditelny-pre-najlepsi-tim-nhl-cernak-je-monstrum-najsilnejsi-v-time-zahra-si-v-olympijskej-kvalifikacii/ ako aj na https://sport.aktuality.sk/c/2zf3q74/erik-cernak-vyrastol-v-tampe-na-monstrum/ sa opiera o článok na portáli theathletic.com, pričom ani jeden z portálov originálny zdroj nelinkuje.   

V  Kódexe preberania obsahu na internete (článok 4 odsek 2 Kódexu) sa uvádza: „Ak je známy pôvodný (prvý) zdroj obsahu, je nutné uprednostniť jeho uvedenie pred zdrojmi, ktoré taký obsah už prevzali z pôvodného zdroja obsahu a teda s ním narábajú ako s cudzím obsahom.“

Odporúčanie uvádzať pôvodný zdroj na Cas.sk ako aj na Sport.aktuality.sk.

Dotknutá redakcia bola upozornená so žiadosťou o nápravu – doplnenie prelinku na pôvodný originálny obsah v úvode článku – obratom tak spravili. 

 

Podnet prijatý 19.5.2021


Podnet bol podaný na obsah na doméne DennikN.sk (prevádzkovateľ N Press).

Obsah podnetu:
V článku na Denníku N nie je uvedený pôvodný zdroj, citácia, ani prelink.

Predmetná url adresa:
https://dennikn.sk/minuta/2395735/?ref=mpm

Stanovisko Etickej komisie IAB:
“V prípade, že článok uverejnený na doméne DennikN.sk, ktorého sa prijatý podnet týka, čerpal z článku na Topky.sk, je potrebné, aby bol uvedený zdroj – hyperlink smerujúci naň.
Článok 4 odsek 2 Kódexu: “Uvádzanie zdroja. Pri každom využití cudzieho obsahu musí byť uvedený zdroj obsahu, z ktorého bol obsah získaný.”

Odporúčanie uvádzať pôvodný zdroj aj vo formáte Minúta po minúte.

Dotknutá redakcia bola upozornená so žiadosťou o nápravu – doplnenie prelinku na pôvodný originálny obsah v úvode článku – obratom tak spravili. 

 

Podnet prijatý 4.5.2021


Podnet bol opakovane podaný na obsah na doméne Cynickaobluda.sme.sk  (prevádzkovateľ Petit Press). Autor podnetu nesúhlasil so stanoviskom EK ku predchádzajúcemu podnetu z 31.3.2021.

Obsah podnetu: 
Ziadost o opatovne otvorenie podnetu tykajuci sa meme obrazkov na Cynickej oblude. 

Vyznam slov parodia, pastis a karikatura sa nevztahuje na to, co je publikovane na Cynickej oblude, tym padom nemyslim, ze paragraf 38 autorske zakona sa vztahuje na tento podnet.

Stanovisko EK:
“Podnet nie je relevantný.  Obsah na doméne Cynickaobluda.sme.sk  je formou “mém/meme” – novovzniknutej formy digitálneho obsahu, ktorá spĺňa charakteristiky paródie, kritiky či karikatúry. 

Presnejším definovaním takýchto foriem digitálneho obsahu sa zaoberá Európska smernica o autorskom práve na digitálnom trhu.

Tá obsahuje osobitné ustanovenia, ktoré ukladajú členským štátom povinnosť “chrániť voľné nahrávanie a šírenie obsahu na účely citácie, kritiky, recenzie, karikatúry, paródie alebo koláže. To znamená, že mémy a animované obrázky GIF budú aj naďalej dostupné.”
Viac k téme priamo na stránke Európskeho parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190111IPR23225/smernica-o-autorskom-prave-na-digitalnom-jednotnom-trhu-otazky-a-odpovede
Zároveň sa probelmatikou meme zaoberá komentovaný výklad európskej smernice z dielne SOZA – citujeme:

“V otázke používania MEME a GIF-iek – tieto obrázky sú typickým príkladom použitia výnimiek z ochrany autorského práva – ide o formu paródie, kritiky a pod. Na uvedené sa nevzťahuje ochrana autorských práv. Sloboda vyjadrovania tu nie je ani náznakom obmedzená.” 

Viac: https://moja.soza.sk/cms/content/files/Clanok_13_infografika.pdf

Oba zdroje sa zhodujú na tom, že meme sa považuje za formu paródie, karikatúry či kritiky.”
 
 

Podnet prijatý 28.4.2021


Podnet bol podaný na obsah na doméne Topky.sk (prevádzkovateľ Zoznam).

Obsah podnetu: 
Topky.sk citovali velke casti z nasho clanku na DennikN.sk a nedali nan hypertextovy odkaz.

Predmetná url adresa:

https://www.topky.sk/cl/100313/2104367/Lujza-priznala-psychicke-problemy–Potrebovala-odbornu-pomoc–inak—-ROZVOD-

Stanovisko EK:

“Podnet je relevantný. Predmetný článok čerpal z textu Denníka N, pričom neboli dodržané podmienky stanovené Kódexom preberania obsahu na internete (článok 4 odsek 2 Kódexu) : “Uvádzanie zdroja. Pri každom využití cudzieho obsahu musí byť uvedený zdroj obsahu, z ktorého bol obsah získaný. Prelink (hypertextový odkaz) na pôvodný text musí byť uvedený v prvých piatich vetách preberaného článku / textu.” 

Dotknutá redakcia bola upozornená so žiadosťou o nápravu – doplnenie prelinku na pôvodný originálny obsah v úvode článku – obratom tak spravili. 

 

Podnet prijatý 31.3.2021


Podnet bol podaný na obsah na doméne Cynickaobluda.sme.sk  (prevádzkovateľ Petit Press).

Obsah podnetu: 
Žiadosť o preverenie obsahu uverejnovaného na stránkach Cynickaobluda.sme.sk. Fotky nie su zazdrojované.

Predmetná url adresa:
https://cynickaobluda.sme.sk/2021/03/vlhova-u-prezidentky.html

Stanovisko EK:
“Podnet nie je relevantný. V prípade obsahu na Cynickaobluda.sk ide o spracovanie diela, ktoré nie je v rozpore s Kódexom preberania obsahu na internete, v zmysle Autorského zákona ide o vypracovanie nového umeleckého diela, ktoré nezasahuje do autorských práv pri použití obsahu. Podľa §38 Autorského zákona „Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo na účel karikatúry, paródie alebo pastiša, a to spôsobom, ktorý nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom.“ 

 

Podnet prijatý 31.3.2021


Podnet bol podaný na obsah na doméne Sme.gulas.sk  (prevádzkovateľ Petit Press).

Obsah podnetu: 
Žiadosť o preverenie obsahu uverejnovaneho na strankach gulas.sme.sk. Fotky nie su zazdrojovane, resp. embedovane z FB spravne.

Predmetná url adresa:
https://chromozom.gulas.sme.sk/129024/pred-a-po-rekonstrukcii.html

Stanovisko EK:

“Podnet je relevantný. Obsah na predmetnej url adrese porušuje pravidlá využívania cudzieho obsahu podľa článok 4 Kódexu preberania obsahu na internete.  Ide o užívateľský obsah (user generated content), ku ktorému je nutné uvádzať jeho zdroj a technicky zapracovať túto podmienku pre pridávanie obsahu na doménu.”

Dotknutá redakcia bola upozornená so žiadosťou o nápravu. Prevadzkovateľ nápravu zabezpečil.

 

Podnet prijatý 18.3.2021


Podnet bol podaný na obsah na doméne Hlavnydennik.sk (prevádzkovateľ Verbina, o.z.).

Obsah podnetu: 
Prevádzkovateľ portálu Slovenskypacient.sk sa obrátil na EK so žiadosťou o posúdenie, či pri prebratí ich článku portálom Hlavnydennik.sk ide o neoprávnené použitie cudzieho obsahu.

Predmetná url adresa:
https://www.hlavnydennik.sk/2021/03/10/delirium-tremens-ako-prezit-trasuce-sialenstvo/

Pôvodná url adresa:

Delirium tremens: Ako prežiť „trasúce šialenstvo“? Na čo sa pripraviť?

Stanovisko EK:

“Podnet je relevantný. Článok uverejnený na doméne Hlavnydennik.sk, čerpal pri spracovaní z materiálu redakcie Slovenskypacient.sk. Pričom pri preberaní článku neboli dodržané podmienky stanovené Kódexom preberania obsahu na internete (článok 4 odsek 1 Kódexu) :„Využitie cudzieho obsahu. Pokiaľ individuálna zmluva a/alebo obchodné podmienky neupravujú inak, cudzí obsah je možné využívať výhradne so súhlasom pôvodcu obsahu (autora alebo inej oprávnenej osoby).“  V predmetnom článku nejde len o inšpiráciu či spracovanie rovnakej témy podobným spôsobom. Text publikovaný na predmetnej url je identický.

Dotknutá redakcia po upozornení článok stiahla a ospravedlnila sa.

 

Podnet prijatý 27.11.2020


Podnet bol podaný na obsah na doméne Pluska.sk (prevádzkovateľ News and Media Holding).

Obsah podnetu: 
Článok redakcie Interez.sk bol skopírovaný bez súhlasu na doméne Pluska.sk.  Prosime o upovedomenie vydavateľa, a žiadame o stiahnutie predmetného článku.

Predmetná url adresa:
https://zena.pluska.sk/kvizy/kviz-odkundes-plundra-poznate-rydzo-slovenske-nadavky

Pôvodná url adresa: https://www.interez.sk/poznate-rydzo-slovenske-nadavky-tento-kviz-zvladne-na-100-iba-clovek-s-bohatou-slovnou-zasobou/

Stanovisko Etickej komisie: 
“Podnet je relevantný. neboli dodržané podmienky stanovené Kódexom preberania obsahu na internete (článok 4 odsek 1 Kódexu) „Využitie cudzieho obsahu.”

Dotknutá strana obratom zareagovala – článok odstránila a ospravedlnili sa.

 

Podnet prijatý 24.7. 2020


Podnet bol podaný na obsah na doméne Topky.sk prevádzkovateľa Zoznam.

Obsah podnetu:
Prebratie obsahu (text a fotografie) bez súhlasu autora do článku na portáli Topky.sk.

Predmetná url adresa:
https://www.topky.sk/gl/667479/2644103/Michal-zdokumentoval-24-hodinovu-sichtu-sestier-z-trnavskej-nemocnice–FOTO-Ony-su-hrdinky-

Pôvodná url adresa: https://www.facebook.com/michal.burza/posts/10216783543596273

Stanovisko EK ku podnetu vydané 6.8.2020:
“Podany podnet tykajuci sa clanku na portali Topky.sk je opravneny a relevantny. Ide o porusenie Kodexu preberania obsahu na internete, konkretne clankov 4.1. Využitie cudzieho obsahu a 4.2. Uvádzanie zdroja.
Pri preberani obsahu clanku (text a fotografie) zverejnenom na predmetnej url adrese bolo potrebne vyziadat si suhlas autora.”
Dotknutá strana bola obratom upovedomená o vyššie uvedenom stanovisku. Článok na predmetnej url adrese bol odstránený.

 

Podnet prijatý 27.4. 2020


Podnet bol podaný na obsah na doméne Pluska.sk (prevádzkovateľ News and Media Holding).

Obsah podnetu:
Článok redakcie Emefka.sk bol skopírovaný bez súhlasu na doméne Pluska.sk. 

Predmetná url adresa:
https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/kvizy/otestujte-ako-dobre-poznate-plemena-psov-iba-zaklade-ich-siluety

Pôvodná url adresa: https://emefka.sk/otestuj-sa-spoznas-plemena-psov-len-podla-ich-siluety/

Stanovisko EK ku podnetu:
“V predmetnom článku neboli dodržané podmienky stanovené Kódexom preberania obsahu na internete (článok 4 odsek 1 Kódexu). Nejde len o inšpiráciu a spracovanie rovnakej témy podobným spôsobom. Väčšina textu publikovaného na predmetnej url Pluska.sk je identická, prípadne takmer identická.
Ide o  porušenie Kódexu preberania obsahu na internete a podnet považujeme za oprávnený a relevantný.“

Dotknutá strana, redakcia domény Pluska.sk po upozornení Etickou komisiou obratom zareagovala – článok odstránila a ospravedlnili sa.