Úvod / Etická komisia / Archív porušení Kódexu preberania obsahu na internete

Archív porušení Kódexu preberania obsahu na internete

Zistenia z interných monitoringov online médií zaradených do IABmonitoru:

Január 2022

Etická komisia IAB potvrdila 27.01.2022 porušenia Kódexu preberania obsahu na internete na doménach u nasledovných prevádzkovateľov. 

Členovia IAB Slovakia:


MAFRA Slovakia

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

rungo.sk

Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.

N Press

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

Hiking.dennikn.sk
Techbox.dennikn.sk

Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. Chýbajúce uvádzanie zdroja použitej cover fotografie podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.

 

News and Media Holding  

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

zdravie.pluska.sk
sarm.pluska.sk
dobrejedlo.pluska.sk
zahradkar.pluska.sk

Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. Chýbajúce uvádzanie zdroja použitej cover fotografie podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. Úvodné fotky sú prekryté grafikou, nevidieť či sú zazdrojované.

 

Zoznam  

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

vysetrenie.zoznam.sk
spuntik.zoznam.sk
hudba.zoznam.sk
podkapotou.zoznam.sk
dromedar.zoznam.sk
mojdom.zoznam.sk

Zdroj fotiek je uvedený pod článkom, nie pri fotkách.

 

SITA Slovenská Tlačová Agentúra

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

zaujimavysvet.webnoviny.sk
ukulele.webnoviny.sk

Zdroje k fotkám sú uvedené na konci článku, alebo nie sú uvedené vôbec.

 

Nečlenské médiá IAB:


Virtual Studio spol.s.r.o.

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

mojelektromobil.sk

Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. Chýbajúce uvádzanie zdroja použitej cover fotografie podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.

Október 2021

Etická komisia IAB potvrdila 5. 10. 2021 porušenia Kódexu preberania obsahu na internete na doménach u nasledovných prevádzkovateľov. 

Členovia IAB Slovakia:


MAFRA Slovakia

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Svetevity.sk
Zlacnene.sk

Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.

 

N Press

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Hiking.dennikn.sk

Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. Chýbajúce uvádzanie zdroja použitej cover fotografie podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.  

 

News and Media Holding  

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Pluska.sk
Sport24.pluska.sk
Sarm.pluska.sk
Sarm.pluska.sk
Zena.pluska.sk
Wanda.pluska.sk
Emma.pluska.sk
Eva.pluska.sk
Dobrejedlo.pluska.sk
Zahradkar.pluska.sk

Chýbajúce uvádzanie zdroja použitej cover fotografie podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.  Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií aj nesprávne zdrojovanie videí podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.

 

Petit Press

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Tortyodmamy.sme.sk
Nanicmama.sme.sk
Artmama.sme.sk

Chýbajúce uvádzanie zdroja použitej cover fotografie podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.  Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.


Ringier Axel Springer SK

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Dobruchut.aktuality.sk
Recepty.aktuality.sk

Chýbajúce uvádzanie zdroja použitej cover fotografie podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.  Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.

 

SITA Slovenská tlačová agentúra

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Zaujimavysvet.webnoviny.sk
Ukulele.webnoviny.sk

Chýbajúce, alebo nesprávne uvádzanie zdroja použitej cover fotografie podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.  

 


Nečlenské média:


Nearby smart communication

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Tojenapad.dobrenoviny.sk

Chýbajúce uvádzanie zdroja použitej cover fotografie podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.  Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií aj nesprávne zdrojovanie videí podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.

 

TouchIT

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Touchit.sk

Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.

 

Verbina  

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Hlavnydennik.sk
Somzdediny.hlavnydennik.sk

Chýbajúce alebo nesprávne uvádzanie preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. Využitie cudzieho obsahu podľa článku 4 Odsek 1 Kódexu. Pokiaľ individuálna zmluva a/alebo obchodné podmienky neupravujú inak, cudzí obsah je možné využívať výhradne so súhlasom pôvodcu obsahu (autora alebo inej oprávnenej osoby).


Virtual studio spol. s.r.o.

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Mojandroid.sk

Nesprávne uvádzanie zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.

 

Vox Juventae (občianske združenie)

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Korkep.sk

Nesprávne uvádzanie zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. Články prebrané z iných webov musia byť zdrojované presne, zdroj musí byť uvádzaný v prvých 5 vetách s prelinkom na pôvodný obsah.

 

Koncept s.r.o.

Porušenie sa týkali nasledujúcich princípov:

Rodinka.sk

Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.

 

November 2020

Etická komisia IAB potvrdila 15. 12. 2020 porušenia Kódexu preberania obsahu na internete na doménach u nasledovných prevádzkovateľov. 

Členovia IAB Slovakia:


News and Media Holding: 

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

Zena.pluska.sk a Casprezeny.sk

Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. 

V článkoch boli použité fotografie zo sociálnych sietí (Instagram, Facebook), ktoré neboli korektne zazdrojované – zdroj uvedený formou “Instagram”, “Facebook”). Takéto fotografie je potrebné preberať embedovaním, ak to zatiaľ nie je možné,  je pri každej fotografii (rovnako vo fotogalériách) potrebné uviesť vždy ich zdroj formou “názov sociálnej siete/celý názov účtu alebo profilu”.

Uvádzanie zdroja použitej cover fotografie podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu.

Vasarnap.com
V článkoch  chýbajú zdroje použitých/preberaných  cover fotografií. Pôvodný zdroj / autora fotografie je potrebné uvádzať pri každej fotografii, a to v jej bezprostrednej blízkosti.


Nečlenské média:


Verbina, o.z. – Somzdediny.hlavnydennik.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

Využitie cudzieho obsahu podľa článku 4 Odsek 1 Kódexu. Pokiaľ individuálna zmluva a/alebo obchodné podmienky neupravujú inak, cudzí obsah je možné využívať výhradne so súhlasom pôvodcu obsahu (autora alebo inej oprávnenej osoby).

Predmetné články boli úplne alebo takmer identické s článkami uverejnenými na portáloch, odkiaľ boli preberané (sme.sk, margit.cz, celostnimedicina.cz, ludovakultura.sk, teraz.sk, dtest.cz).

Je potrebné, aby prevádzkovateľ  doložil súhlasy autorov pôvodných článkov s ich použitím v nezmenej forme.

 

Máj 2020

Etická komisia IAB potvrdila 15. 6. 2020 porušenia Kódexu preberania obsahu na internete na doménach u nasledovných prevádzkovateľov. 

Členovia IAB Slovakia:


News and Media HoldingMagazin.pluska.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:
Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. 
V dotknutých článkoch neboli  uvedené zdroje použitých fotografií, takisto vo vo fotogalérii k článku.  Uvedenie zdroja použitej fotografie ako „YouTube“ takisto nie je korektný spôsob. 


Internet.skDnes24.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:
Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. 
V dotknutých článkoch neboli  uvedené zdroje použitých fotografií, takisto vo vo fotogalérii k článku.  Uvedenie zdroja použitej fotografie ako „Facebook“ alebo „Instagram“ takisto nie je korektný spôsob. V prípade bežných fotografí z instagramu je potrebné preberať ich buď embedovaním alebo uviesť zdroj formou “Instagram.com/konkretnynazov” uctu. V prípade, že je známy autor fotografie a fotka má povahu autorského diela, k jej šíreniu je potrebný súhlas autora / fotografa a jeho označenie.


Nečlenské média:


Nearby Smart CommunicationTojenapad.dobrenoviny.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:
Chýbajúce označovanie pôvodu / zdroja preberaných fotografií podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. 
V predmetných článkoch nemali preberané fotografie uvedený zdroj. Pôvod / zdroj fotografií je potrebné vždy uvádzať v ich bezprostrednej blízkosti t.j. pod, vedľa či popri fotografii, takisto je potrebné uviesť autora fotografie vždy aj po rozkliku do fotogalérie.  
Uvedenie zdroja zároveň nezbavuje povinnosti zabezpečiť, aby prevzatím obsahu neboli porušené práva jeho pôvodcu. (Každý obsah – text, fotografia, video – uverejnený na internete má svojho vlastníka alebo správcu autorských práv.)
Bez súhlasu držiteľa práv je možné vkladať  fotografie či videá do vlastného obsahu embedovaním, kedy sa prevzatý obsah zobrazuje pomocou kódu poskytovanom na tento účel pôvodcom obsahu. V ostatných je nutné vykonať všetky potrebné kroky smerujúce k zisteniu pôvodcu obsahu a označiť ho.

Vyššie uvedené princípy preberania fotografií, ktoré sú porušením Kódexu, sú zároveň aplikované aj v ďalších článkoch na portáli Tojenapad.dobrenoviny.sk.

Prevádzkovateľ nás následne informoval, že subdoménu Tojenapad.dobrenoviny.sk z merania IABmonitor odstránil. 
Vzhľadom na zistenia sa subdoména nemerala  v období máj – júl 2020 v IABmonitore.
Bol dohodnutý termín 1.8.2020 dokedy mali byť odstránené všetky pomenované nedostatky.
K 1.8.2020 bla subdoména opätovne zaradená do merania. 
K 11.10.2020 prevádzkovateľ informoval, že “dokončili redizajn webu Tojenápad! a spustili nový redakčný systém s dôrazom na kompatibilitu s Kódexom preberania obsahu.”

 


Hlavné štúdiohlavnydennik.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

1/ Využitie cudzieho obsahu podľa článku 4 Odsek 1 Kódexu. Pokiaľ individuálna zmluva a/alebo obchodné podmienky neupravujú inak, cudzí obsah je možné využívať výhradne so súhlasom pôvodcu obsahu (autora alebo inej oprávnenej osoby).

Predmetné články sú úplne identické s článkami uverejnenými na portáloch, odkiaľ boli preberané (euractiv.sk, mysmezeny.sk, bratislavskykraj.sk, imeteo.sk).

Etická komisia IAB prosí prevádzkovateľa doložiť súhlasy autorov pôvodných článkov s ich použitím v nezmenej forme. Prevádzkovateľ zatiaľ súhlasy nedoložil. 

Vyššie uvedené princípy preberania úplne identických textov sú aplikované aj v ďalších článkoch na portáli Somzdediny.hlavnydennik.sk.

2/ Uvádzanie zdroja použitej cover fotografie podľa článku 4 Odsek 2 Kódexu. Pôvod / zdroj fotografií je potrebné vždy uvádzať v ich bezprostrednej blízkosti t.j. pod, vedľa či popri fotografii.

September 2019

Etická komisia IAB potvrdila 24. 9. 2019 porušenia Kódexu preberania obsahu na internete na doménach u nasledovných prevádzkovateľov. Všetci dotknutí prevádzkovatelia dostali výzvu na odstránenie zistených nedostatkov (porušení Kódexu) do 7 dní a v tejto lehote opravy spravili.

Členovia IAB Slovakia:


Ringier Axel Springer SKnoveauta.sk, autobazar.eu

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:
Uvádzanie zdroja článku pri preberaných textoch. Kódex preberania obsahu na internete od mája tohto roku zaviedol povinnosť zverejňovať prelink na citáciu z iného zdroja hneď v úvode, v prvých piatich vetách preberaného článku. V porušeniach bol zdroj článku uvedený na konci a v nepostačujúcej forme. Zdroj je potrebné prelinkovať nie na homepage portál, ale na konkrétny článok, z ktorého text vychádza a prelink naň uvádzať v úvode, v prvých piatich vetách.
Uvádzanie zdroja použitej fotografie. Je potrebné mať súhlas s použitím fotografií od autora / zdrojového portálu, ktorého uvádza médium ako zdroj fotografie.


iSicommerce s.r.o.byvaniehrou.sk, bratislavaden.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:
Uvádzanie zdroja použitej fotografie.   Chýbajúce zdroje preberaných fotografií v článkoch na portáli byvaniehrou.sk.
Použité fotografie nemajú uvedené zdroje buď v článku alebo po rozkliku do fotogalérie na portáli bratislavaden.sk. Išlo len o ojedinelé prípady.


StartitUpemefka.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:
Uvádzanie zdroja článku pri preberaných textoch. V článkoch chýba uviesť prelink (hypertextový odkaz) na pôvodný text hneď v úvode, v prvých piatich vetách preberaného článku. Zdrojový článok je uvádzaný na konci textu.


Nečlenské média:


Hlavné štúdiohlavnydennik.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:
Uvádzanie zdroja článku pri preberaných textoch.  V porušeniach bol zdroj článku uvedený iba na konci textu. V článkoch chýba uviesť prelink na zdrojový článok / citovaný článok v úvodných piatich vetách.
V niektorom prípade je uvedená forma zdroja článku na konci textu nepostačujúca. Je potrebné zdroj prelinkovať, a link viesť nie na homepage media, ale na konkrétny článok, z ktorého text vychádza a prelink naň uvádzať aj v úvode textu.
Uvádzanie zdroja použitej fotografie. Je potrebné mať súhlas s použitím preberaných fotografií od autora / zdrojového portálu, ktorého uvádza médium ako zdroj fotografie. Preberané fotografie musia byť autorsky ošetrené tak, aby boli voľne šíriteľné / s uvádzaným kreditom. Každú preberanú fotografiu je potrebné zazdrojovať, a v prípade že má licenciu vhodnú na voľné šírenie, takisto je potrebné uviesť jej zdroj / autora.
Zdroj fotografie: „AP“, “Reuters” je možné použiť len v prípade ak má prevádzkovateľ média zmluvu s agentúrou AP, Reuters a pod. Toto EK overí s prevádzkovateľom následne.


StarProductionslovenka.sk, zenskyweb.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

Uvádzanie zdroja použitej fotografie. V článkoch na portáli slovenka.sk chýbajú zdroje použitých/preberaných  fotografií. Pôvodný zdroj / autora fotografie je potrebné uvádzať pri každej fotografii, a to v jej bezprostrednej blízkosti. (V prípade ak ide o autorské fotografie redakcie, treba tiež uviesť ich zdroj, zároveň tým chránite vlastnú novinársku prácu redaktorov).
Uvádzanie zdroja článku pri preberaných textoch.  V článkoch na portáli zenskyweb.sk chýba uviesť prelink na zdrojový článok / citovaný článok v úvodných 5 vetách.
Uvádzanie zdroja použitej fotografie. V článkoch na portáli zenskyweb.sk chýba uviesť zdroj použitých fotografií. Aj v prípade PR správ je potrebné fotografie zdrojovať.


TouchITtouchit.sk

Porušenia sa týkali nasledujúcich princípov:

Uvádzanie zdroja článku pri preberaných textoch.  V porušeniach bol zdroj článku uvedený na konci. V článkoch chýba uviesť prelink na zdrojový článok / citovaný článok v úvodných 5 vetách.
Uvádzanie zdroja použitej fotografie. V článkoch na portáli chýba uviesť zdroj použitých cover fotografií.