Úvod | Samoregulácia

Samoregulácia

IAB Slovakia zavádza štandardy, pravidlá a kódexy týkajúce sa digitálneho prostredia.
Tvoria ich pravidlá pre internetovú reklamu , štandardy reklamných formátov a etické kódexy, ku ktorým patria Kódex preberania obsahu na internete a Kódex elektronických medií.

V roku 2017 sa IAB Slovakia stala členom Asociácie pre ochranu novinárskej etiky, ktorá prostredníctvom Tlačovo-digitálnej rady posudzuje spory v prípade nedodržania novinárskej etiky.