Úvod / Samoregulácia

Samoregulácia

IAB Slovakia zavádza štandardy, pravidlá a kódexy týkajúce sa digitálneho prostredia:

Tvoria ich pravidlá pre internetovú reklamu, štandardy reklamných formátov a etické kódexy – Kódex preberania obsahu na internete a Kódex elektronických medií.

S cieľom zjednodušiť procesy v oblasti ochrany osobných údajov v digitálnom prostredí online médiám, ich vydavateľom, menším prevádzkovateľom webstránok i ďalším digitálnym subjektom na Slovensku bol vydaný takisto Kódex správania pri spracúvaní osobných údajov v digitálnom prostredí.

V roku 2017 sa IAB Slovakia stala členom Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE), ktorá prostredníctvom Tlačovo-digitálnej rady posudzuje spory v prípade nedodržania novinárskej etiky.

AONE v roku 2018 vydala nové znenie Etického kódexu novinára. Podporuje tak etické správanie žurnalistov a redakcií naprieč slovenskými médiami, ktoré je v časoch silnejúceho trendu fake news, zverejňovania neoverených faktov či hoaxov, tak dôležité.
Vyzýva  zároveň  vydavateľov, novinárov a všetkých priateľov slobody médií  pripojiť sa ku novovydanému Etickému kódexu novinára.
Je našou povinnosťou robiť všetko pre to, aby občania Slovenska boli pravdivo a korektne informovaní. Aby naďalej existoval orgán etickej samoregulácie novinárov na Slovensku, čo je výdobytok, ktorý nám v mnohých krajinách môžu len závidieť. Aby existovalo spoločenstvo ľudí spojených spoločným vnímaním reality, ktoré dokáže byť prípadným protipólom nedemokratických síl.”

V júni 2018 sa IAB Slovakia pripojilo ku iniciatíve Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Right Infringement (IPR) podporovanej Európskou komisiou. Podpísaním memoranda spojilo svoje sily v boji proti falšovaniu a pirátstvu na internete 27 spoločností a asociácií z oblasti digitálnej reklamy z celej Európy.