Úvod | Samoregulácia

Samoregulácia

IAB Slovakia zavádza štandardy, pravidlá a kódexy týkajúce sa digitálneho prostredia.
Tvoria ich pravidlá pre internetovú reklamu , štandardy reklamných formátov a etické kódexy, ku ktorým patria Kódex preberania obsahu na internete a Kódex elektronických medií.

V roku 2017 sa IAB Slovakia stala členom Asociácie pre ochranu novinárskej etiky, ktorá prostredníctvom Tlačovo-digitálnej rady posudzuje spory v prípade nedodržania novinárskej etiky.

V rámci európskeho digitálneho trhu vznikla iniciatíva zameraná na zdokonalenie štandardov merania “viewability” (viditeľnosti) online reklamy naprieč Európou.  V auguste 2017 bola zverejnená prvá sada európskych princípov a kritérií merania viditeľnosti  reklamných formátov naprieč digitálnymi platformami.