Úvod / Tlačové centrum / Správy / IAB prichádza s celosvetovou iniciatívou a programom „odľahčenia internetovej reklamy“ – L.E.A.N

IAB prichádza s celosvetovou iniciatívou a programom „odľahčenia internetovej reklamy“ – L.E.A.N

LEAN_picture1IAB vo vyjadrení Scotta Cunninghama popisuje hlavné dôvody, ktoré dali podnet pre zavedenie programu L.E.A.N – odporúčania pre internetovú reklamu, ktorého hlavným cieľom, je získať si späť dôveru a vernosť súčasného web užívateľa.
Podľa L.E.A.N odporúčaní, by všetky zúčastnené strany (médiá, zadávatelia, agentúry, Ad tech firmy) mali v prípade plánovania a implementácie reklamy prihliadať na to, aby reklamný formát nepresahoval prípustnú veľkosť a nespomaľoval tak prístup užívateľa k obsahu, neprekrýval obsah či poskytoval možnosť reklamu zavrieť. Práve agresívne reklamné formáty, alebo reklamou „preplnená“ stránka postupne ničia užívateľovu trpezlivosť a ten sa v najhoršom prípade rozhodne využiť nástroje blokovania reklamy, čo môže mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na celkové príjmy z online segmentu.

Podľa slov Scotta Cunninghama (General Manager of the IAB Tech Lab) prvoradým cieľom online prostredia je poskytovanie rozmanitého obsahu všetkým pripojeným užívateľom a podporiť jeho základnú vlastnosť – poskytovať rýchlo a komfortne potrebné informácie, zábavu, komunikáciu…

Viac informácií:
http://www.iab.com/news/lean/
http://digiday.com/publishers/iab-ad-blocking-fight/

LEAN

IAB Slovakia po prvýkrát zaviedla Pravidlá pre internetovú reklamu na Slovensku v roku 2008.