Úvod / IABmonitor / Porovnanie výsledkov výskumu s Google Analytics

Porovnanie IABmonitor  a  Google Analytics

Porovnanie oboch nástrojov merania online návštevnosti prebehlo v roku 2016.
Od 1. 4. 2019 sa AIMmonitor zmenil na IABmonitor.
Nižšie uvedené porovnanie vychádza z historických dát. 

K čomu slúži meranie ? 

new-logo-google-analytics-2016 small

modrybodPoskytuje nezávislý auditovaný rebríček návštevnosti slovenských internetových médií.

modrybodPoužíva verejnú a kontrolovanú metodiku merania dodávanú výskumnou agentúrou Gemius. Prístup k dátam je verejný na monitor.iabslovakia.sk. V čase, kedy sa realizovalo porovnanie oboch meraní, bolo do merania zapojených  40 prevádzkovateľov a 89 domén.

modrybod

Definuje jednotný systém merania návštevnosti, pravidlá sú rovnako definované pre všetky zapojené médiá. Na ich dodržiavanie dohliada IAB Slovakia.

modrybod

Získané dáta slúžia na plánovanie, nákup a vyhodnocovanie reklamných kampaní internetových médií.

oranzovybod1Poskytuje neauditovanú štatistiku návštevnosti vlastnej webstránky.

oranzovybod1Výsledky merania sú neverejné. Neexistuje nezávislá kontrola metodiky merania, jednotlivé merania závisia od správnosti nasadenia kódu. Prístup k údajom má majiteľ/správca účtu.

oranzovybod1Definíciu merania si každý prevádzkovateľ môže prispôsobiť svojim požiadavkám. Nie sú stanovené jednotné pravidlá merania.

oranzovybod1Získané dáta sú vhodné k internému vyhodnocovaniu priebehu návštevnosti webu a k porozumeniu správania sa ľudí na stránke.

Aké sú výstupy z merania ?

new-logo-google-analytics-2016 small

modrybodporovnateľné, využiteľné na analýzu naprieč webmi.

 

modrybodVýstupom je odhad návštevnosti reálnych ľudí.

modrybodPoskytujú sociodemografický profil reálnych užívateľov a údaje o spôsobe konzumácie webov. Údaje sú podložené tiež panelom užívateľov a externým výskumom. Prístup k sociodemografickým dátam majú naši klienti - internetové agentúry, mediálne domy a zapojené médiá.

modrybodPrevádzkovatelia webov sa na výstupy merania môžu verejne odvolávať.

modrybodMetrika Real Users vyjadruje odhadovaný počet skutočných ľudí navštevujúcich webstránky, eliminuje vplyv mazania cookies.

oranzovybod1Nezabezpečí porovnateľnosť výstupov, za správnosť merania jednotlivých webstránok zodpovedá majiteľ/správca webu.

oranzovybod1Výstupom je návštevnosť stránok na úrovni prehliadačov tzn. na základe cookies.

oranzovybod1Poskytujú informácie o geolokácii, odhadovanom pohlaví, veku a záujmoch užívateľov. Údaje nereprezentujú internetovú populáciu na Slovensku.

oranzovybod1Výstupy slúžia pre interné potreby prevádzkovateľov webstránok, nehodia sa k využitiu vo verejnej prezentácii.

oranzovybod1Metrika Unique Visitors  vyjadruje počet prehliadačov pristupujúcich na webstránky, vychádza z cookies (identifikátory prehliadačov).

Aké môžu byť rozdiely v meraniach?

AIMvsGA_GRAF_PNG_FINAL

Zdroj:  údaje AIMmonitor (v súčasnosti IABmonitor) a Google Analytics členov IAB Slovakia za obdobie 1. 2. - 29. 2. 2016; celkovo bolo analyzovaných 26 webov zapojených do oboch meraní súčasne,   % vyjadrujú o koľko sa líši meranie Google Analytics od AIMmonitoru (základ)

Prečo využívať na meranie návštevnosti IABmonitor?

IABmonitor je jediné nezávislé auditované meranie návštevnosti webstránok na Slovensku, ktoré poskytuje údaje o počte reálnych užívateľov navštevujúcich merané stránky, o ich profile, sociodemografickej štruktúre a spôsobe konzumácie webov. Výstupy z IABmonitoru vedia napomôcť efektívnej obchodnej politike a tvorbe štruktúry obsahu online médií. V spojitosti s unikátnosťou a obsahovou relevantnosťou webstránok sú údaje z merania IABmonitor efektívnym nástrojom na plánovanie a predaj reklamy v slovenskom online prostredí.