Úvod | Výdavky do reklamy | Objemy internetovej reklamy (Európa)

Objemy internetovej reklamy (Európa)

Výdavky do internetovej reklamy v Európe za minulý rok 2016 dosiahli výšku 41,9 mld.Eur a zaznamenali nárast o 12,2 % oproti roku predchádzajúcemu. Vyplýva to z najnovšej štúdie AdEx Benchmark, ktorú IAB Europe zverejnila 23. mája 2017 na konferencii Interact v Amsterdame.  Online reklama sa tak etablovala na európskom trhu ako dominantné reklamné médium.

adex-benchmark-2016-study770

Štúdiu AdEx Benchmark každoročne realizuje IAB Europe v spolupráci s výskumnou agentúrou IHS Markit na základe údajov zozbieraných z 27 európskych krajín. Výsledky tohtoročnej, už 11-tej štúdie potvrdili, že online reklama naďalej pokračuje v nastolenom trende a prevyšuje svojím objemom výdavky do TV reklamy (po prvý krát sa tak stalo v roku 2015). V roku 2016 objem online reklamy na európskych trhoch prevýšil TV reklamu o viac ako 7 mld. Eur.

adex-graph

Všetky trhy krajín, ktoré sú zaradené do štúdie AdEx Benchmark zaznamenali v minulom roku pozitívny dvojciferný rast (tri regionálne trhy dosiahli viac ako 30% nárast vyýdavkov).

Top 10 najrýchlejšie rastúcich trhov v Európe (medziročný rast):

  1. Rumunsko – 36.9%
  2. Slovinsko – 33.2%
  3. Írsko – 31.4%
  4. Česká republika – 25.3%
  5. Slovensko – 23.6%
  6. Bulharsko – 22.9%
  7. Maďarsko – 22.5%
  8. Španielsko – 22.3%
  9. Švédsko – 21.8%
  10. Rusko – 19.3%

 

Top 10 regionálnych trhov:

1. Veľká Británia – €14.2 mld.

2. Nemecko – €5.9 mld.

3. Francúzsko – €4.2 mld.

4. Rusko – €2.6 mld.

5. Taliansko – €2.3 mld.

6. Holandsko – €1.7 mld.

7. Španielsko – €1.6 mld.

8. Švédsko – €1.6 mld.

9. Belgicko – €0.9 mld.

10. Švajčiarsko – €0.9 mld.

Ťažiskom rastu výdavkov do online reklamy v roku 2016 boli kreatívne inovácie, ktoré umožňujú stále ľahšie integrovať  mobilné a video reklamné formáty do mediálneho obsahu.

AdEX Benchmark2016_mobile_display

Top 10 trhov – podľa výdavkov do mobilného display:

1. UK – €2.6 mld.
2. Francúzsko – €0.7 mld.
3. Taliansko – €0.6 mld.
4. Nemecko – €0.3 mld.
5. Nórsko – €0.2 mld.
6. Švédsko – €0.2 mld.
7. Holandsko – €0.1 mld.
8. Rusko – €0.1 mld.
9. Turecko – €0.1 mld.
10. Poľsko – €0.1 mld.

Adex Benchmark2016_VideoAdSpend

Top 10 európskych trhov – podľa výdavkov do videa:
1. UK – €0.8 mld.
2. Italy – €0.4 mld.
3. Germany – €0.3 mld.
4. France – €0.3 mld.
5. Spain – €0.2 mld.
6. Belgium – €0.1 mld.
7. Netherlands – €0.1 mld.
8. Sweden – €0.1 mld.
9. Russia – €0.1 mld.
10. Czech Republic – €0.08 mld.

Podrobnejšie informácie nájdete v tlačových správach IAB Europe (v angličtine):
IAB Europe Press Release – European Online Advertising continues double-digit growth and surpasses €40bn mark

IAB Europe Press release: Latest AdEx Benchmark Report Details Continued Shift to Mobile and Video Advertising


Na stiahnutie:

AdEx Benchmark 2016

AdEx Benchmark 1HY 2016

AdEx Benchmark 2015

 

Súvisiace správy:

Výdavky do online reklamy v Európe v roku 2016 dosiahli výšku 41,8 mld.Eur

Podľa najnovšej štúdie AdEx Benchmark za prvý polrok 2016 online reklama v Európe vzrástla o 13,4%

Výdavky do internetovej reklamy v Európe po prvýkrát predstihli TV reklamu a dosiahli rekordnú výšku v sume 36,2 mld Eur

O IAB Europe AdEx Benchmark:

Dáta sú zozbierané IAB Europe, pričom ich základom sú sprostredkované reporty o výdavkoch do online reklamy od národných IAB združení naprieč Európou. Následne sú sprocesované a analyzované výskumnou agentúrou IHS Technology. V reporte, štúdii AdEx sú zahrnuté a spracované dáta z nasledovných trhov: Rakúsko, Belgicko, Bielorusko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko, Rusko, Španielsko, Slovensko, Srbsko, Turecko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. Dáta sú za obdobie január až december 2016. Toto je 11. vydanie AdEx Benchmark, ktorý bol spustený v roku 2006. Display zahŕňa PC platformu a mobilný display, rich media a video formáty.