Úvod | Výdavky do reklamy | Objemy internetovej reklamy (Európa)

Objemy internetovej reklamy (Európa)

Najnovšia štúdia AdEx Benchmark: Online reklama v Európe naďalej dvojciferne rastie, podporovaná najmä mobilnou a video reklamou

AdExBenchmark_2017_H1_

Výdavky do internetovej reklamy v Európe za prvý polrok 2017 dosiahli výšku 22,5 mld.Eur a zaznamenali nárast o 11,5 % (v období prvého polroka 2016 dosiahli výdavky na online reklamu výšku 20,2 mld €). Vyplýva to z najnovšej štúdie AdEx Benchmark, ktorú IAB Europe zverejnila 23. novembra 2017.

Štúdiu AdEx Benchmark každoročne realizuje IAB Europe v spolupráci s výskumnou agentúrou IHS Markit na základe údajov zozbieraných z 27 európskych krajín. Výskum ukazuje, že takmer celý nárast online reklamných výdavkov bol vytvorený výdavkami do mobilnej reklamy; mobilná display reklama vzrástla o 45,9%, zatiaľ čo desktop display reklama sa zmenšila o 1,4%. Celková mobilná reklama takisto  predbehla výškou rastu 41,4% a hodnotou 7 mld. € všetky ostatné formáty, pre porovnanie search reklama vzrástla o 12,8%.

AdExBenchmark_2017_H1_graf

Online video rástlo 3,2 krát rýchlejšie ako ostatné display formáty  a dosiahlo hodnotu 1,7 mld. €, čo tvorí 20% celkových výdavkov do display reklamy. Digital sa tak stáva kľúčovým pre reklamné kampane značiek. Z najnovšej štúdie o veľkosti trhu programmatickej reklamy v Európe takisto vyplýva, že video je kľúčovým faktorom rastu pre výdavky do programmatickej reklamy s nárastom až o 155%.

Naďalej pokračoval rast display reklamy, predstihol svojím tempom nárast v oblasti search, display vzrástol o 13,1% a search o 12,8%. Display dosiahol hodnotu 8 mld.€, čo predstavuje 37% z celkového objemu online reklamy, zatiaľ čo podiel search je 48%ný.

V regióne strednej a východnej Európy display reklama pokračovala v silnom raste – o 16%, v porovnaní s 12,6%ným nárastom v západnej Európe. Región strednej a východnej Európy napomohol celkovo rastu online výdavkov vo väčšej miere  (15,9%) ako trhy západnej Európy (10,9%)

Paid-for-search

Stiahnite si štúdiu:
AdEx Benchmark H1 2017


Štúdie z predchádzajúcich období: 

AdEx Benchmark 2016

AdEx Benchmark 1HY 2016

AdEx Benchmark 2015

 

Oficiálna tlačová správa IAB Europe (v angličtine):

Digital Advertising continues double-digit growth fuelled by Mobile and Video, latest AdEx Benchmark Study reveals

 

Súvisiace správy:

Výdavky do online reklamy v Európe v roku 2016 dosiahli výšku 41,8 mld.Eur

Podľa najnovšej štúdie AdEx Benchmark za prvý polrok 2016 online reklama v Európe vzrástla o 13,4%

Výdavky do internetovej reklamy v Európe po prvýkrát predstihli TV reklamu a dosiahli rekordnú výšku v sume 36,2 mld Eur