Úvod | Výdavky do reklamy | Výdavky do internetovej reklamy (Európa)

Výdavky do internetovej reklamy (Európa)

Podľa najnovšej štúdie AdEx Benchmark výdavky do mobilnej reklamy v Európe presiahli za prvý polrok 2018 hranicu 10 miliárd Eur.
2b932b8e-0fc8-4c22-bfec-b3af577ee97c-largeIAB Europe v spolupráci s výskumnou agentúrou IHS Markit zverejnila 12. novembra 2018 najnovšiu štúdiu o výdavkoch do internetovej reklamy AdEx Benchmark za prvý polrok 2018. Zo štúdie vyplýva, že za sledované obdobie online reklama v Európe vzrástla o 10 % na 25,7 mld. Eur (v období prvého polroka 2017 dosiahli výdavky na online reklamu výšku 22,5 mld. Eur).

Výdavky do mobilnej reklamy v Európe presiahli za prvý polrok 2018 hranicu 10 mld. Eur a ich podiel na celkových výdavkoch do online reklamy sa tak blíži ku 50%.
Najnovšia štúdia o veľkosti trhu programmatickej reklamy v Európe ukázala, že viac ako polovica európskych výdavkov na  digitálnu display reklamu  obchodovanú prostredníctvom systému programmatic je smerovaná na mobilné formáty.Adex H1 2018_graf2_mobileVideo narástlo viac ako štvornásobne a v súčasnosti predstavuje 30% z celkového segmentu display reklamy.  Tento nárast videa zvýšil zároveň  podiel display reklamy na celkových výdavkoch na digital trhu.

Adex H1 2018_graf

Rast display reklamy pokračuje a predbieha svojím tempom rast search1. Display vzrástol o 12,3% a search o 10,2%. Display dosiahol hodnotu viac ako 10 mld. Eur čo predstavuje 40% z celkového objemu online reklamy, zatiaľ čo podiel search je 46%ný.

V regióne strednej a východnej Európy display reklama pokračovala v silnom raste – o 17,9%, v porovnaní s 11,2%ným nárastom v západnej Európe. Región strednej a východnej Európy napomohol celkovo rastu online výdavkov vo väčšej miere  (17%) ako trhy západnej Európy (9%)

IHS Markit odhaduje, že celkové výdavky na digital reklamu presiahnu v roku 2018 50 mld. Eur.

Štúdia AdEx Benchmark zahŕňa údaje z nasledujúcich online reklamných formátov:

  • Display
  • Paid-for-search
  • Classifieds and Directories

Ďalšie členenie je na:

  • Video (In-Stream and Out-Stream)
  • Mobile (Display and Search)
  • Social
                                                
Paid-for-search


Štúdiu AdEx Benchmark 
každoročne realizuje IAB Europe v spolupráci s výskumnou agentúrou IHS Markit na základe údajov zozbieraných z 27 európskych krajín. Stiahnite si štúdiu:
AdEx Benchmark H1 2018


Štúdie z predchádzajúcich období: 

AdEx Benchmark 2017

AdEx Benchmark H1 2017

AdEx Benchmark 2016

AdEx Benchmark 1HY 2016

AdEx Benchmark 2015

 

Oficiálna tlačová správa IAB Europe (v angličtine):

Mobile Ad Spend Crosses €10bn Mark in First Half of 2018, Latest AdEx Benchmark Study Reveals

Súvisiace správy:

Podľa najnovšej štúdie AdEx Benchmark 2017 sa za posledných 5 rokov európsky digitálny trh zdvojnásobil

Štúdia AdEx Benchmark za prvý polrok 2017: Online reklama v Európe naďalej dvojciferne rastie, podporovaná najmä mobilnou a video reklamou

Výdavky do online reklamy v Európe v roku 2016 dosiahli výšku 41,8 mld.Eur

Podľa najnovšej štúdie AdEx Benchmark za prvý polrok 2016 online reklama v Európe vzrástla o 13,4%

Výdavky do internetovej reklamy v Európe po prvýkrát predstihli TV reklamu a dosiahli rekordnú výšku v sume 36,2 mld Eur