Úvod / Výdavky do reklamy

Výdavky do reklamy

Výdavky do internetovej reklamy v roku 2018 rástli o 9%, avšak výdavky do slovenských médií až o 18%.

V absolútnej hodnote sa do internetovej reklamy v prvom polroku preinvestovalo 128 mil. Eur.
Rovnaká metodika dekláracie príjmov za členské médiá IAB Slovakia a kvalifikovaného odhadu AdEx komisie za nadnárodných hráčov v rokoch 2017 a 2018 umožňuje medziročné porovnávanie výsledkov na úrovni platformy, formátov ako aj spôsobu nákupu reklamného priestoru.

Európsky digitálny trh v roku 2018 prekročil 55 miliárd Eur

Vyplýva to zo štúdie AdEx Benchmark IAB Europe, ktorá monitoruje 28 európskych krajín (vrátane Slovenska). Digitálna reklama v Európe vzrástla v roku 2018 o 13,9 % na hodnotu 55,1 mld.€ podporovaná najmä silným rastom investícií do  videa, mobilnej reklamy a sociálnych sietí.  Je to narýchlejší zaznamenaný rast  od roku 2011 a digitálny trh sa tak od roku 2012 už zdvojnásobil. Výsledkom dominujú z formátov out-stream video a mobilná reklama, oba rástli dvojciferne vo všetkých 28 sledovaných európskych trhoch.