Úvod / Výdavky do reklamy

Výdavky do internetovej reklamy na Slovensku za rok 2021

V roku 2021 zaznamenali výdavky do internetovej reklamy extrémny rast 32%. Na slovenskom internetovom trhu bolo preinvestovaných rekordných 184 miliónov Eur.

Výsledky investícií do reklamy na slovenskom digitálnom trhu pravidelne zverejňuje združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, najväčšia digitálna asociácia na Slovensku. Výdavky do reklamy sú publikované na polročnej báze. Metodika ich výpočtu je založená na priamych deklaráciách výdavkov jednotlivých členských médií združenia, t.j. najväčších slovenských vydavateľov a klasifikovaného odhadu výdavkov nadnárodných hráčov AdEx komisiou, ktorej členmi sú zástupcovia najväčších mediálnych agentúr ako i médií.

Pozrite si vývoj výdavkov do online reklamy na slovenskom trhu v prvom polroku 2021…

 

Európsky digitálny trh v roku 2021 vzrástol o 30,5 % a dosiahol 92 miliardy Eur

Vyplýva to z aktuálnej štúdie AdEx Benchmark IAB Europe, ktorá monitoruje 28 európskych krajín (vrátane Slovenska). V roku 2021 Digitálna reklama rástla dvojciferne na všetkých európskych trhoch. Najsilnejší rast zaznamenala audio reklama, ktorá stúpla o 50,2% naprieč krajinami. 

Pozrite si najdôležitejšie fakty z aktuálnej štúdie AdEx Benchmark 2021…