Úvod / Výdavky do reklamy

Výdavky do reklamy

Výdavky do internetovej reklamy na Slovensku v prvom polroku 2019 rástli o 8%. 

Slovenskí zadávatelia reklamy preinvestovali z marketingových rozpočtov 63,6 milióna Eur. Slovenskí vydavatelia z členskej základne združenia IAB rástli medziročne v príjmoch z reklamy o 10%.
Výdavky do reklamy sú publikované na polročnej báze. Metodika ich výpočtu je založená na priamych deklaráciách výdavkov jednotlivých členských médií združenia, t.j. najväčších slovenských vydavateľov a klasifikovaného odhadu výdavkov nadnárodných hráčov AdEx komisiou, ktorej členmi sú zástupcovia najväčších mediálnych agentúr ako aj médií.
Viac..

Európsky digitálny trh v roku 2018 prekročil 55 miliárd Eur

Vyplýva to zo štúdie AdEx Benchmark IAB Europe, ktorá monitoruje 28 európskych krajín (vrátane Slovenska). Digitálna reklama v Európe vzrástla v roku 2018 o 13,9 % na hodnotu 55,1 mld.€ podporovaná najmä silným rastom investícií do  videa, mobilnej reklamy a sociálnych sietí.  Je to narýchlejší zaznamenaný rast  od roku 2011 a digitálny trh sa tak od roku 2012 už zdvojnásobil. Výsledkom dominujú z formátov out-stream video a mobilná reklama, oba rástli dvojciferne vo všetkých 28 sledovaných európskych trhoch.
Viac…