Úvod / Výdavky do reklamy

Výdavky do internetovej reklamy na Slovensku za rok 2021

V roku 2021 zaznamenali výdavky do internetovej reklamy extrémny rast 32%. Na slovenskom internetovom trhu bolo preinvestovaných rekordných 184 miliónov Eur.

Výsledky investícií do reklamy na slovenskom digitálnom trhu pravidelne zverejňuje združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, najväčšia digitálna asociácia na Slovensku. Výdavky do reklamy sú publikované na polročnej báze. Metodika ich výpočtu je založená na priamych deklaráciách výdavkov jednotlivých členských médií združenia, t.j. najväčších slovenských vydavateľov a klasifikovaného odhadu výdavkov nadnárodných hráčov AdEx komisiou, ktorej členmi sú zástupcovia najväčších mediálnych agentúr ako i médií.

Pozrite si vývoj výdavkov do online reklamy na slovenskom trhu v prvom polroku 2021…

 

Európsky digitálny trh v roku 2020 napriek pandémii vzrástol o 6,3% a dosiahol 69,4 miliardy Eur

Vyplýva to z aktuálnej štúdie AdEx Benchmark IAB Europe, ktorá monitoruje 28 európskych krajín (vrátane Slovenska). V roku 2020 sedem z nich zaznamenalo dvojciferný nárast celkových výdavkov do online reklamy. Najdynamickejšie rastúcim trhom bolo Turecko s 34,8% nárastom, ktoré sa tak zaradilo medzi top 10 trhov v kategórii reklamných výdavkov. Iba tri krajiny zaznamenali pokles výdavkov. 

Pozrite si najdôležitejšie fakty z aktuálnej štúdie AdEx Benchmark 2020…