Úvod / Výdavky do reklamy

Výdavky do reklamy

Výdavky do internetovej reklamy vzrástli v roku 2019 o 7% 

Slovenský online sa v roku 2019 dostal vo výdavkoch na hodnotu 136,8 mil. Eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2018 nárast o 7%. V druhom polroku 2019 dosiahol slovenský reklamný trh v medziročnom porovnaní 2HY 2019/2HY 2018 rast 5,9%, pričom najväčší nárast zaznamenala natívna reklama (41%) a video reklama (16%).

Výsledky investícií do reklamy na slovenskom digitálnom trhu pravidelne zverejňuje združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, najväčšia digitálna asociácia na Slovensku. Výdavky do reklamy sú publikované na polročnej báze. Metodika ich výpočtu je založená na priamych deklaráciách výdavkov jednotlivých členských médií združenia, t.j. najväčších slovenských vydavateľov a klasifikovaného odhadu výdavkov nadnárodných hráčov AdEx komisiou, ktorej členmi sú zástupcovia najväčších mediálnych agentúr ako aj médií.
Viac..

Európsky digitálny trh v roku 2019 prekročil 64 miliárd Eur

Vyplýva to z aktuálnej štúdie AdEx Benchmark IAB Europe, ktorá monitoruje 28 európskych krajín (vrátane Slovenska). Digitálna reklama v Európe vzrástla v roku 2019 o 12,3 % na hodnotu 64 mld.€ podporovaná najmä silným rastom investícií do out-stream videa, mobilnej reklamy a sociálnych sietí.  Od roku 2006 v priemere každý rok vzrástol trh digitálnej reklamy o 4 miliardy Eur. Aké sú predpovede vývoja digitálnej reklamy v roku 2020?
Viac…