Úvod | Výdavky do reklamy

Výdavky do reklamy

Výdavky do internetovej reklamy v prvom polroku 2018 vzrástli o 7%.
V absolútnej hodnote sa do internetovej reklamy v prvom polroku preinvestovalo 59 miliónov Eur. Vzhľadom na to, že nový spôsob deklarácie výdavkov do internetovej reklamy bol implementovaný v roku 2017, vieme už medziročne porovnávať vývoj výdavkov naprieč reklamnými formátmi, naprieč platformami, na ktorých bola reklama umiestnená, ako aj podľa spôsobu jej nákupu a predaja.

Výdavky do online reklamy  v Európe v roku 2017 dosiahli výšku 48 mld. Eur. Vyplýva to zo štúdie AdEx Benchmark IAB Europe, ktorá monitoruje 27 európskych krajín (vrátane Slovenska). Európska online reklama tak za posledný rok vzrástla o 13,2 % a európsky digitálny trh sa za posledných 5 rokov zdvojnásobil.