Úvod | Výdavky do reklamy

Výdavky do reklamy

V roku 2016  výdavky do internetovej reklamy na Slovensku presiahli hranicu 112 miliónov Eur a v medziročnom porovnaní šlo o  23,2%-ný nárast. Oproti ostatným mediatypom, ktoré monitoruje spoločnosť TNS Slovakia, je online médiom s druhým najvyšším medziročným rastom.

Podľa AdEx Benchmark IAB Europe – monitoring výdavkov do online reklamy  v Európe, ktorý pokrýva 27 európskych krajín (vrátane Slovenska), v roku 2016 výdavky do internetovej reklamy v Európe dosiahli výšku 41,8 mld.Eur a zaznamenali nárast o 12,2 % oproti minulému roku.  Slovensko sa umiestnilo na 5. mieste spomedzi európskych trhov na základe výšky medziročného nárastu výdavkov do online.