Úvod / Výdavky do reklamy

Výdavky do internetovej reklamy za rok 2020

Slovenská internetová reklama zaznamenala v roku 2020 nárast o 2,4%. Zadávatelia reklamy minuli na slovenskom internetovom trhu reklamné rozpočty vo výške 140 miliónov Eur.

Výsledky investícií do reklamy na slovenskom digitálnom trhu pravidelne zverejňuje združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, najväčšia digitálna asociácia na Slovensku. Výdavky do reklamy sú publikované na polročnej báze. Metodika ich výpočtu je založená na priamych deklaráciách výdavkov jednotlivých členských médií združenia, t.j. najväčších slovenských vydavateľov a klasifikovaného odhadu výdavkov nadnárodných hráčov AdEx komisiou, ktorej členmi sú zástupcovia najväčších mediálnych agentúr ako i médií.
Viac..

Európsky digitálny trh v roku 2019 prekročil 64 miliárd Eur

Vyplýva to z aktuálnej štúdie AdEx Benchmark IAB Europe, ktorá monitoruje 28 európskych krajín (vrátane Slovenska). Digitálna reklama v Európe vzrástla v roku 2019 o 12,3 % na hodnotu 64 mld.€ podporovaná najmä silným rastom investícií do out-stream videa, mobilnej reklamy a sociálnych sietí.  Od roku 2006 v priemere každý rok vzrástol trh digitálnej reklamy o 4 miliardy Eur. Aké sú predpovede vývoja digitálnej reklamy v roku 2020?
Viac…