Úvod | Výdavky do reklamy

Výdavky do reklamy

Výdavky do internetovej reklamy v roku 2018 rástli o 9%, avšak výdavky do slovenských médií až o 18%.

V absolútnej hodnote sa do internetovej reklamy v prvom polroku preinvestovalo 128 mil. Eur.
Rovnaká metodika dekláracie príjmov za členské médiá IAB Slovakia a kvalifikovaného odhadu AdEx komisie za nadnárodných hráčov v rokoch 2017 a 2018 umožňuje medziročné porovnávanie výsledkov na úrovni platformy, formátov ako aj spôsobu nákupu reklamného priestoru.

Výdavky do online reklamy v Európe za prvý polrok 2018 vzrástli o 10 % na 25,7 mld. Eur.

Vyplýva to zo štúdie AdEx Benchmark IAB Europe, ktorá monitoruje 27 európskych krajín (vrátane Slovenska). Za sledované obdobie výdavky do mobilnej online reklamy  dosiahli hranicu 10 miliárd Eur a ich podiel na celkových výdavkoch do online reklamy sa tak blíži ku 50%.