Úvod / Tlačové centrum / Správy / Výsledky prieskumu pomenovali úlohu programmatic pri riadení obchodnej politiky na trhu digitálnej reklamy

Výsledky prieskumu pomenovali úlohu programmatic pri riadení obchodnej politiky na trhu digitálnej reklamy

Brusel, 8. jún 2016

V apríli zrealizovala IAB Europe online prieskum na tému Čo poháňa a čo brzdí programmatic investície?”. Dnes prieskum priniesol prvé výsledky.

Do prieskumu sa zapojilo viac ako  900 zadávateľov reklamy, mediálnych agentúr a vydavateľov z 29 európskych krajín, ktorí poskytli svoj názor na tému programmatic z oboch strán – z pohľadu nákupu i predaja.

Výsledkom je jasnejši pohľad na súčasný stav adaptovania/využívania programmatic-u a jeho potenciálu strategicky konkurenčenej výhody.

Čo z výskumu vyplynulo? Ako najväčší prínos z investovania do programmatic-u vidia zúčastnení respondenti v znižovaní plytvania v médiách a zlepšení efektivity vynaložených nákladov a nákupov na trhu digitálnej reklamy.

Iba 13% zadávateľov reklamy, 8% vydavateľov a 7% mediálnych agentúr uviedlo, že nevyužívajú programmatic technológiu. Takmer každý subjekt v rámci digital trhu s reklamou v súčastnosti využíva nejakú formu tejto technológie.

Respondenti uviedli dve najväčšie výhody využívania programmatic-u, a to:

– zníženie plytvania v médiách (56% zadávateľov reklamy, 72% agentúry)

– zvýšenie efektivity vynaložených nákladov pri nákupe reklamy ( 47% zadávateľov reklamy, 48% agentúry, 68% vydavatelia)

Účastníci prieskumu vyjadrili tiež optimizmus ohľadom ďalších investícií do programmatic-u, 90% z nich uvádza ich plánované navyšovanie  v nasledujúcom roku. Naopak najväčšou výzvou v tejto oblasti sú ľudské zdroje, zatiaľ sa ukazuje, že nájsť správnych ľudí so skúsenosťami, schopných pracovať s programmatic, je dôležitou súčasťou v adaptácii využívania programmatic-u .

Graham Wylie, Chair of IAB Europe’s Programmatic Trading Committee and Senior Director of Market Development & Channels at AppNexus povedal: „Obe strany, nakupujúci i predávajúci na poli digitálnej reklamy urobili významné pokroky v adaptácii programmaticu, nejaké bariéry ešte zostávajú. Sprostredkovaním detailnejších výstupov a poznatkov  v prieskume a ich zdieľaním naprieč reklamným odvetvím tento prieskum snaží inšpirovať digital segment k využívaniu jeho celého potenciálu.”

Geir Jangås, Head of Global Programmatic at Schibsted: Programmatic dnes nie je len možnosťou v digitálnej reklame. Celé marketingové odvetvie sa mení na programovateľnú základňu a programmatic je len jej začiatkom. Nevyužívať programmatic môže znamenať, že budete o pár rokov mimo hru a nebude môcť maximalizovať svoje marketingové investície.”

Kompletné výsledky výskumu budú zverejnené koncom júna.

Súvisiaca tlačová správa IAB Europe:
Buy-side and sell-side stakeholders recognise the role of programmatic in driving business impacts