Úvod / Tlačové centrum / Správy / Výskum online návštevnosti IABmonitor spúšťa stream meranie

Výskum online návštevnosti IABmonitor spúšťa stream meranie

Bratislava, 28.4.2020

Jediné auditované meranie návštevnosti na Slovensku IABmonitor bude od 1.5.2020 oficiálne merať aj video obsah zapojených médií.

Metodická komisia združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia po absolvovaní testovacieho merania so zapojenými médiami prevádzkovateľov Ringier Axel Springer SK, News and Media Holding, Mac TV, Markíza – Slovakia a Mafra Slovakia schválila oficiálne spustenie merania. Meranie stream bolo dlhodobo plánované, avšak jeho spusteniu bránila časovo aj technologicky pomerne náročná implementácia.

Do merania sa môžu zapojiť aj ďalší prevádzkovatelia so svojim video obsahom. Aktuálne nie je meranie spoplatnené a združenie IAB Slovakia nepredpokladá jeho spoplatnenie minimálne do konca roka 2020.

Stream meranie bude prinášať napríklad údaje o celkovom počte zrealizovaných video views, počte reálnych užívateľov, priemernom počte video views a počte návštev na jedného užívateľa, priemerný ako aj celkový strávený čas.

Jozef Šajdík, predseda Metodickej komisie: „Verím, že meranie video contentu ešte viac podporí predaj video reklamy na slovenských médiách vrátane programmatického nákupu. Takisto nové štatistiky napomôžu mediálnym agentúram k lepšiemu plánovaniu tohto reklamného formátu.“

So začiatkom merania video obsahu sa spája aj aktualizácia Pravidiel pre médiá zapojené do výskumu IABmonitoraktualizácia metodiky o meranie stream.

Prvé dáta by mali byť v online aplikácii dostupné v prvý pracovný deň po ukončení prvého meraného dňa, čiže v pondelok 4.5.2020.

Všetky informácie o meraní online návštevnosti IABmonitor vrátane informácií o zapojení, metodike, výstupných dátach, výhodách a cene sú dostupné tu.