Úvod / Tlačové centrum / Správy / Výskum IABmonitor bude mať sociodemografické dáta aj o mobilných užívateľoch

Výskum IABmonitor bude mať sociodemografické dáta aj o mobilných užívateľoch

Bratislava, 25. 11. 2019

Auditovaný výskum návštevnosti internetových médií IABmonitor zavádza od 1.12.2019 do výskumu aj mobilný a tabletový panel, prostredníctvom ktorých budú k dispozícii sociodemografické dáta už pre všetky zapojené platformy, vrátane platformy „Total“. S touto zmenou dochádza aj k aktualizácii súčasnej metodiky stanovenia ukazovateľa „Reálnych užívateľov“, metodika BPS (Behavioral Panel Synthesis).

Vyššie uvedené zmeny boli už dlhodobo očakávané všetkými aktívnymi využívateľmi výskumu, agentúrami, ktoré dáta IABmonitora odoberajú a využívajú na plánovanie online kampaní na slovenských médiách ako aj vydavateľov, ktorí využívajú dáta na efektívnu tvorbu ich obchodnej politiky a oficiálnu deklaráciu ich čísel návštevnosti.

Jozef Šajdík, predseda Metodickej komisie: Na mobiloch sa aktuálne vytvára takmer dvojnásobné inventory v podobe zobrazení oproti desktopom. Počet reálnych užívateľov na mobile sa doťahuje na návštevnosť desktopu. Vzhľadom na vyššie uvedený trend veľmi vítame možnosť pracovať so sociodemografickými údajmi o mobilnej populácii.

Cieľom zavedenia týchto zmien, je implementácia takých aktualizácií metodiky, ktoré budú reflektovať na súčasné správanie sa online užívateľov a poskytovať tak na základe vstupov ako aj štatistických výpočtov tie najsprávnejšie a relevantné dáta. Zadávatelia možu zapojením BPS očakávať pokles reálnych užívateľov na desktop platforme a naopak rast v prípade mobilov. Vývoj návštevnosti jednotlivých médií sa môže líšiť v závislosti od charakteristiky ich návštevnosti.

Prechod je naplánovaný na 1.12.2019, pričom prvé denné dáta si zapojené subjekty do IABmonitor ako i ostatní hráči budú môcť pozrieť 2.12., čiže na druhý pracovný deň ako umožňuje Overnight metodika zavedená v apríli tohto roka. Metodiku BPS realizátor výskumu, spoločnosť Gemius, zaviedol už vo všetkých krajinách, kde výskum návštevnosti realizuje, ako napríklad Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Belgicko, baltické a balkánske štáty.

V najbližšom čase, teda začiatkom roka 2020, by mali do merania IABmonitor pribudnúť aj merania stream a aplikácií.

Všetky informácie o IABmonitor vrátane informácií o zapojení, metodike, výstupných dátach, výhodách a cene nájdete tu.

Na stiahnutie:
Nová metodika výskumu IAB monitor platná od 1.12.2019  (formát .PDF)