Úvod / Tlačové centrum / Správy / Výdavky do internetovej reklamy dosiahli na Slovensku v prvom polroku 2017 hodnotu 55 miliónov Eur

Výdavky do internetovej reklamy dosiahli na Slovensku v prvom polroku 2017 hodnotu 55 miliónov Eur

Bratislava, 6. november 2017

Slovenský online rástol vo výdavkoch medziročne o 5,5% v porovnaní s prvým polrokom 2016.

Združenie pre internetovú reklamu pristúpilo v roku 2017 k novému deklarovaniu výdavkov do internetovej reklamy, nakoľko sa chce priblížiť požiadavke čoraz podrobnejších výstupov od nadnárodnej organizácie IAB Europe ako aj slovenkého online trhu. Prichádza tak s celoslovenskými výdavkami v členení podľa formátov reklamy, podľa platformy, na ktorej bola internetová reklama umiestnená a tiež podľa spôsobu predaja, akým bola internetová bannerová reklama zobchodovaná.

Tabuľka číslo 1 – Výdavky do online reklamy za celý slovenský trh podľa formátov

TS_Prijmy_z_online_1HY_2017_1

Výdavky do internetovej reklamy sú tvorené na základe deklarácie členov združenia IAB Slovakia a kvalifikovaným odhadom výdavkov realizovaných na nečlenských médiách, ako aj nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich na slovenskom trhu. Každoročne robí tento odhad AdEx komisia združenia IAB Slovakia, ktorá sa skladá z odborníkov z radov členských médií a agentúr.

Graf číslo 1 – Výdavky do mobilnej reklamy na slovenskom internetovom trhu

TS_Prijmy_z_online_1HY_2017_2

Daša Karpelová, výkonná riaditeľka združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia: „Vzhľadom na to, že sa podľa posledných výsledkov AIMmonitor tvorí väčšie inventory na mobiloch, stále ostáva pre slovenský trh výzva ako a s akými formátmi z tohto inventory čo najviac vyťažiť. Mobilná reklama v členskej základni výrazne rastie a dosahuje už 12% z celkového objemu výdavkov na členských médiách. Vzhľadom na oveľa menšiu plochu obrazovky sa otvára stále väčší priestor práve pre kontentovú, natívnu reklamu a video formáty.“

V členskej základni združenia najväčší nárast zaznamenali natívna reklama, ktorá dosiahla takmer 7 násobok hodnoty predchádzajúceho obdobia, programmatic s rastom 62% a video reklama, ktorá v porovnaní s prvým polrokom 2016 rástala o 22%.

Aj posledné stretnutie členov združenia pre internetovú reklamu  – IABbudíček na tému programmatic potvrdilo, že slovenské médiá spravili za posledné obdobie veľký krok vpred, čo sa týka možností programmatic nákupu ich mediálneho priestoru a to sa odrazilo aj v zaznamenanom raste medzi členskými médiami. Podľa dostupných informácií viaceré médiá budú v blízkom čase umožňovať programmatický nákup zaujímavých cieľových skupín, čo programmatic reklamu podporí aj v nasledovnom období.

Bannerová reklama (display + video reklama) za celý slovenský trh dosiahla výšku 32,6 mil. Eur. a osciluje viac menej na tej istej úrovni ako za prvý polrok 2016.

Graf číslo 2 – Bannerová reklama a jej členenie podľa formátu

TS_Prijmy_z_online_1HY_2017_3

Graf číslo 3 – Bannerová reklama a jej členenie podľa spôsobu nákupu

TS_Prijmy_z_online_1HY_2017_4

Poznámka: programmatic tvoria investície zadávateľov cez DSP platformy. Do programmatiku sa nezapočítava priamy spend do Adwords – GDN, Adwords – Youtube ani Facebook.        

AdEx komisia predpokladá, že medziročný rast výdavkov 2017/2016 bude vo výške približne 6%.

Graf číslo 4 – Vývoj výdavkov do internetovej reklamy spolu s odhadom za rok 2017

TS_Prijmy_z_online_1HY_2017_5

Vysvetlivky:

Display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display;
Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;
Video – video reklama;
Classifieds and directories – kontextové PPC, katalógová reklama, riadková inzercia;
Textová reklama – text + obrázok napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick;
Natívna reklama – PR články, Natívne články, Recommended widgety – odporúčacie boxy, In feed reklama;
Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, od 2015 aj affiliate a sponsorship.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:
Daša Karpelová – výkonná riaditeľka IAB Slovakia, mobil: +421 918 86 16 12, e-mail: karpelova@iabslovakia.sk