Úvod / Tlačové centrum / Správy / Výdavky do internetovej reklamy v Európe po prvýkrát predstihli TV reklamu a dosiahli rekordnú výšku v sume 36,2 mld Eur

Výdavky do internetovej reklamy v Európe po prvýkrát predstihli TV reklamu a dosiahli rekordnú výšku v sume 36,2 mld Eur

AdEx_2015Lisabon, 11. máj 2016

V roku 2015 po prvýkrát výdavky do online prevýšili výdavky do televíznej reklamy. Vyplýva to zo štúdie IAB Europe – AdEx Benchmark, ktorá bola zverejnená 11. mája 2016 na 10. konferencii Interact v portugalskom Lisabone. Výdavky do online reklamy v Európe  vzrástli v roku 2015 o 13,1 % v absolútnej hodnote dosiahli výšku 36,2 mld € a prekonali tak výdavky na TV reklamu v sume 33,3 mld €.

Všetky trhy krajín, ktoré sú zaradené do štúdie AdEx Benchmark zaznamenali v minulom roku pozitívny rast vo výške dvojciferného čísla. Mobilná a video reklama naďalej zaznamenávajú silný nárast.

Townsend Feehan, CEO IAB Europe:
“Tieto výsledky potvrdili vedúcu pozíciu digitálnej reklamy v európskom mediálnom priestore vyplývajúcu z “digital first” užívateľského prostredia. Na základe neustále sa zvyšujúceho podielu digitálnej reklamy na ekonomike a jej úlohe pri sprostredkovaní digitálneho obsahu a služieb, musíme podporovať európske inovácie a posilňovať náš biznis, aby sme obstáli  v celosvetovej konkurencii.”

Štúdia rozdeľuje európsky online reklamný trh na tri veľké segmenty: Display, Search a Classifieds and Directories*. Rast v týchto troch online reklamných formátoch je podporovaný meniacim sa užívaním zobrazovacích zariadení a zmenami v štruktúre spotrebiteľov.

Display reklama prekonala  ostatné kategórie s mierou rastu 17,4% a rýchlosť jej rastu naďalej akceleruje v porovnaní s rokom 2014. V roku 2015 dosiahol Display 13,9 mld €.

Search vykazoval v roku 2015 rast 12,6 %, v absolútnej hodnote dosiahol výšku 16,9 mld €. Naďalej zostáva najväčším online reklamným formátom z hľadiska príjmov a v roku 2015 zvýšil svoj rast po slabšom poklese v roku 2014.

Daniel Knapp, Director of Advertising Research at IHS Technology a autor výskumu:

“Za posledných 10 rokov prešla online reklama cestu od druhotného média po nepostrádateľný komplex rôznych kanálov, ktoré umožňujú zásah a upútanie spotrebiteľov, pričom online v súčasnosti zvíťazil nad TV reklamou v rámci mediálnych budgetov. Online reklama je dnes diverzifikovanou infraštruktúrou, ktorá slúži na rozmanité marketingové ciele od priameho zásahu užívateľa cez branding, ako demonštruje naša štúdia výdavkov, v ktorej stály rast zaznamenávajú paid-for-search a video.”

Mobilná a video reklama sú naďalej kľúčovými faktormi rastu európskeho online reklamného trhu. Tento fakt potvrdzuje pohľad na vývoj vo vyspelejších digitálnych trhoch (akými sú Veľká Británia a Írsko), kde je dnes takmer 50% online reklamy generovanej na mobilných zariadeniach.

Mobilná (display) reklama v súčasnosti zodpovedá výške 3,5 mld €, predstavuje 25,4 % podiel na Display reklame s mierou rastu 60,5% v porovnaní s rokom 2014.
Video (display) reklama takisto vykazuje silný nárast a v roku 2015 dosiahla 16,7% podiel na Display reklame.

Eleni Marouli, Principal Analyst IHS Technology a autorka štúdie:

“Míľnikom je fakt, že online predbehol televíziu ako najväčšie reklamné médium práve pri príležitosti desiateho výročia AdEx Benchmark. V náročnom prostredí mediálneho trhu je online reklama žiariacou hviezdou udržujúcou európsky reklamný trh nad vodou. Rovnako existujúce ako i vznikajúce trhy zaznamenali tento rok opäť silné tempo rastu, ktoré ukazuje, že inovácie vo formátoch, dátach a cielení vedie ku zvyšovaniu výkonu a výdavkov do online.”

Zoznam top 10 regionálnych trhov:

 1. Veľká Británia – €11.8 mld
 2. Nemecko – €5.8 mld
 3. Francúzsko – €4.2 mld
 4. Taliansko – €2.1 mld
 5. Holandsko – €1.6 mld
 6. Rusko– €1.5 mld
 7. Švédsko – €1.3 mld
 8. Španielsko – €1.2 mld
 9. Dánsko – €0.8 mld
 10. Švajčiarsko – €0.8 mld

Zoznam 3 najlepších individuálne rastúcich trhov:

 1. Írsko – 29.0% rast
 2. Bulharsko – 22.3% rast
 3. Poľsko – 21.8% rast


*Vysvetlivky:
Display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display, video reklama;
Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;
Classifieds and directories – kontextové PPC + katalógová reklama.

Tlačová správa IAB Europe v angličtine:
Press release: European Online Advertising surpasses TV to record annual spend of €36.2bn

O IAB Europe AdEx Benchmark:

Dáta sú zozbierané IAB Europe, pričom ich základom sú sprostredkované reporty o výdavkoch do online reklamy od národných IAB združení naprieč Európou. Následne sú sprocesované a analyzované výskumnou agentúrou IHS Technology. V reporte, štúdii AdEx sú zahrnuté a spracované dáta z nasledovných trhov: Rakúsko, Bielorusko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko, Rusko, Španielsko, Slovensko, Srbsko, Turecko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. Dáta sú za obdobie január až december 2015. Toto je 10 vydanie AdEx Benchmark, ktorý bol spustený v roku 2006. Display zahŕňa PC platformu a mobilný display, rich media a video formáty.