Úvod / Tlačové centrum / Správy / V roku 2016 výdavky do internetovej reklamy presiahli hranicu 112 miliónov Eur

V roku 2016 výdavky do internetovej reklamy presiahli hranicu 112 miliónov Eur

Bratislava, 27. 3. 2017

Podľa zdeklarovaných príjmov členov združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia a klasifikovaného odhadu AdEx komisie výdavky do internetovej reklamy medziročne rástli o 23,2%.

Od roku 2012 ide o najvyššie dosiahnuté medziročné percento rastu. V absolútnej hodnote je na čele reklamných formátov bannerová reklama s 28,4% percentom rastu. Pod jej medziročný nárast sa postupne podpisujú každoročné rasty programmatic reklamy, videa a mobilnej reklamy. Tento trend je zachytený aj v deklaráciách členských médií: programmatic zaznamenal 47% rast, mobilná display reklama 46% rast a video reklama 29% nárast oproti roku 2015. Celkovo však tieto tri kategórie v roku 2016 tvoria len 30% podiel na bannerovej reklame deklarovanej členmi IAB Slovakia.

Vyhľadávanie si urdžiava pevnú pozíciu, ale jeho celkový podiel na reklamných výdavkoch v porovnaní s predošlým rokom o málo klesol.

Najvyššie percento medziročného nárastu zaznamenala položka Other, v ktorej sú zahrnuté viaceré formy reklamy, tie však samostatne v absolútnych hodnotách nevykazujú vysoké čísla. Spomedzi týchto formátov najviac výdavkov smeruje do natívnej reklamy, PR článkov a affiliate marketingu. Natívna reklama dosiahla medzi členskými médiámi 90% rast v porovnaní s rokom 2015.

Tabuľka č.1 – Vývoj výdavkov do internetovej reklamy 2012 – 2016 a medziročné % rastu reklamných kategórií.
* v roku 2014 nastala zmena metodiky, následne bola ešte upravená v roku 2015. AdEx komisia rozhodla o prerozdelení výdavkov v rámci niektorých položiek reklamných kategórií. Preto nie je možné spätné porovnávanie naprieč kategóriami. Výsledky za roky 2015 a 2016 sú porovnateľné. Metodika kopíruje odporúčania IAB Europe.

Michal Žatkuliak, predseda Správnej rady združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia: „Neustále bude čoraz viac značiek presúvať väčšiu časť svojich budgetov z klasických médií do digitálu a vznikne ďalší priestor na rast výdavkov do internetovej reklamy aj v nasledujúcom období. Tento mediatyp stále rastie v celkovom podiele zásahu a aj v strávenom čase, pre niektoré cieľové skupiny je dokonca najdôležitejším mediatypom zo všetkých. Z hľadiska získania čo najpresnejších výsledkov ohľadne výdavkov do internetovej reklamy sme na pôde Správnej rady otvorili diskusiu o ďalších nových možnostiach ich monitorovania. Do úvahy prichádza aj auditovanie finančných tokov do internetovej reklamy cez médiá ako aj agentúry prostredníctvom audítorskej spoločnosti, čo by zabezpečilo oveľa presnejší odhad výdavkov do reklamy nadnárodných platforiem.“

Graf č.1 – Vývoj percentuálneho rastu výdavkov 2012 – 2016

Graf č.2 – Podiel jednotlivých reklamných kategórií na celkových výdavkoch do reklamy 2016

Vysvetlivky:
Display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display, video reklama;
Classifieds and directories – kontextové PPC + katalógová reklama;
Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;
Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, PR správy, natívna reklama, od 2015 aj affiliate a sponsorship.

Údaje vychádzajú z media-net-net hodnoty reklamy na členských serveroch IAB Slovakia (aktuálne 19) a kvalifikovaného odhadu IAB Slovakia tržieb slovenských a medzinárodných nečlenských serverov.