Úvod / Tlačové centrum / Správy / V prvom polroku 2021 výdavky do online reklamy na slovenskom trhu rástli o 28%

V prvom polroku 2021 výdavky do online reklamy na slovenskom trhu rástli o 28%

Bratislava, 21.9.2021: V prvom polroku 2021 zadávatelia reklamy preinvestovali do reklamy na slovenskom online trhu 79 miliónov Eur.   

Medziročný vývoj výdavkov do reklamy

Prvý polrok online reklamných výdavkov skončil s dvojciferným rastom, čo bolo do istej miery spôsobené poklesom v prvom polroku 2020, kde boli výdavky zadávateľov brzdené vzhľadom na pandémiu a celoštátny lockdown.

Graf č.1 – Vývoj výdavkov polroky 2019 – 2021

Z hľadiska reklamných formátov slovenskému trhu dominuje display reklama, ktorá vrátane videa tvorí 59%-ný podiel na celkových výdavkoch. Medziročne display reklama vzrástla o 27%. Video reklama už dlhodobo zaznamenáva vyšší rast ako non-video display, v prvom polroku dosiahla 30% rast.

Tabuľka č.1: Investície do display reklamy v členení video a non-video display

Za rastom display formátu stojí aj rast programmatického nákupu. V roku 2021 združenie IAB Slovakia pristúpilo k zmene metodiky vykazovania programmatic reklamy v súlade s metodikou nadnárodného združenia IAB Europe. Do programmatic display podľa tejto novej definície zahŕňame reklamu nakupovanú akýmkoľvek automatizovaným spôsobom. Čiže okrem reklamy, ktorej nákup bol realizovaný cez DSP platformy, sem patrí reklama nakupovaná cez reklamné nástroje Google Ads, DV360 a Facebook Ads.

Aktuálne programmatic display tvorí 78% display reklamy a v roku 2021 dosiahol 30%-ný rast. Pre možnosť medziročného porovnania boli čísla z roka 2020 prepočítané novou metodikou. 

Tabuľka č.2: Investície do programmatic display reklamy

Druhým najsilnejším formátom z hľadiska objemu investícií je reklama vo vyhľadávaní, ktorá predstavuje podiel 22% na celkových výdavkoch.

Najväčší medziročný nárast v prvom polroku 2021 dosiahla z reklamných formátov natívna reklama a to vo výške až 58%. Za ňou nasledujú video reklama a vyhľadávanie, ktoré obe dosiahli 30% rast. Prvú štvorku uzatvára non video display reklama s 26% rastom. Riadková inzercia (classifieds&directories) zaznamenala 12% nárast, ktorý potiahol najmä segment pracovného trhu s výrazne zvyšujúcou sa ponukou práce.

Tabuľa č.3: Investície, rasty a podiely jednotlivých formátov na výdavkoch za prvý polrok 2021

Ján Šácha, CEO agentúry Digiline a člen AdEx komisie: „Pozorujeme významný rast online-ového trhu, ktorý spôsobili tri súbežné javy. Kontinuálny rast online rozpočtov, aktivácia nových klientov, ktorí vplyvom pandemických obmedzení využívajú viac online priestoru na svoje podnikateľské aktivity, a významný nárast online rozpočtov niektorých zabehnutých veľkých klientov, čo má výrazný vplyv na celý trh. Z dlhodobejšieho hľadiska očakávame, že celoročný rast bude skokový a prejaví sa v ňom aj oddialený rast z minulého roka, kedy trh síce rástol, ale zdanlivo sa pribrdzil. 

Graf č.2 – Vývoj výdavkov jednotlivých formátov 2019 – 2021

Po prvýkrát sa podarilo mobilnej reklame predbehnúť desktop. Navyšovanie investícií do mobilnej reklamy súvisí najmä s čoraz väčším využívaním mobilných zariadení na získavanie informácií, komunikáciu, nákup produktov, služieb a zábavu. V auguste podľa výskumu IABmonitor bolo celkovo viac reálnych mobilných užívateľov ako desktopových a vygenerovali na mobiloch 3 krát viac zobrazených stránok  ako na obrazovkách počítačov.

Graf č. 3: Vývoj výdavkov do mobilnej a desktopovej reklamy 2019 – 2021

Pozrite si infografiku k výdavkom za prvý polrok 2021.

Výsledky investícií do reklamy na slovenskom digitálnom trhu pravidelne zverejňuje združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, najväčšia digitálna asociácia na Slovensku (53 členov). Výdavky do reklamy sú publikované na polročnej báze. Metodika ich výpočtu je založená na priamych deklaráciách výdavkov jednotlivých členských médií združenia, t.j. najväčších slovenských vydavateľov a klasifikovaného odhadu výdavkov nadnárodných hráčov AdEx komisiou, ktorej členmi sú zástupcovia najväčších mediálnych agentúr ako aj médií.

Viac informácii o slovenskom internetovom trhu nájdete v správe za rok 2020.

Na stiahnutie:
Vývoj výdavkov do internetovej reklamy v rokoch 2007 – 2021  (formát .xls)
Sumár vývoja výdavkov do internetovej reklamy v roku 2020 v infografike (formát .pdf)


Vysvetlivky a doplnkové informácie:

Non-video display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display, od 2019 sem bola preradená aj textová reklama s obrázkom ako napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick;
Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;               
Video display – video reklama;
Classifieds and directories – kontextové PPC, katalógová reklama, riadková inzercia;
Natívna reklama – PR články, Natívne články, Recommended widgety – odporúčacie boxy, In feed reklama, od 2019 textová reklama s obrázkom ako napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick ak spĺňa charakteristiku natívnej reklamy;
Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, od 2015 aj affiliate a sponsorship;
Programmatic – od 2021 zahŕňa všetku reklamu, ktorá bola nakupovaná akýmkoľvek automatizovaným spôsobom. Čiže do programmatic výdavkov sú zahrnuté investície zrealizované cez DSP platformy, reklama nakupovaná cez reklamné nástroje Google Ads, DV360 a Facebook Ads. 
Výdavky do online reklamy sú deklarovanými výdavkami členov IAB Slovakia v media net – net hodnote a kvalifikovaným odhadom AdEx skupiny združenia IAB Slovakia, v ktorej sú zástupci agentúr i médií.