Úvod / Tlačové centrum / IAB v médiách / Aké tri zaujímavosti priniesol najväčší prieskum display reklamy na Slovensku?

Aké tri zaujímavosti priniesol najväčší prieskum display reklamy na Slovensku?

Pozrite si, v čom je display reklama na Slovensku špecifická.

Do výskumného projektu, ktorý bol realizovaný pod vedením Research skupiny združenia IAB Slovakia, bolo zapojených až 19 kampaní rôznych značiek slovenských zadávateľov reklamy.
Výsledok výskumu sme vám priniesli v článku: „Ako dopadol najväčší slovenský výskum online display reklamy zameraný na znalosť značky?“

Okrem hlavného cieľa výskumu, ktorým bol vplyv display reklamy na znalosť značky pomocou Brand Lift štúdie, vám prinášame ďalšie zaujímavosti z tejto štúdie týkajúcej sa oblasti digitálneho marketingu:

1. Ľudí z marketingu vždy zaujíma otázka aký je podiel investovaného rozpočtu do jednotlivých typov médií?

Z výskumu 19tich kampaní rôznych značiek vyplynula informácia, že online reklama tvorila 34% z celkového mediálneho rozpočtu a je druhým najsilnejším médiom hneď po televízii.

2. Ďalšou zaujímavou informáciou, ktorú marketéri pravdepodobne ocenia, je sila nasadenia online display reklamy, ktorá bude mať pozitívny vplyv na budovanie povedomia o značke.

Aby display kampaň dosiahla svoj efekt, čiže dokázala zvýšiť povedomie o značke, je potrebné zabezpečiť určitú úroveň sily nasadenia (počet zobrazení display reklamy) – táto hodnota môže byť individuálna pre každú značku / segment. Z výskumu 19tich kampaní rôznych značiek vyplynul záver, že priemerná sila display kampane bola 12 miliónov impresií.

3. Poslednou zaujímavosť, s ktorou ste sa niektorí z vás mohli stretnúť, je tzv. fenomén TV.

Zloženie kampane z pohľadu rozloženia investícií do médií má vplyv na zaznamenanie reklamy (a na metodiku celého merania). Silná TV kampaň ovplyvňuje mieru deklarácie zaznamenania reklamy aj v iných mediatypoch ako TV. Výsledky štúdie poukázali na fenomén nadhodnotenia TV ako reklamného formátu vo vzťahu k online reklame. Štúdia obsahovala 6 značiek, ktoré v kampani nepoužili reklamu v televízii. Aj napriek tomu, až 24% respondentov v prípade týchto 6tich značiek uviedlo, že kampaň zaznamenali v televízii.

Upozornenie: výsledky prezentované v tomto článku nemajú ambíciu byť prezentované ako „štandardy“ alebo „jednoznačné odporúčania“. Každá značka je individuálna, nachádza sa v určitom štádiu vývoja a mala by mať spracovanú vlastnú marketingovú stratégiu bez ohľadu na priemer trhu.  Výsledky sú agregované na základe 19 kampaní rôznych značiek slovenských zadávateľov reklamy a treba si ich vysvetľovať v tomto kontexte.

Celý prieskum si môžete pozrieť tu.

Autor článku: Miroslav Pagáč, Digital Director, Zenith Slovakia
Článok  vyšiel na portáli Strategie.sk 13. marca 2020.