Úvod / Tlačové centrum / Správy / Slovenská internetová reklama zaznamenala v prvom polroku pokles 3%

Slovenská internetová reklama zaznamenala v prvom polroku pokles 3%

Bratislava, 21.9.2020: Zadávatelia reklamy v prvom polroku minuli na slovenskom internetovom trhu reklamné rozpočty vo výške 61,6 mil. Eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2019 trojpercentný pokles.

Medziročný vývoj výdavkov do online reklamy z hľadiska prvého polroka 2020
Na úvod treba povedať, že tak ako väčšinu mediatypov aj digitál poznamenal nedávny vývoj situácie spojenej s koronakrízou. Tento vplyv však nebol dramatický, nakoľko časť plánovaných marketingových rozpočtov sa presunula práve do digitálu na úkor iných mediatypov. Udržaniu nízkeho poklesu výdavkov do digitálu pomohli aj februárové parlamentné voľby, ktoré zvýšili online návštevnosť slovenských médií a výdavky do reklamy.

Graf číslo 1: Vývoj výdavkov v prvých polrokoch za roky 2017 – 2020

Z reklamných formátov rástla len video display reklama. Natívna reklama, ktorá medziročne dosahuje veľké nárasty, zostala v prvom polroku zhruba na výške porovnateľného obdobia roka 2019. Osem percentný prepad zaznamenali non – video display aj vyhľadávanie. Najväčší pokles cez deväť percent zaznamenala classifieds inzercia (riadková inzercia, katalógová reklama), ktorá je najviac obchodovaná na portáloch práce, autobazárov, nehnuteľností atď.

 Tabuľka číslo 1: Vývoj výdavkov do jednotlivých reklamných formátov a medziročné porovnanie

Graf číslo 2: Vývoj výdavkov do jednotlivých formátov v prvých polrokoch 2017- 2020

Video display reklama za posledné roky kontinuálne rastie, v prvom polroku dosiahla rast až 16%. Je to ovplyvnené najmä čoraz väčším reklamným priestorom a otvorením video inventory pre programmatický nákup.

Graf číslo 3: Podiel video reklamy na celkovej display reklame za 1. polrok 2020

Najväčší podiel na celkových výdavkoch má štandardná display reklama, spolu s video reklamou tvorí až 59%. Na druhej priečke ostáva reklama vo vyhľadávaní a tretiu pozíciu čo do objemu zastáva classifieds (riadková inzercia).

Dlhodobo pozorujeme rast výdavkov v mobilnej reklame na úkor desktopovej platformy.

Mobilná reklama má už 48% podiel na celkových výdavkoch, pričom v roku 2017 to bolo 35%. V absolútnej hodnote dosiahla mobilná reklama 29 mil. Eur. Tento neustály rast je spôsobovaný čoraz častejším využívaním mobilných telefónov na prehliadanie webových stránok. Medziročne mobilná reklama dosiahla rast o takmer 10%.

Graf číslo 4: Vývoj výdavkov do jednotlivých platforiem v prvých polrokoch 2017 – 2020     

V prvom polroku 2020 zaznamenal rast aj automatizovaný spôsob nákupu, teda programmatic, a to vo výške necelých 4%. Programmaticky nakupujeme 20% display reklamy.

Matej Kolarovský, Head of GroupM Operations a predseda Správnej rady IAB Slovakia: „Programmatic svojmu rastu vďačí za jeho mnohé výhody, z ktorých mohol čerpať napriek koronakríze. Kampane sa dajú veľmi rýchlo pozmeniť z hľadiska kreatívy, cielenia, ale v prípade potreby aj stopnúť a preložiť na iné obdobie. Vzhľadom na to, že časť reklamných rozpočtov bola pozastavená, ceny programmatic reklamy sa vzhľadom na nižšiu konkurenciu vyvíjali v tomto období v prospech zadávateľov.“

Tabuľka číslo 2: Medziročný vývoj programmatic

Daša Karpelová, Executive director IAB Slovakia: „Digitál ukázal svoju silnú pozíciu a napriek jeho nízkemu poklesu môžeme skonštatovať, že vplyv koronakrízy na reklamné rozpočty zadávateľov nenaplnil v online priestore a v prvom polroku tie najhoršie scénare. Členovia IAB Slovakia zaznamenali vo výdavkoch do internetovej reklamy medziročný pokles 6%. Najhoršími mesiacmi z hľadiska príjmov pre vydvateľov združenia IAB Slovakia boli apríl a máj. V júni sa už začali plánované  reklamné rozpočty postupne vracať do normálu.“

Výsledky investícií do reklamy na slovenskom digitálnom trhu pravidelne zverejňuje združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, najväčšia digitálna asociácia na Slovensku. Výdavky do reklamy sú publikované na polročnej báze. Metodika ich výpočtu je založená na priamych deklaráciách výdavkov jednotlivých členských médií združenia, t.j. najväčších slovenských vydavateľov a klasifikovaného odhadu výdavkov nadnárodných hráčov AdEx komisiou, ktorej členmi sú zástupcovia najväčších mediálnych agentúr ako aj médií.

Na stiahnutie:
Vývoj výdavkov do internetovej reklamy v rokoch 2007 – 2020  (formát .xls)
Zoznam domén zapojených do merania online návštevnosti IABmonitor  (formát .xls)
Zoznam domén zapojených do merania online návštevnosti IABmonitor (formát .txt)

Vysvetlivky:
Non-video Display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display, od 2019 textová reklama s obrázkom ako napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick;
Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;               
Video – video reklama;
Classifieds and directories – kontextové PPC, katalógová reklama, riadková inzercia;
Natívna reklama – PR články, Natívne články, Recommended widgety – odporúčacie boxy, In feed reklama, od 2019 textová reklama s obrázkom ako napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick ak spĺňa charakteristiku natívnej reklamy;
Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, od 2015 aj affiliate a sponsorship;
Programmatic tvoria investície zadávateľov cez DSP platformy.
Výdavky do online reklamy sú deklarovanými výdavkami členov IAB Slovakia v media net – net hodnote a kvalifikovaným odhadom AdEx skupiny združenia IAB Slovakia, v ktorej sú zástupci agentúr i médií.

Výdavky do online reklamy sú deklarovanými výdavkami členov IAB Slovakia v media net – net hodnote a kvalifikovaným odhadom AdEx skupiny združenia IAB Slovakia, v ktorej sú zástupci agentúr i médií.                      

IAB Slovakia je najväčšie digitálne združenie na Slovensku, ktorej členmi sú najväčší slovenskí vydavatelia, mediálne agentúry ako aj technologické platformy. Jedným z jej hlavných cieľov je aj monitoring výdavkov do internetovej reklamy. V súčasnosti má IAB Slovakia 45 členov. V roku 2020 ku združeniu pristúpili Slovenská sporiteľňa ako prvá z radov zadávateľov reklamy a agentúry H1 Slovakia, Effectix a MediaJet Group.