Úvod / Tlačové centrum / Správy / Príjmy z internetovej reklamy dosiahli na Slovensku v prvom polroku 2015 výšku 41,5 mil. Eur

Príjmy z internetovej reklamy dosiahli na Slovensku v prvom polroku 2015 výšku 41,5 mil. Eur

Bratislava, 9. november 2015:

IAB Slovakia zverejňuje príjmy z internetovej reklamy za prvý polrok 2015 vo výške 41,5 mil. Eur. V medziročnom porovnaní to znamená 16% nárast.

Príjmy sú tvorené deklarovanými nahlasovanými príjmami členských médií IAB Slovakia a kvalifikovaným odhadom príjmov nečlenských médií ako aj nadnárodných spoločností pôsobiacich na slovenskom online trhu, pričom výsledky sú dodávané a sumarizované na polročnej báze.

Vývoj príjmov z reklamy v prvom polroku 2015 kopíruje doterajší historický vývoj za predchádzajúce obdobia ako znázorňuje graf nižšie. Medziročne sledujeme stabilný, v priemere 15,7% nárast.

1

Najväčší podiel na celkových príjmoch z online reklamy v prvom polroku 2015 majú Display (59%) a Paid for search (26%).

2

Začiatkom roka 2015 IAB Slovakia prevzala odporúčania od IAB Europe o kategorizácii a zaraďovaní príjmov v rámci jednotlivých kategórií internetovej reklamy, v dôsledku čoho nie je možné vývoj podielov jednotlivých typov reklamy na celkových príjmoch historicky porovnávať. Uvádzame len posledné medziročné porovnanie na grafe nižšie, kde dáta za prvý polrok 2014 sú spätne prepočítané podľa prijatej metodiky. Najväčší nárast v prvom polroku 2015 zaznamenala Display reklama vo výške 19,6%.

3

Vysvetlivky:

Display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display, video reklama;

Classifieds and directories – kontextove PPC + katalógová reklama;

Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;

Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, PR správy, natívna reklama, od 2015 aj Affiliate a Sponsorship.

Údaje pozostávajú z media-net-net hodnoty reklamy na členských serveroch IAB Slovakia a kvalifikovaného odhadu IAB Slovakia tržieb slovenských a medzinárodných nečlenských serverov.

Členovia IAB Slovakia osobitne deklarujú aj dosiahnuté príjmy z mobilnej a video reklamy. Mobilná reklama zaznamenala rast v porovnaní s prvým polrokom 2014 o 50% (v absolútnej hodnote dosiahla 304 tis. Eur) a video reklama zaznamenala 10% nárast (v absolútnej hodnote vo výške 756 tis. Eur). Z hľadiska trendov musíme konštantovať, že v prípade video reklamy sa rast spomaľuje a v prípade mobilnej reklamy badáme rastúci trend.

V prípade video reklamy môže byť príčinou takéhoto vývoja napríklad naplnená kapacita priestoru pre video reklamu na slovenských stránkach. Za pružnejším rastom mobilnej reklamy môže byť čoraz vyššia existencia stránok dostupných v mobilnej verzii.

4

V roku 2015 sme od členov IAB Slovakia po prvýkrát zozbierali aj dáta, ktoré vypovedajú o výdavkoch cez Programmatic, ich suma mierne presiahla 1,2 mil. Eur.