Úvod / Tlačové centrum / Správy / Prieskum IAB Europe: Najdôležitejšími témami v digitálnej reklame sú meranie naprieč médiami a metriky kvality

Prieskum IAB Europe: Najdôležitejšími témami v digitálnej reklame sú meranie naprieč médiami a metriky kvality

Brusel, 7. september 2017

Z novej správy IAB Europe Priority v meraní digitálnej reklamy vyplýva, že ťažiskovými faktormi pri zvyšovaní investícií značiek do onlinu stále zostáva meranie reklamy naprieč médiami a metriky kvality.

2017-09-05-17-26-16

Správa čerpá z prieskumu robeného na vzorke viac ako 700 účastníkov z celej Európy, a jeho výsledky potvrdili zistenia z predchádzajúceho výskumu, ktorý IAB Europe zrealizovala v roku 2014. Potvrdil sa predpoklad, že výdavky do online reklamy prevýšia svojím objemom výdavky do TV reklamy  (v roku 2016 to bolo v Európe o viac ako 7 mld Eur) a investície do programmatickej reklamy budú pokračovať v raste.

Top tri priority v roku 2017, ktoré vyplynuli z prieskumu sú:

  1. meranie naprieč médiami
  2. integrácia programmatic nástrojov
  3. viditeľnosť online reklamy a jej nezobrazovania pri nebezpečnom obsahu s cieľom podporiť kvalitu digitálnej reklamy

Podrobnejšie na IAB Europe Report: Digital Measurement Priorities.